Kas ir Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija (ITTEA)?

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija (ITTEA) ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) sastāvā. LZA TK ITTEA pamatmērķis ir IKT nozarē aktuālo terminu sistemātiska sistemātiska izveidošana, izvērtēšana un izplatīšana. Regulāri sadarbojas ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, Latviešu valodas aģentūru, Valsts valodas centru, SIA “Tilde”, Eiropas Komisijas tulkotājiem un tulkiem, kā arī ar IKT nozares uzņēmumiem.

Kādēļ tika radīta ITTEA?

LZA TK ITTEA tika izveidota 1992. gadā, lai nodrošinātu savlaicīgas un precīzas terminoloģijas veidošanu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozarē latviešu valodā. ITTEA darbojas vairāk nekā 30 gadus.

Kas ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas termini?

Termini ir nozīmīgi akadēmiskajā un lietišķajā saziņā, jo nodrošina precīzāku saziņu.

IKT termini tiek veidoti, lai nodrošinātu precīzu saziņu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, veicinot informācijas apmaiņu gan akadēmiskajā vidē, gan arī populārzinātniski informējot sabiedrību.

Kā mēs strādājam?

ITTEA sēdes norisinās Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē akadēmiskā studiju gada laikā jau vairāk nekā 15 gadus, sēdes notiek ik pēc divām nedēļām.
2022./2023. akadēmiskā studiju gada laikā notikušas 17 sēdes un apstiprināti 369 latviski IKT termini.

Pieņemtie IKT termini ir pieejami Akadēmisko terminu datubāzē AkadTerm un Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā.