2023. gadā Atvērto durvju diena Datorikas fakultātē norisināsies ceturtdien, 13. aprīlī, plkst. 13.00, 13. auditorijā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 3.stāvā).

Pasākuma viesus uzrunās fakultātes dekāne, studiju programmu direktori un studentu pašpārvaldes pārstāvji. Pēc informatīvās daļas klātesošajiem būs iespēja apskatīt fakultātes telpas un paviesoties projektu studijā DF LAB.

Pasākums "Studenta kurspēs" norisinās katru gadu.
Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

2023. gadā pasākums "Studenta kurpēs" norisināsies no 23 .oktobra līdz 3. novembrim.

 

Izstādē "SKOLA" ik gadu norisinās februāra beigās vai marta sākumā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādē piedalās arī Datorikas fakutlātes pārstāvji, kas ir gatavi pastāstīt gan par studijām, gan par ārpusstudiju aktivitātēm.

Izstādē ir sastopami Latvijas Universitātes visu 13 fakultāšu pārstāvji, kas iepazīstinās ar detalizētu informāciju par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām.

Izstāde notiek: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga.

2022. gadā izstāde SKOLA notiks no 11. līdz 13. martam.