Bakalaura programmas direktore

Prof. Zane Bičevska

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Saziņa par ERASMUS jautājumiem: erasmusdf@lu.lv

Saziņa internacionālo studiju programmu studentiem un jautājumiem par studijām angļu valodā: studiesdf@lu.lv

Maģistrantūras studiju metodiķe

Saziņa par doktorantūras jautājumiem: doktoranturadf@lu.lv