Studijas ārzemēs

Pieteikšanās apmaiņas studijām pavasara semestrī notiek septembrī (2023. gadā līdz 29. septembrim), bet rudens semestrī – februārī (2024. gadā līdz 10. februārim).

Datorikas fakultāte īsteno studiju apmaiņu Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija. Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti - studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Tas paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Parastā prakse tomēr ir pieteikšanās vienam studiju semestrim. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām. Šajos līgumos tiek fiksēts savstarpējas apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora) katrā akadēmiskajā gadā.

Latvijas Universitāte ir FORTHEM aliansē, kuras ietvaros arī iespējama mobilitāte alianses partneraugstkolās.

Datorikas fakultātes koordinators – Prof. Zane Bičevska
E-pasts saziņai: erasmusdf@lu.lv

SVARĪGI!
Studentam pašam ir jāsazinās ar ārvalsts augstskolu vai prakses organizāciju, lai uzzinātu iespējas un izlemtu, vai tās viņu apmierina. Fakultāte nevar pieņemt lēmumu Jūsu vietā.

Erasmus+ sadarbības līgumi:

 • Universiteit Gent
 • Brno University of Technology
 • TU Darmstadt
 • Deggendorf Institute of Technology/ Technische Hochschule Deggendorf
 • Universität Leipzig
 • Universität Mannheim
 • Universität Osnabrück
 • Reutlingen University
 • Aarhus Universitet
 • Universidad de Alcalá        
 • Universidad de Granada
 • Universidad Politecnica de Madrid  
 • Universidad de Sevilla
 • University of Helsinki
 • Université Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC)
 • Free University of Bolzen-Bolzano
 • "Universita' degli Studi di Catania
 • Sapienza - Universita' di Roma
 • Universita degli Studi di Salerno
 • Vilnius University
 • Utrecht University
 • University of Gdansk
 • Lodz University of Technology
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • Instituto Europeu de Estudos Superiores
 • Instituto Politecnico Do Porto
 • ISLA - The Higher Institute of Management and Administration of Santarém
 • Blekinge Institute of Technology
 • Bitlis Eren University
 • University of Lincoln

Aktuālā informācija par noslēgtajiem līgumiem 2023*

*Informācija šobrīd ir mainīga un tiks aktualizēta. Tabulā ar zaļo iekrāsotie līgumi ir pagarināti, bet neiekrāsotās augstskolas vēl nav devušas atbildi. Ja students vēlas doties uz kādu no augstkolām, kura šajā tabulā nav iekrāsota, tad vēlams papildus būtu norādīt arī 2. proritāti, ja gadījumā līgums tomēr netiks pagarināts.

FORTHEM aliansē ir septiņas universitātes, kurām ir pieredze plašās globālajās un Eiropas partnerattiecībās un akadēmiskajos projektos.

FORTHEM partneraugstskolas:

Visas augstskolas 2021. gada decembra beigās parakstīja multilateriālo līgumu.

*Informācija ir mainīga un tiks aktualizēta tiklīdz būs izmaiņas.

 

Pieteikšanās apmaiņas studijām pavasara semestrī notiek septembrī (2023. gadā līdz 29. septembrim), bet rudens semestrī – februāra sākumā līdz 10. februārim. Izvēloties augstskolu, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir valoda, kādā tiek piedāvāti studiju kursi. Jums jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā ārvalstu augstskolā studijas un, it īpaši, jūs interesējošie kursi, notiek tajā valodā, kuru jūs pārvaldāt.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums ir jāatbilst šiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs iepriekš studiju līmenī (bakalauri, maģistri, doktoranti) neesat izmantojis vairāk par 12 Erasmus+ mobilitātes (studijas vai prakse) mēnešus;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Ja valodas prasmes un vidējās atzīmes (vismaz 7) prasības izpildītas, konkursā priekšroka tiks dota disciplinētiem, Universitātei un fakultātei lojāliem un to labā savu laiku ieguldījušiem studentiem.

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinatoram (uz e-pastu: erasmusdf@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti.

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri, pirmā gada maģistrantiem – par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikuma forma. Uzmanību: formas ir jāaizpilda datorā. Fotogrāfija pieteikuma formā ir līmējama tajā vietā, kur ir norādīta "Vieta fotogrāfijai", nevis blakus tai.
 • Svešvalodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Stipendiju skaitu un apmēru Latvijas Universitātē nosaka centralizēti katram akadēmiskajam gadam atsevišķi. Datorikas fakultātei ir iespēja piešķirt ik gadu vairākas stipendijas, taču vietu skaitu ierobežo arī uzņēmošas augstskolas. Uz stipendiju vietām tiek izsludināts konkurss. Studenti, kuriem netiek piešķirta stipendija, bet kuri ir tiesīgi saņemt Erasmus studenta statusu, var lemt piedalīties apmaiņas programmā bez finansējuma (par saviem līdzekļiem).

Uzmanību: stipendijas un to izmaksas kārtība katru gadu var mainīties.

Prakse ārzemēs

Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Plašāk Erasmus+ mobilitāti praksei lasiet šeit.