Ja Jums ir iepriekšēja izglītība vai profesionāla pieredze, to noteiktā kārtībā var pārvērst par jau apgūtu studiju programmas daļu. Augstskolu likuma 59.2 panta (5) daļā teikts:

"(5) Augstskola vai koledža izvērtē personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus un, ja tie atbilst attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt profesionālās vai akadēmiskās studiju programmās, turklāt tikai 30 procentus no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem drīkst piešķirt, atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus."

Par šo iespēju jāvēršas pie studiju programmas direktora.