Doktorantūras semināra prezentācijas

 • Artis Mednis - Dalīto sistēmu izmantošana transporta līdzekļu kustības raksturlielumu fiksešanā un apstradē - 04.06.2008, 06.05.2009, 30.06.2010, 22.06.2011
 • Vija Vagale - "Uz lietotāja modeli balstīta personalizēta adaptīva e-studiju sistēma" - 23.11.2011, 23.01.2013, 11.12.2013
 • Georgijs Kanonirs - Objektu atpazīšana un lokalizācija, Bioloģiski iedvesmota mašīnmācīšanās datorredzes uzdevumu pildīšanai
 • Pēteris Paikens - Semantiskās informācijas ieguve no dabiskās valodas avotiem - 2012, 2013, 2014
 • Guntars Būmans - Relāciju datubāzu un ontoloģiju sasaiste ar attēlojumiem - 2010
 • Andrejs Vihrovs - Būla funkciju jūtīgums un bloku jūtīgums - 2014
 • Andreass Šulcs - Algoritmiskās metodes genoma virkņu analīzei - 12.03.2014
 • Kaspars Balodis - Par divvirzienu galīgiem automātiem
 • Aleksandrs Tarvids - Varbūtiskie galīgie automāti hiperboliskajā plaknē, SAVSTARPĒJO PARĀDU DZĒŠANAS MATEMĀTISKAIS MODELIS, SAREŽĢĪTU ADAPTĪVU SISTĒMU MATEMĀTISKĀS MODELĒŠANAS METODES, Aģentu modeļu izmantošana darba tirgus modelēšanā, Risinot pārizglītošanas problēmu: vai pieejas izglītībai ierobežošana strādās sociālo tīklu klātbūtnē?
 • Andis Āriņš - BGP MARŠRUTĒŠANAS LĒMUMA PAPLAŠINĀŠANA AR AIZTURES FAKTORU MAINĪGĀ TĪKLA VIDĒ - 26.11.2014
 • Krišjānis Prūsis - Būla funkciju sarežģītības mēri - 12.11.2014
 • Jānis Iljins - ISTehnoloģija – metamodeļa bāzēta pieeja informatīvo sistēmu izstrādē - 22.10.201411.11.2015, 10.05.2017
 • Agnis Škuškovniks - Spēļu teorija kā instruments un Bella nevienādības - 2014
 • Agris Traškovs - Mašīnmācīšanās izmantošana tālzondēšanas datu apstrādes automatizācijā - 14.01.201513.04.2016, 28.12.2016
 • Ingars Ribners - Paplašināma daudzaģentu sistēmu modelēšanas vide - 10.12.2014, 13.04.2016
 • Jūlija Ovčiņņikova - Grafiski tekstuālu modeļu redaktoru saskarne
 • Juris Sinica- Sinavskis - Multidimensionālu datu apjoma ekvivalentas redukcijas pieejas objektu klasifikācijai - 25.02.2015, 14.12.2016
 • Līva Raita - Telpas iekšējo un ārējo reprezentāciju uztvere un komunikācija
 • Matīss Rikters - Hibrīdas mašīntulkošanas risinājuma izveide, kombinējot dažādu mašīntulkošanas sistēmu rezultātus
 • Ivans Kuļešovs - iOS Applications Testing - 22.10.2014
 • Agris Āriņš - Čaulu programmas un kvantu vaicājošie algoritmi - 2014, 2015
 • Didzis Goško - Teksta semantiska marķēšana ar likumos bāzētu mašīnmācīšanās metožu palīdzību - 2015
 • Teodors Eglītis - Reāla laika 2D datu masīvu apstrādes paņēmienu izpēte izmantošanai iegultās sistēmās - 10.12.201427.04.2016
 • Artūrs Lavrenovs - Drošības virstēriņa minimizēšana ZERO Ethernet pār IP tunelēšanas protokolā - 28.01.2015
 • Armands Mezeriņš - Signālu reprezentācija, pārraide un apstrāde balstīta uz precīzi novērtētiem specifisku notikumu laika momentiem - 28.01.2015
 • Ričards Cacurs - Objektu 3D ģeometrijas noteikšanas metožu izpēte
 • Jevgēnijs Vihrovs - Lokalizācija kvantu klejošanā un elektriskie tīkli - 11.11.2015, Kvantu klejošanas ierobežojumi - 12.04.2017
 • Ričards Cacurs - Objektu 3D ģeometrijas noteikšanas metožu izpēte25.11.2015
 • Maksims Dimitrijevs - Ultrametrisku galīgu automātu iespējas - 09.12.2015, Nesaskaitāmas klasiskas un kvantu sarežģītības klases - 12.10.2016. - LV,ENG, Nesaskaitāmas klases - valodu atpazīšanas sarežģītība - 13.12.2017
 • Kristīne Cīpola - Ultrametrisku automātu iespējas - 25.11.2015, 26.10.2016
 • Jūlija Ovčiņņikova - Grafiski-tekstuālu modeļu redaktoru saskarne - 09.12.2015
 • Juris Siņica – Siņavskis - Multidimensionālu datu apjoma ekvivalentas redukcijas pieejas objektu klasifikācijai - 13.01.2016
 • Daiga Plase - Atrašanās vietas inteliģences metodes datu noliktavu mobilai lietotnei - 27.01.2016 ,Accelerating Data Queries on Hadoop Framework by Using Compact Data Formats  - 23.05.2018
 • Krišjānis Prūsis - Būla funkciju sarežģītības mēri - 27.01.2016
 • Kārlis Jēriņš - Deterministisku un nedeterministisku galīgu automātu paralēlas konstrukcijas - 13.01.2016
 • Askars Salimbajevs - Latviešu valodas modelēšana automātiskai runas atpazīšanai - 10.02.2016, 09.11.2016
 • Juris Evertovskis - Kvantu dizaini - 10.02.2016, Quantum designs and difference multisets - 25.04.2018
 • Viktorija Ļeonova - Mākslīgā intelekta metožu pielietošana liela apjoma dabaszinātnes datu kopu analīzē - 24.02.2016, Biomedical Data & Markov Decision Process - 23.11.2016
 • Matīss Rikters - Mašīntulkojumu kombinēšana - 24.02.2016, 12.10.2016
 • Liene Viļuma - Publiskie e-pakalpojumi: lietotājpieredze un izstrādes principi difūzijas veicināšanai - 09.03.2016
 • Mārtiņš Dudelis - Grafu izmantošana datu reprezentēšanā un analīzē - 09.03.2016
 • Roberts Darģis - Daudzvalodu audio ziņu sižetu klasterēšana Clustering of multilingual broadcast news - 11.01.2017, Kļūdu marķēts korpuss, izmantojot teksta sastatīšanu - 22.11.2017
 • Jānis Judvaitis - Bezvadu sensoru tīklu optimizēšana izmantojot radiācijas diagrammas - 25.01.2017, Radiation usage in wireless sensor network optimization? - 13.06.2018
 • Ojārs Krūmiņš - Kompetenču pieejā balstīts skolas datorikas saturs - 08.02.2017 , 08.11.2017
 • Kārlis Podiņš - Atvērtie dati - iespējas un izaicinājumi - 22.02.2017, Security Implications of 3rd Party Resources in WWW - 27.12.2017, a8=Q Reweaponization of a Malware Sample - 10.10.2018
 • Arnis Voitkāns - Masīvo, atvērto tiešsaistes kursu sistēmas - 22.03.2017, MOOCs and online Olympiads in Latvia - 10.01.2018
 • Jānis Šate - Augstas veiktspējas datu kompresija iegultajās sistēmās - 08.03.2017
 • Artūrs Znotiņš - Dziļie neironu tīkli, vārdu reprezentāciju mācīšanās un teksta apstrāde - 26.04.2017, Named Entity Recognition and Linking - 24.01.2018
 • Romāns Dinuls - Automated Classification - 28.02.2018, Dynland - Reliable and Explainable Artificial Intelligence - 23.10.2019
 • Rihards Balašs - Lietu interneta drošība aparatūras līmenī - 14.02.2018, 08.12.2021
 • Jānis Zemnickis - Big data requirement engineering - 28.03.2018 , 13.02.2019
 • Aleksandrs Ļevinskis - Environmental Data Exchange in Cooperating Driving Systems - 09.05.2018, 30.01.2019
 • Aliya Khadieva - Minicomplexity - 13.06.2018, Quantum automaton implementation.Circuit optimization - 27.04.2022, Quantum Circuit Optimization - 11.01.2023
 • Maija Kāle - System development and improvement within incomplete feedback context: comparative analysis of forests and food systems - 28.11.2018, 11.12.2019, Food ComputingHow. Far Have I/We Come? 09.12.2020
 • Mārtiņš Kālis - Kvantu galīga automāta daļēja realizācija fiziskā kvantu datorā - 09.01.2019, Ceļojošā tirgoņa problēma (TSP) - 27.11.2019
 • Atis Straujums - Drošu sistēmu automātiska ģenerēšana no minimālas specifikācijas - 27.02.2019
 • Toms Stūrmanis - Heterogēnu programmējamu sistēmu arhitektūras izpēte un pielāgošana digitālo signālu apstrādei - 13.03.2019 , APPLAUSE - SIFT - 13.11.2019
 • Bogdans Ozerkins - Application log processing methodologies in a service oriented architecture - 27.03.2019, 08.01.2020
 • Muntis Rudzītis - Closed domain question answering, embedding spaces - 08.05.2019
 • Anastasija Ņikiforova - Datu kvalitātes definēšana un novērtēšana - 22.01.2020
 • Unda Nelda Dubova - Insulīna adsorbcijas novēršana uz parenterālās barošanas infūzijas sistēmām - 12.02.2020
 • Vitālijs Feščenko - Dažu-piemēru mācīšanās - 26.02.2020, Few-shot learning - 11.11.2020
 • Juris Ormanis - Human Body As Data Transmission Medium - 29.04.2020, 10.11.2021
 • Anastasija Trizna - Bojājumpiecietīga kvantu kļūdu korekcija - 06.05.2020
 • Rinalds Vīksna - Zināšanu izguve no nestrukturētiem valodas datiem - 13.05.2020, 10.02.2021
 • Gatis Melkus - Uz grafiem balstītas metodes biomolekulāro datu modelēšanai - 03.06.2020, 13.01.2021
 • Maksims Ivanovs - Sintētisko datu ģenerēšana pašbraucošo auto apmācībai - 22.04.2020, Explainable Artificial Intelligence (XAI): field and its methods - 28.10.2020
 • Krista Pētersona - Kvantu sensoru tīkli un telpas uztvere - 14.10.2020, Grid adaptive integration of distributed energy resources - 12.10.2022
 • Dmitrijs Grekovs - Various polyomino packing problem algorithmic decidability and computational complexity - 25.11.2020
 • Emil Syundyukov - Biomedicīnisko datu agregēšana un to analizatora izstrāde slimību risku noteikšanai agrīnās stadijās, kā arī šādu sistēmu lietojamība - 27.01.2021
 • Didzis Lapsa - Bioimpedance in a wearable device - 10.03.2021, 23.03.2022
 • Eduards Mukāns - Transformers - 24.03.2021, Scaling laws for neural language models - 24.11.2021
 • Aisha Futura Tüchler - Digital learning tool use during the COVID-19 pandemic. How Latvian students experience distance learning - 14.04.2021 The impact of different formats on learning - 27.10.2021
 • Andris Ziemelis - Future scenarios of management impacts on landscape fragmentation structures in the context of biodiversity - 28.04.2021
 • Guntis Vilnis Strazds - Deep Learning for Systematic Generalization - 22.12.2021, Tools for Learning to Act Systematically - 09.11.2022
 • Anatolijs Zencovs - Sim2Real Transfer for Reinforcement Learning - 06.04.2022, 23.11.2022
 • Kristaps Bērziņš - Artificial intelligence in stoichiometric model-based sustainable metabolic engineering of organism strains - 26.01.2022, 26.10.2022
 • Amr Elkenawy - WSN-based Indoor Localization System - 09.02.2022
 • Oskars Teikmanis - Cooperative autonomous vehicle perception and control - 23.02.2022, 28.12.2022
 • Andris Locāns - Solving Relevant Problems with Quantum Machine Learning Algorithms - 13.04.2022
 • Eduards Blumbergs - Bluetooth classic fuzzing - 08.02.2023
 • Ansis Zvirbulis - Hybrid quantum computing problems and algorithms - 24.01.2023
 • Pēteris Račinskis - Development of Robot Cognition Through Applications of Machine Learning - 12.04.2023
 • Edgars Liepa - Assessment of antibiotic resistance gene distribution within different environments of territory of Latvia - 10.05.2023
 • Guntis Vilnis Strazds - Systematicity, Planning, LLMs and Robots - 25.10.2023
 • Kristaps Bērziņš- Mākslīgais intelekts uz stehiometriskiem modeļiem bāzētā ilgtspējīgā organismu celmu metaboliskajā inženierijā - 22.11.2023