Projekta nosaukums: “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai
monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)”

Projekta īstenotāji: VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” Zinātniskais instutūts sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Projekta līguma numurs: VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta īstenošanas termiņš: 19.05.2020. – 31.12.2020

Projekta kopējais finansējums: EUR 486 838 EUR

Projekta vadītājs: prof. Valdis Pīrāgs

No Datorikas fakultātes projekta īstenošanā ir iesaistīti: prof. Guntis Arnicāns, prof. Leo Seļāvo, prof. Laila Niedrīte, Emil Syundyukov, Jānis Zemnickis, Kaspars Eglītis, Edgars Baumanis, Kalvis Sūniņš–Biedris, Juris Dāvis Veldre.

3-T projekta koncepcija (Tracing-Testing-Treatment) balstās uz slimības progresijas aizkavēšanu katrā no pārejām:

  • T-1 aiztur pāreju no vesela cilvēka uz inficēto, pateicoties telpā esošo cilvēku riska novērtēšanai un digitālajam risinājumam Covid-19 izplatības riska aprēķināšanai;
  • T-2 aiztur pāreju no asimptomatiskā (bez simptomu) uz simptomātisko, pateicoties ātrās testēšanas rīkam;
  • T-3 aiztur pāreju no slimības vieglas formas uz smago, uzturot elpceļos pastāvīgu pozitīvu spiedienu ar skābekļa terapijas palīdzību.

Projekta darbības:

● T-1: personalizēta riska novērtējums cilvēkam telpā un rīcibpieņemšanas rīks, kuru cilvēki varēs izmantot, lai izprastu, ko darīt konkrētos apstākļos un izvēlēties pirmos soļus, ja ir aizdomas par slimību.
● T-2: antigenbazētais ātras diagnostikas tests, kuru varēs izmantot agrīni atlasot un izolējot inficētos, bet vēl neinfekciozos pacientus.
● T-3: skābekļa dozēšanas adapteris miega apnojas aparātiem, var būt izmantojams, lai ātri (3 nedēļas līdz 3 mēnešiem) un lēti (600 EUR pret 20000 EUR) COVID19 pneimonijas pacientam iegādāties aparātus krīzes situācijā, aptverot lielāko pacientu daļu.
 

Datorikas fakultātes iesaiste:
LU DF pētnieki strādā pie T-1 darba pakas, kuru vada LU FMOF Skaitliskās modelēšanas insistūta vadošais pētnieks asoc. prof. Andris Jakovičs. Pētnieki izstrādā digitālu risinājumu, kurā tiek izmantoti dažādu sensoru dati, lai aprēķinātu Covid-19 izplatības risku ierobežotā telpā. Mērķis ir izveidot digitālo risinājumu, kur var izmantot inficēšanās riska aprēķināšanai dažādās telpās, piemēram, izglītības iestādēs, kafejnīcās vai birojos.

 

Pētījums top ar Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” atbalstu.