Datorikas fakultāte sniedz akadēmisko un profesionālo izglītību un veic pētījumus datorzinātnē.

Fakultātes studiju programmas ir Latvijas darba devēju un Eiropas izglītības ekspertu atzītas un apbalvotas ar Eiropas kvalitātes zīmi.

Vīzija

Latvijas Universitāte kļūst par studiju, pētniecības un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares kadru kalves nozīmē vadošo universitāti Baltijas valstīs, atsevišķos virzienos paturot vai sasniedzot pasaules atpazīstamību.

Misija

Latvijas Universitātes misija datorikas nozares attīstības atbalstam ir:

  • gatavot praktiskam darbam firmās un valsts iestādēs augsti kvalificētus eksportspējīgus speciālistus, kuri spētu veikt ne tikai sarežģītu informācijas sistēmu projektēšanu un izstrādi, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainošās vidē visā datorikas nozares spektrā;
  • nodrošināt datorikas nozari ar akadēmiski izglītotiem, zinātniskam darbam sagatavotiem speciālistiem, kas spētu veikt pētījumus datorzinātnē Latvijā, kā arī pildīt ekspertu funkcijas jaunu tehnoloģiju un sistēmu izvērtēšanā.