Prakses mērķis – programmētāja (Programmētāja profesijas standarts Reģ. Nr. PS-221, profesijas nosaukums – programmētājs, profesijas kods – 2512 05) pienākumu praktiska veikšana reālos programmizstrādes apstākļos pieredzējuša programmētāja uzraudzībā vai datorsistēmu un datortīklu administratora (Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarts Reģ. Nr. PS-219, profesijas nosaukums – datorsistēmu un datortīklu administrators, profesijas kods – 2522 01) pienākumu praktiska veikšana reālos datortīkla apstākļos pieredzējuša datorsistēmu un datortīklu administratora uzraudzībā.

Prakses uzdevums – piedalīties programmproduktu izstrādē (profesija „Programmētājs”) vai datortīklu projektēšanā, uzstādīšanā un ekspluatācijā (profesija „Datorsistēmu un datortīklu administrators”).

 

Prakses piedāvājumi

Prakses iespēja uzņēmumā "Datorzinību centrs"


Prakses iespēja uzņēmumā "The more you get"

Prakses iespējas uzņēmumā VASS Latvia, SIA: 

Prakses iespējas uzņēmumā VASS Latvia, SIA:

Prakses iespējas uzņēmumā RIX Technologies:

Prakses iespējas Eiropas Centrālajā bankā: