Vietnē www.likeit.lv  pastāvīgi redzami darba piedāvājumi datorikas speciālistiem. Mūsu programmās var apgūt zināšanas un prasmes, lai strādātu praktiski jebkurā vietnes piedāvātā amatā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla "Prakse.lv" studiju programmu TOPā LU bakalaura studiju programma "Datorzinātnes" atzīta par darba devēju ieteiktāko programmu Latvijā.

Programmas mērķis ir 2,5 gadu laikā sagatavot industrijā strādāt gatavus speciālistus, kas var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē, datortīklu izveidē un administrēšanā, turklāt turpināt mācības bakalaura akadēmiskās programmas trešajā kursā. Līdz ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu programmas absolvents iegūst arī vienu no divām 4. līmeņa profesionālajām kvalifikācijām – "Programmētājs" vai "Datorsistēmu un datortīklu administrators".

Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas, atkarībā no izvēlētās specializācijas, spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informācijas sistēmas, datoru tīklus, robotus, bezvadu sensoru tīklus vai pierādīt sarežģītas matemātikas teorēmas.
Programma ir veidota tā, lai pēc pirmo divu gadu apmācības students nepieciešamības gadījumā jau spētu strādāt IT industrijā.
Pēc pirmo divu gadu apmācības students izvēlas specializāciju (studiju virzienu).

Katrai specializācijai atbilst mācību priekšmetu modulis, kas nodrošina studentu labāku apmācību izvēlētajā datorikas jomā:

  • Datorzinātne - jā nākotnē vēlies kļūt par pētnieku vai pasniedzēju,
  • Informācijas tehnoloģijas  - jā nākotnē vēlies kļūt par datortīklu speciālistu un projektu vadītāju,
  • Informācijas sistēmas - nodrošinās prasmes, kas nepieciešamas datubāzu un informācijas sistēmu speciālistiem un projektu vadītājiem,
  • Programmatūras inženierija - ja vēlies kļūt par programmētāju un programmatūras projektu vadītāju,
  • Datoru inženierija  - ja vēlies savu nākotni saistīt ar iegulto programmatūru, robotu izstrādi, sensoru tīkliem.

Datorzinātņu maģistra akadēmiskās programmas mērķis ir gatavot speciālistus, kuri (atkarībā no izvēlētā studiju virziena) ir spējīgi modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas, izstrādāt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus, vadīt lielus projektus un speciālistu grupas, strādāt pētnieciskajā un pedagoģiskajā darbā.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru gadu arvien pieaug, taču vēl lielāks pieprasījums ir pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj risināt sarežģītas problēmas un ļoti ātri apgūt jaunas darbības jomas. Maģistra diploms ir iespēja gūt profesionālu attīstību un izaugsmi.

Datorzinātņu doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus, kas varētu strādāt gan zinātnē (kā pētnieki un pasniedzēji), gan arī piedalīties un vadīt tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Programmas absolventi strādā kā zinātniskie darbinieki LU Matemātikas un informātikas institūtā un Elektronikas un datorzinātņu institūtā, kā mācībspēki LU unarī ārzemju augstskolās, un kā speciālisti un projektu vadītāji galvenajos Latvijas IT uzņēmumos.