Prakses mērķis – programmētāja (profesija „Programmētājs”, Nr. PS 0001, 28.01.2004.) pienākumu praktiska veikšana reālos programmizstrādes apstākļos pieredzējuša programmētāja uzraudzībā vai datorsistēmu un datortīklu administratora (profesija „Datorsistēmu un datortīklu administrators”, Nr. PS 0055, 08.01.2002.) pienākumu praktiska veikšana reālos datortīkla apstākļos pieredzējuša datorsistēmu un datortīklu administratora uzraudzībā.

Prakses uzdevums – piedalīties programmproduktu izstrādē (profesija „Programmētājs”) vai datortīklu projektēšanā, uzstādīšanā un ekspluatācijā (profesija „Datorsistēmu un datortīklu administrators”).

 

Prakses piedāvājumi