Lielo datu analītiķa modulis – tālākizglītības iespēja IT profesionāļiem

Lielo datu analītiķa modulis ir paredzēts IT nozares profesionāļu tālākizglītībai, tas ir kursu kopums, kas nodrošina lielo datu analītiķim nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Par moduļa pabeigšanu kā apliecinājums zināšanām un prasmēm tiks izsniegts Datorikas fakultātes sertifikāts. Iespēju iegūt datu analītiķa sertifikātu LU Datorikas fakultāte piedāvā kā studentiem, tā jebkuriem citiem interesentiem, kuri spēj tikt galā ar paredzēto studiju saturu un apjomu.

Moduļa ietvaros divu līdz četru semestru laikā jāapgūst apgūti pieci vai seši maģistra studiju programmas kursi – “Datu apstrādes sistēmas” (neobligāts ievadkurss), "Datu noliktavu izvēlētas nodaļas", "Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem", “Datizraces algoritmi”, “Lielo datu tehnoloģijas”, “Dziļā mašīnmācīšanās” (šī ir kursu apguves ieteicamā secība četros semestros).

Studijas notiek Datorzinātņu maģistra programmas un tās nodarbību saraksta ietvaros. Personas, kuras nav šīs programmas studenti, sertifikāta studiju kursus apgūst kā LU klausītāji.

Lielo datu analītiķa sertifikāta iegūšanai ir sekmīgi jānokārto šādi studiju kursi (katrs 4 kredītpunktu apjomā):

 

1. gads

Rudens semestris

"Datu apstrādes sistēmas" (neobligāts ievadkurss)
Lekcijas notiek trešdienās, 16:30-19:45, attālināti.

Pavasara semestris

"Datu noliktavu izvēlētas nodaļas"
Lekcijas notiek pirmdienās, 16:30-19:45

"Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas"
Lekcijas notiek trešdienās, 18:15-21:30

 

2. gads

Rudens semestris

"Datizraces algoritmi"
Lekcijas notiek otrdienās, 16:30-19:45, attālināti

Pavasara semestris

"Lielo datu tehnoloģijas"
Lekcijas notiek ceturtdienās, 16:30-19:45

"Dziļā mašīnmācīšanās"
Lekcijas notiek otrdienās, 16:30-19:45

 

Šis ir ieteicamais kursu sadalījums pa semestriem, šādā secībā studijas ilgst 4 semestrus (2 gadus).
Ir iespējams arī vienā semestrī paņemt vairāk kursu, ja spējat tikt galā ar šādu slodzi.