Datorikas fakultātes Atvērto durvju diena norisinās 12. klašu pavasara brīvlaika nedēļā. 2022. gadā DF Atvērto durvju diena notiks 24. martā plkst. 14:00.

Viesus uzrunās Datorikas fakultātes dekāne, studiju programmu direktori un studentu pašpārvaldes pārstāvji, būs iespēja uzzināt papildu informāciju par studiju programmām un uzdot jautājumus.

2021. gadā Atvērto durvju diena norisinājās virtuālās ekskursijas veidā. Facebook tiešraidē interesenti varēja ielūkoties Datorikas fakultātes telpās, uzzināt interesantus stāstus no fakultātes dekāna un studentiem. Tāpat bija iespēja ielūkoties arī DF LAB ikdienā.

Skatīties Facebook tiešraides ierakstu

Skatīties Atvērto durvju dienas video ierakstu 2019. gadā

 

Ja ir radies kāds jautājums, raksti mums sociālajos tīklos:

Izstādē "SKOLA" ik gadu norisinās februāra beigās vai marta sākumā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādē piedalās arī Datorikas fakutlātes pārstāvji, kas ir gatavi pastāstīt gan par studijām, gan par ārpusstudiju aktivitātēm.

Izstādē ir sastopami Latvijas Universitātes visu 13 fakultāšu pārstāvji, kas iepazīstinās ar detalizētu informāciju par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām.

Izstāde notiek: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga.

2022. gadā izstāde SKOLA notiks no 11. līdz 13. martam.

Pasākums "Studenta kurspēs" norisinās katru gadu pavasara semestrī.
Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.