Lielo datu analītiķa modulis – tālākizglītības iespēja IT profesionāļiem

Lielo datu analītiķa modulis ir paredzēts IT nozares profesionāļu tālākizglītībai, tā nav pilnīga studiju programma, bet gan kursu kopums, kas nodrošina lielo datu analītiķim nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Par moduļa pabeigšanu netiks izsniegts universitātes diploms, bet kā apliecinājums zināšanām un prasmēm tiks izsniegts Datorikas fakultātes sertifikāts. Iespēju iegūt datu analītiķa sertifikātu LU Datorikas fakultāte piedāvā jebkuriem interesentiem, kuri spēj tikt galā ar paredzēto studiju saturu un apjomu.

Moduļa ietvaros četru semestru laikā tiks apgūti seši maģistra studiju programmas kursi – Datu apstrādes sistēmas, Matemātiskā statistika, Datu noliktavas, Lielie dati, Datizrace, un Dziļā mašīnmācīšanās.

Studijas notiek Datorzinātņu maģistra programmas un tās nodarbību saraksta ietvaros. Personas, kuras nav šīs programmas studenti, sertifikāta studiju kursus apgūst kā LU klausītāji, maksājot par to LU noteikto cenu (92 EUR par kredītpunktu, 4 kredītpunktu kurss izmaksās 368 EUR), vai arī apgūst kursus patstāvīgi, nokārtojot tos atbilstoši kursu aprakstos paredzētajām prasībām kredītpunktu iegūšanai.

Lielo datu analītiķa sertifikāta iegūšanai ir sekmīgi jānokārto šādi studiju kursi (katrs 4 kredītpunktu apjomā):

Rudens semestris

"Datu apstrādes sistēmas" (neobligāts ievadkurss) 2019. gadā kurss nenotiks!
Lekcijas notiek trešdienās, 16:30-19:45, LU MII, Raiņa bulvārī 29. 413.auditorijā

 

Pavasara semestris

"Datu noliktavu izvēlētas nodaļas"
Lekcijas notiek pirmdienās, 16:30-19:45

"Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas"
Lekcijas notiek trešdienās, 18:15-21:30

 

Rudens semestris

"Datizraces algoritmi"
Lekcijas notiek trešdienās, 16:30-19:45.

 

Pavasara semestris

"Lielo datu tehnoloģijas"
Lekcijas notiek ceturtdienās, 16:30-19:45

"Dziļā mašīnmācīšanās"
Lekcijas notiek otrdienās, 16:30-19:45

Lai atvieglotu pieteikšanās procesu, piedāvājam aizpildīt pieteikuma veidlapu un to ieskenētu nosūtīt Datorikas fakultātes prodekānam prof. Jurim Borzovam (juris.borzovs@lu.lv) ar norādi "Pieteikums Lielo datu analītiķa modulim" pirms attiecīgā semestra sākuma (augusta beigās vai janvāra beigās).

Sagatavoto studiju līgumu varēs parakstīt pirmās lekcijas laikā (lekciju saraksts), studiju maksa jāpārskaita LU 5 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Par katra atsevišķa kursa noklausīšanos ir iespējams noformēt LU izsniegtu izziņu.