Latvijas Universitātē kopš 2001. gada ir Cisco Tīklu Akadēmija (Cisco Networking Academy), pirmā Latvijā. Sākotnēji LU bija reģionālā akadēmija, kas turpmāk apmācīja arī citu Latvijas augstskolu instruktorus. Pašlaik LU ir Akadēmiju Atbalsta Centrs (Academy Support Center).

LU Datorikas fakultātē studentiem ir pieejami visi četri CCNA (Cisco Certified Networking Associate) līmeņa apmācības kursi.

Tajos apgūst gan tīklošanas teoriju, gan komutētu, maršrutētu un pārvaldītu datortīklu izveides iemaņas. Visus četrus kursus apguvušie studenti var nokārtot CCNA sertifikāciju, ko IT nozare atzīst visā pasaulē.

Plašāka informācija pie docenta Leo Trukšāna.