Prakses mērķis – programmētāja (Programmētāja profesijas standarts Nr. 2.43., profesijas nosaukums – programmētājs, profesijas kods – 2512 05, Ministru kabineta noteikumi Nr. 22 Rīgā 2014. gada 14. janvārī (prot. Nr. 2 10. §)) pienākumu praktiska veikšana reālos programmizstrādes apstākļos pieredzējuša programmētāja uzraudzībā vai datorsistēmu un datortīklu administratora (Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarts Nr. 2.26., profesijas nosaukums – datorsistēmu un datortīklu administrators, profesijas kods – 2522 01, Ministru kabineta noteikumi Nr. 542 Rīgā 2012. gada 7. augustā (prot. Nr. 44 10. §)) pienākumu praktiska veikšana reālos datortīkla apstākļos pieredzējuša datorsistēmu un datortīklu administratora uzraudzībā.

Prakses uzdevums – piedalīties programmproduktu izstrādē (profesija „Programmētājs”) vai datortīklu projektēšanā, uzstādīšanā un ekspluatācijā (profesija „Datorsistēmu un datortīklu administrators”).

 

Prakses piedāvājumi

Prakses iespējas uzņēmumā VASS Latvia, SIA:

Prakses iespējas uzņēmumā RIX Technologies:

Prakses iespējas Eiropas Centrālajā bankā: