LU un LMT Datorzinātņu dienas ir konference, kas norisinājas no 2011. līdz 2013. gadam augustā LU sporta un atpūtas centrā "Ratnieki" un pulcēja Latvijas augstkolu mācībspēkus un pasniedzējus, lai trīs dienas dalītos ar jaunākajiem pētījumiem un neformālā gaisotnē rosinātu diskusijas par aktuālām nozares tēmām.

Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā no 5. līdz 7. augustam norisinājās „LU un LMT Datorzinātņu dienas”. Konferencē piedalījās studenti un pasniedzēji no dažādām Latvijas augstskolām, dažām ārzemju augstskolām, kā arī zinātnisko institūtu pārstāvji. Konferences mērķis bija veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

LU Datorikas fakultātes profesors, konferences programmas komitejas vadītājs Andris Ambainis: „Konferences organizatoriem ir gandarījums, ka ar katru gadu referentu vidū parādās arvien vairāk ne tikai LU, bet arī citu Latvijas augstskolu pārstāvju, kas ļauj veiksmīgāk nonākt pie konferences mērķa sasniegšanas – domu un pētījumu rezultātu apmaiņas starp dažādu augstskolu studentiem un pasniedzējiem. Konferencē prezentētie referāti pārstāvēja plašu tēmu loku - no datoru izmantošanas fundamentāliem pētījumiem matemātikā līdz tehnoloģijām valodas apstrādei ar datoru. Klausītāji uzzināja par pasaules atzinību guvušajiem Latvijas zinātnieku pētījumiem kvantu skaitļošanā un praktiskiem pētījumiem biznesa procesu modelēšanā. Dzīvas diskusijas raisīja referāti par e-vēlēšanu drošību, kvantu datoru iespējām, mobilo lietotņu veidošanu un daudzām citām tēmām.”

Trīs dienu konferencē nolasīti 30 referāti - gan teorētiski pētījumi fundamentālajā zinātnē, gan ļoti praktiski darbi ar tūlītēju pielietojumu. Tika apspriestas kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu un datorinženierijas, attēlu atpazīšanas, programminženierijas, mākslīgā intelekta, datorspēļu veidošanas, tīmekļa zinātnes un datorlingvistikas tēmas. Konferences ietvaros tika diskutēts arī par mobilo lietotņu (aplikāciju) nozīmi un veidošanas aspektiem.

Konference notika jau trešo gadu un tai bija iesniegti 93 pieteikumi no septiņām Latvijas augstskolām, divām ārzemju augstskolām, kā arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta pārstāvjiem, savukārt pirmās „LU un LMT Datorzinātņu dienas” notika 2011. gadā un toreiz pulcēja 65 dalībniekus.

Nofilmētie referāti [VIDEO]

Konferences programma

Pirmdiena, 5. augusts

 • Eksperimentālā matemātika (Kārlis Podnieks)
 • Bez marķiera āra papildināto realitāšu un RFID loģistikas risinājums (Gatis Blūms)
 • Trīsdimensionālās spēles prototipa izstrāde Unity spēļu dzinī, izmantojot brīvos un atvērtā koda rīkus (Ģirts Ķesteris)
 • Ar ko būs labāks kvantu dators? (Aleksandrs Rivošs)
 • Kvantu algoritmi, kas vienmēr izdod pareizo atbildi (Andris Ambainis)
 • Lower Bounds for Quantum Algorithms (Aleksandrs Belovs)
 • Kvantu meklēšana kļūdainos datos (Nikolajs Nahimovs)
 • Vispasaules informātikas olimpiāde - uz kuru krastu? (Mārtiņš Opmanis)

Otrdiena, 6. augusts

 • Problēmapgabalam specifiskas biznesa procesu vadības sistēmas (Elīna Kalniņa)
 • Modeļbāzēta vaicājumu valoda klīnisko procesu analīzei (Agris Šostaks)
 • Semantiskais tīmeklis, saistītie dati un bibliotēku informācijas sistēmas (Uldis Bojārs)
 • Video apstrādes algoritms automašīnu parametru iegūšanai un klasificēšanai (Roberts Kadiķis)
 • Attālinātas pieejas testa vide bezvadu un sensoru tīkliem (Atis Elsts)
 • Tīmeklī sasniedzamu iekārtu drošība Latvijas internetā (Artūrs Lavrenovs)
 • Stacionārā stāvokļa pieņēmuma pielietojumi šūnu vielmaiņas modelēšanā (Egils Stalidzāns)
 • Bioķīmisko tīklu modelēšana dzīvos organismos (Agris Pentjušs)
 • Precīzā biškopība - jauns informācijas tehnoloģijas pielietojums (Aleksejs Zacepins)
 • Būla virkņu kopu jūtīgums (Jevgēnijs Vihrovs)
 • Rīka "WolframAlpha" kļūdas un nepilnības (Raitis Ozols)
 • E-pārvalde. Drošība. Domu eksperimenti. (Kirils Solovjovs)
 • "Kas ir atšķirīgs Kembridžā un vai mēs varam ko no viņiem iemācīties?" (Eduards Kaļiņičenko)
 • Pētījuma par mobilā satura lietojumu studentu vidū prezentācija (pētījums tapis sadarbībā ar LMT)

Trešdiena, 7. augusts

 • Vadības informācijas sistēmu nākotne (Gints Turlajs)
 • Grafu kompaktas izvietošanas algoritms (Jans Glagoļevs)
 • Liela portfeļa optimizācijas realizācijas salīdzinājums dažādās programmēšanas valodās (Aigars Mačiņš)
 • Runas atpazīšanas izveide latviešu valodai (Roberts Darģis)       
 • Koreferenču noteikšana (Artūrs Znotiņš)
 • Latviešu valodas morfoloģijas definēšana meklēšanas sistēmai Sphinx (Vitālijs Mikeļevičs)

Programmas komiteja

Andris Ambainis (Latvijas Universitāte)
Guntis Arnicāns (Latvijas Universitāte)
Uldis Bojārs (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts)
Arnis Cīrulis (Vidzemes Augstskola)
Kārlis Freivalds (Latvijas Universitāte)
Anita Jansone (Liepājas Universitāte)
Agris Ņikitenko (Rīgas Tehniskā universitāte)
Leo Seļāvo (Latvijas Universitāte un Elektronikas un datorzinātņu institūts)
Egils Stalidzāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

Foto

No 2012. gada 6. līdz 8. augustam Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, norisinājās otrās „LU un LMT Datorzinātņu dienas”. Trīs dienu konferencē piedalījās 73 dalībnieki no piecām Latvijas, divām ārvalstu augstskolām, kā arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta pārstāvji.

„Tika nolasīti 29 referāti par daudzveidīgu tēmu loku, no teorētiskiem pētījumiem fundamentālajā zinātnē līdz ļoti praktiskiem darbiem ar tūlītēju pielietojumu. Datorzinātnes matemātisko pamatu jomā, klausītāji uzzināja par Latvijas zinātnieku pētījumiem kvantu skaitļošanā un lielāko pēdējo gadu jaunumu šifrēšanas zinātnē - homeomorfo šifrēšanu. Datorredzes jomā uzzinājām par metodēm, kas tiek lietotas, lai attēlos un videoierakstos automātiski atpazītu dažādus objektus (piemēram, automašīnas vai gājējus). Dzīvas diskusijas raisīja Egīla Stalidzāna referāts par līdzībām un atšķirībām starp tehniskajām un bioloģiskajām sistēmām un Ernesta Štāla stāstījums par „TechHub Rīga” – IT inkubatoru, kas palīdz jauniem inovatīviem uzņēmumiem ("startups") realizēt savas idejas un attīstīties. Klausītāji arī uzzināja par tehnoloģiju pielietojumiem labas pārvaldības un izglītības jomā, caur atvērto datu iniciatīvām un masīviem atvērtiem tiešsaistes kursiem (MOOC), kuros daudzi tūkstoši studentu apgūst vienu priekšmetu ar interneta palīdzību,” par konferenci stāsta konferences programmas komitejas vadītājs, LU profesors Andris Ambainis.

Konferencē tika apskatītas aktuālas datorzinātnes tēmas: kvantu skaitļošana, bezvadu sensoru tīkli un datorinženierija, attēlu atpazīšana, programminženierija, mākslīgais intelekts, tīmekļa zinātne un datorlingvistika. Tika prezentēti pasaules atzinību guvušie Latvijas zinātnieku rezultāti kvantu skaitļošanā un dots ieskats tīmekļa zinātnē, kas pēta tīmekli kā sarežģītu fenomenu, kura izpēte sniedzas pāri vienas zinātnes nozares robežām.

FOTO

 

Konferences programma

6. augusts, pirmdiena

LMT īpašā vieslekcija (Vilnis Veips, Ernests Štāls)
Web Science (tīmekļa zinātne) (Uldis Bojārs)
Atvērtie dati: Latvijā un pasaulē (Pēteris Ručevskis)
Homeomorfa šifrēšana (Igors Stepanovs)
Search Space Reduction in Pedestrian Detection for Driver Assistance System Based on Projective Geometry (Karlis Dimza)
Mežu teritoriju un koku sugu noteikšana satelītattēlos, izmantojot vadītās klasifikācijas metodes (Linda Gulbe)
Pastiprinājuma vadīta apmācīšanās problēmu risināšana ar neironu tīklu (Jānis Zuters)
Sarežģītu adaptīvu sistēmu matemātiskās modelēšanas metodes (Aleksandrs Tarvids)
 

7. augusts, otrdiena

Ievads kvantu skaitļošanā. Kvantu nelokalitāte (Andris Ambainis)
Learning graphs and quantum query algorithms (Aleksandrs Belovs)
Apakšējie novērtējumi izmantojot kvantu adversary metodi (Ansis Rosmanis)
Kvantu operāciju dinamika (Marats Golovkins)
Bezvadu sensoru tīklu programmēšana nespeciālistiem (Atis Elsts)
Sensoru programmēšana kā saliekamattēls (Leo Seļāvo)
Neregulārā signālapstrāde un pielietojumi (Kaspars Sudars)
RFID tehnoloģiju pielietojums papildinātajā realitātē (Gatis Blūms)
Tehnisko un bioloģisko sistēmu paaudžu mēroga dzīves ciklu salīdzinājums (Egīls Stalidzāns)
Masīvi atvērti tiešaistes kursi (MOOC) (Gundega Dēķena)
Datorlingvistikas iespējas latviešu valodas apstrādei (Pēteris Paikens)
Valodas tehnoloģiju lietojums mašīntulkošanas risinājumos (Mārcis Pinnis)
Grafu klāsterizācijas vizualizācija (Krišjānis Prūsis)
Mākslas darbu veidošana, izmantojot programmēšanu (Raitis Ozols)

8. augusts, trešdiena

Datorzinātnes, ekonomika un uzņēmumu vadība: kā uzbūvēt tiltu? (Gints Turlajs)
Sadalītās programmatūras izstrādes izaicinājumi (Zane Galviņa)
Cilvēkam izpildāmu procesu modelēšana (Agris Šostaks)
Būla virkņu kopas ar mazu jūtīgumu (Jevgēnijs Vihrovs)
Transporta līdzekļa aktivitātes režīma detektēšana, izmantojot iegultas iekārtas ar akselerometriem (Artis Mednis)
Video apstrādes algoritms transporta plūsmas monitorēšanai (Roberts Kadiķis)

No 2011. gada 8. līdz 10. augustam Latvijas Universitātes (LU) sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, norisinājās pirmās „Latvijas Universitātes un Latvijas Mobilā Telefona Datorzinātņu dienas”. Trīs dienu konferencē piedalījās 65 dalībnieki no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferences mērķis bija veicināt Latvijas augstskolu datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentu un pasniedzēju savstarpēju zināšanu, pieredzes un ideju apmaiņu.

Konferencē tika pārrunātas kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, satelītu novērojumu, bioinformātikas, procedurāli ģenerētās datorgrafikas, datu drošības un citas tēmas.

Prof. A. Ambainis: „Konference parādīja, ka daudzās Latvijas augstskolās notiek ļoti interesanti zinātniskie pētījumi. Pirmajā dienā, interesantas diskusijas raisīja referāti par mākslīgā intelekta un sociālo tīklu tematiku. Otrajā dienā bija vairāki referāti par kvantu datoriem, kur Latvijas zinātnieki veic pasaules līmeņa teorētiskos pētījumus, un referāts par datorredzes izmantošanu satiksmes drošības uzlabošanā, ar kuru uzstājās Taivanā studējošais Kārlis Dimza. Trešajā dienā uzzinājām par to, kā datortehnoloģijas var izmantot automašīnu vadīšanā, bioloģijā un lauksaimniecībā un par Latvijas uzņēmuma Mightyfingers pieredzi, sadarbojoties ar biznesa akselatoriem un investoriem Somijā un ASV.

LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis: „Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju joma jau pašlaik ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajām nozarēm Latvijā, bet tās attīstības potenciāls nākotnē ir ļoti liels. Mēs jau tagad varam lepoties ar pasaules līmeņa profesionāļiem un zinātniekiem, to apliecināja arī Datorzinātņu dienās prezentētie referāti. Tomēr, lai pilntiesīgi Latviju varētu saukt par moderno tehnoloģiju un IT valsti, ir jāturpina ieguldīt šajā nozarē studējošo un strādājošo teorētiskajā un praktiskajā izaugsmē. Tāpēc Latvijas Mobilais Telefons jau vairāku gadu garumā aktīvi sadarbojas ar vairākām Latvijas augstskolām.”

LU un LMT Datorzinātņu dienu organizators, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes bakalaura programmas absolvents, Masečūsetas Tehnoloģiskā institūta students Madars Virza: „Man ir liels prieks, ka konference ir pulcējusi tik daudz motivētu un spējīgu dalībnieku, kas šīs trīs dienas pavadīja apmainoties ar savu pētījumu rezultātiem un idejām, kas noteikti palīdzēs veidot tālākos rezultātus. Manuprāt, konferences zinātniskais līmenis bija augsts. Esam lepni, ka šo konferenci un Latvijas jauno datorzinātnieku paaudzi ir izvēlējies atbalstīt viens no Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju līderiem – Latvijas Mobilais Telefons. Mēs ceram, ka Datorzinātņu dienas kļūs par ikgadēju Latvijas datoriķu tradīciju.”

Konferences programma

8. augusts, pirmdiena

Daži LMT darbībā izmantotie IT procesi (Jānis Lācis, Vilnis Veips, LMT)
Nenoteiktā spriešana spēlēs (Dmitrijs Rutko)
Varbūtiskā reducējamība (Kaspars Balodis)
L-sistēmu izmantošana datorgrafikā (Artūrs Grebstelis)
Sociālo tīklu vizualizācija biznesā (Valdis Krebs)

9. augusts, otrdiena

Ievads kvantu skaitļošanā (Juris Smotrovs)
Klasiskā un kvantu spēļu teorija (Agnis Škuškovniks)
Meklēšana ar kvantu klejošanu divdimensionālā režģī bez amplitūdas amplifikācijas (Aleksandrs Rivošs)
Gājēju un citu potenciāli bīstamo satiksmes objektu noteikšanas sistēma (Kārlis Dimza)
Klasifikācijas metodes zemes pārseguma noteikšanai Landsat satelītattēlos (Linda Gulbe)
Līdzīgo jēdzienu klasifikācija,   balstoties uz tekstuāliem aprakstiem (Artūrs Sosins)
Semantiskā tīmekļa dati un meklēšana tajos (Mārtiņš Zviedris)
Virtuālais datorzinātnē (Leo Seļavo)
Dažu kvantu spēļu analīze (Madars Virza)
Kvantu algoritmi un apakšējie novērtējumi (Andris Ambainis)
Virtuālās realitātes izmantošana tehnoloģisko procesu vadības apmācības pilnveidošanā (Arnis Cīrulis)
Datorika Liepājas universitātē (Anita Jansone)
Sadarbības sistēmas AIMS un SIMS (Sandra Ose)

10. augusts, trešdiena

Biometrijas datu šifrēšana un to pielietojums viedkaršu personalizācijas sistēmās (Artūrs Kadiķis)
Drošība Internetā (Kirils Solovjovs)     
Datu ieguve, izmantojot auto kā mobilus bezvadu sensoru tīklu mezglus (Artis Mednis)
Šūnu bioķīmisko procesu modelēšana (Egils Stalidzāns)    
Bišu ziemošanas procesa uzraudzība un automatizētā vadībā (Aleksejs Zacepins)
MightyFingers – Pieredze (Guntis Šmaukstelis, Māris Bunkovskis)