Studijas ārzemēs

Datorikas fakultāte īsteno studiju apmaiņu Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija. Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti - studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Tas paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Parastā prakse tomēr ir pieteikšanās vienam studiju semestrim. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām. Šajos līgumos tiek fiksēts savstarpējas apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora) katrā akadēmiskajā gadā.

Datorikas fakultātes koordinators – prof. Juris Borzovs

SVARĪGI!
Studentam pašam ir jāsazinās ar ārvalsts augstskolu vai prakses organizāciju, lai uzzinātu iespējas un izlemtu, vai tās viņu apmierina. Fakultāte nevar pieņemt lēmumu Jūsu vietā.

  • TU Darmstadt                                                                             
  • Deggendorf Institute of Technology/ Technische Hochschule Deggendorf    
  • Hochschule Wismar                                                      
  • Tallinna Ūlikool