Desmitiem datorikas nozares žurnālu bez maksas var lasīt LU Bibliotēkas piedāvātajā ScienceDirect un SpringerLink.

Tomēr datorikas nozares prestižākie žurnāli un konferenču raksti atrodami:

Abu elektronisko bibliotēku katalogus un publikāciju anotācijas (abstracts) var skatīt bez maksas.

Arvien vairāk autoru izvēlas apmaksāt publicēšanas izdevumus, lai viņu rakstus drīkstētu lasīt bez maksas (t.s. Open Access), tādējādi veicinot satura izplatību un autora pazīstamību. Jau var sastapt IEEE žurnālu numurus, kuru lasīšana ir pilnībā bez maksas, kamēr citos ir gan maksas, gan bezmaksas raksti.

Ja esat uzgājuši Jūs interesējošu publikāciju un gribat ar to iepazīties detalizēti, bet par to jāmaksā, sazinieties ar prof. Juri Borzovu. Organizēsim publikācijas iegādi.