Studijas ārzemēs

Datorikas fakultāte īsteno studiju apmaiņu Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija. Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti - studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Tas paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Parastā prakse tomēr ir pieteikšanās vienam studiju semestrim. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām. Šajos līgumos tiek fiksēts savstarpējas apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora) katrā akadēmiskajā gadā.

Datorikas fakultātes koordinators – asoc. prof. Zane Bičevska
E-pasts saziņai: erasmusdf@lu.lv

SVARĪGI!
Studentam pašam ir jāsazinās ar ārvalsts augstskolu vai prakses organizāciju, lai uzzinātu iespējas un izlemtu, vai tās viņu apmierina. Fakultāte nevar pieņemt lēmumu Jūsu vietā.

 • Universiteit Gent
 • Brno University of Technology
 • TU Darmstadt
 • Deggendorf Institute of Technology/ Technische Hochschule Deggendorf
 • Johannes Gutenberg-  Universität Mainz
 • Universität Mannheim
 • Universität Osnabrück
 • Reutlingen University
 • Hochschule Wismar
 • Aarhus Universitet
 • Tallinna Ülikool/ Tallinn University
 • EE TALLINN05
 • Universidad de Alcalá                                    
 • Universitat Politecnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC)
 • Universidad de Granad
 • Campus Ceuta
 • Universidad Politecnica de Madrid
 • Universidad de Sevilla
 • Université Nice Sophia Antipolis – IAE Graduate School of Management
 • Université Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC)
 • University College Algebra - University of Applied Computer Engineering
 • Free University of Bolzen-Bolzano
 • Universita' degli Studi di Catania
 • University of Catania
 • Università degli Studi di Ferrara
 • Università degli Studi di Napoli Federico
 • Sapienza - Universita' di Roma
 • Universita degli Studi di Salerno
 • Università degli Studi di Sassari
 • Vilnius University
 • University of Groningen
 • Lodz University of Technology
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • Universidade de Aveiro
 • Instituto de Estudos Superiores de Fafe (agrāk Escola Superior de Tecnologisas de Fafe)
 • Instituto Politecnico Do Porto
 • School of Management and Technology of Felgueiras (ESTGF)
 • Blekinge Institute of Technology
 • Fatih Sultan Mehmet Vakif University
 • Izmir University
 • Bülent Ecevit University
 • Bar Ilan University
 • Petrozavodsk State University

Visi noslēgtie līgumi

Pieteikšanās apmaiņas studijām pavasara semestrī notiek septembra sākumā līdz 30. septembrim, bet rudens semestrī – februāra sākumā līdz 10. februārim. Izvēloties augstskolu, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir valoda, kādā tiek piedāvāti studiju kursi. Jums jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā ārvalstu augstskolā studijas un, it īpaši, jūs interesējošie kursi, notiek tajā valodā, kuru jūs pārvaldāt.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums ir jāatbilst šiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs iepriekš studiju līmenī (bakalauri, maģistri, doktoranti) neesat izmantojis vairāk par 12 Erasmus+ mobilitātes (studijas vai prakse) mēnešus;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Ja valodas prasmes un vidējās atzīmes (vismaz 7) prasības izpildītas, konkursā priekšroka tiks dota disciplinētiem, Universitātei un fakultātei lojāliem un to labā savu laiku ieguldījušiem studentiem.

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinatoram (uz e-pastu: erasmusdf@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti.

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri, pirmā gada maģistrantiem – par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikuma forma. Uzmanību: formas ir jāaizpilda datorā. Fotogrāfija pieteikuma formā ir līmējama tajā vietā, kur ir norādīta "Vieta fotogrāfijai", nevis blakus tai.
 • Svešvalodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Stipendiju skaitu un apmēru Latvijas Universitātē nosaka centralizēti katram akadēmiskajam gadam atsevišķi. Datorikas fakultātei ir iespēja piešķirt ik gadu vairākas stipendijas, taču vietu skaitu ierobežo arī uzņēmošas augstskolas. Uz stipendiju vietām tiek izsludināts konkurss. Studenti, kuriem netiek piešķirta stipendija, bet kuri ir tiesīgi saņemt Erasmus studenta statusu, var lemt piedalīties apmaiņas programmā bez finansējuma (par saviem līdzekļiem).

Uzmanību: stipendijas un to izmaksas kārtība katru gadu var mainīties.

Prakse ārzemēs

Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Plašāk Erasmus+ mobilitāti praksei lasiet šeit.