2020. gadā Atvērto durvju dienas pasākums notiks 23. martā, plkst. 12.30, Raiņa bulvārī 19, 3. stāvā, 12. auditorijā.

Datorikas fakultātes Atvērto durvju diena norisnās 12. klašu pavasara brīvlaika nedēļā.

Viesus uzrunā Datorikas fakultātes dekāns, studiju programmu direktori un studentu pašpārvaldes pārstāvji, ir iespēja uzzināt papildu informāciju par studiju programmām un uzdot jautājumus.

Skatīties 2019. gada Atvērto durvju dienas video ierakstu:

2020. gadā izstāde "SKOLA" norisināsies no 28. februāra līdz 1. martam.

Izstādē "SKOLA" ik gadu norisinās februāra beigās vai marta sākumā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādē piedalās arī Datorikas fakutlātes pārstāvji, kas ir gatavi pastāstīt gan par studijām, gan par ārpusstudiju aktivitātēm.

Izstādē ir sastopami Latvijas Universitātes visu 13 fakultāšu pārstāvji, kas iepazīstinās ar detalizētu informāciju par Latvijas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studiju iespējām.

Izstāde notiek: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga.

"Studenta kurpēs 2020" notiks no 30. marta līdz 3. aprīlim

Pieteikšanās termiņš studentiem – no 10. februāra līdz 15. martam.

Pieteikšanās termiņš skolēniem – no 2. marta līdz 22. martam.

Plašāk par pieteikšanos

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.