Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Andris Ambainis, profesors
Vineta Arnicāne, asociētā profesore
Aleksandrs Belovs, asociētais profesors
Jānis Bičevskis, profesors
Juris Borzovs, profesors, Domes priekšsēdētājs
Edgars Celms, asociētais profesors
Kārlis Čerāns, profesors
Maksims Dimitrijevs, docents
Normunds Grūzītis, asociētais profesors
Abuzer Yakaryilmaz, asociētais profesors
Laila Niedrīte, profesore
Aleksandrs Rivošs, pētnieks
Uldis Straujums, profesors
Jurģis Šķilters, profesors
Viesturs Vēzis, docents, Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Vītiņš, profesors
Jānis Zuters, profesors

Vispārīgā personāla pārstāvji: 

Ārija Sproģe, vecākā metodiķe

Sadarbības partneri

Rihards Balodis-Bolužs, LU MII
Jānis Treijs, LATA

Studentu pārstāvji:

Deniss Celuiko
Artis Ivo Pencis
Ralfs Sedlenieks
Emīls Sjundjukovs
Aiva Staņēviča

 

  • Rīkojums par DF Domes sastāva apstiprināšanu 16.04.2018.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 25.03.2019.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 28.05.2018.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 23.07.2018.

 

Prof. Andris Ambainis, doktora studiju programmas “Datorzinātne” direktors
Prof. Guntis Arnicāns, Datorikas fakultātes dekāns
Prof. Juris Borzovs, studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” vadītājs
Deniss Celuiko, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne” students
Dr. Dainis Dosbergs, ZZDats direktora vietnieks
Maksims Ivanovs, doktora studiju programmas “Datorzinātne” students
Aigars Jaundālders, WeAreDots pētniecības un attīstības vadītājs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis
Maksims Jegorovs, Accenture Latvia izpilddirektors, LU Goda biedrs
Pēteris Krastiņš, Emergn valdes priekšsēdētājs, LU Goda biedrs
Prof. Laila Niedrīte, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne” direktore
Prof. Kārlis Podnieks, maģistra studiju programmas “Datorzinātne” direktors
Ralfs Sedlenieks, maģistra studiju programmas “Datorzinātne” students
Dr. Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijas valstīs, Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācijas valdes locekle
Prof. Leo Seļāvo, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” direktors
Prof. Jānis Zuters, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

Padomes locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš, padomes priekšsēdētājs
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr.sc.comp. Andris Ambainis
Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns
Dr.habil.sc.comp. Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns
Dr.sc.comp. Ģirts Karnītis
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte
Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa 
Dr.sc.comp. Juris Vīksna
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš
Dr.sc.comp. Jānis Zuters
Dr.sc. ing. prof. Jānis Grabis (RTU)
Dr.sc.ing. vad. pētn. Modris Greitāns (EDI)
Dr.sc.ing. vad. pētn. Roberts Kadiķis (EDI)

Sekretāre:

Ruta Ikauniece, tālr. 26112741; e-pasts: ruta@latnet.lv

Padomes priekšsēdētājs:

Dr.sc.comp. Andris Ambainis

Priekšsēdētāja vietnieks:

Dr.sc.comp. Ģirts Karnītis

Locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns
Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis
Dr.sc.comp. Juris Borzovs
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns
Dr.sc.ing. Jānis Grabis
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte
Dr.sc.comp. Leo Seļāvo
Dr.sc.comp. Juris Smotrovs
Dr.phil. Jurģis Šķilters
Dr.sc.comp. Juris Vīksna
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš
Dr.sc.comp. Jānis Zuters 

Padomes sekretāre:

Anita Ermuša, tālr. 67224363; e-pasts: secret@mii.lu.lv

Padomes locekļi:

prof. Laila Niedrīte, LU - padomes priekšsēdētāja
prof. Guntis Arnicāns, LU - padomes priekšsēdētāja vietnieks
prof. Andris Ambainis, LU
prof. Guntis Bārzdiņš, LU
prof. Jānis Visvaldis Bārzdiņš, LU
prof. Jānis Bičevskis, LU
prof. Juris Borzovs, LU
prof. Kārlis Čerāns, LU
prof. Audris Kalniņš, LU
prof. Kārlis Podnieks, LU
prof. Juris Smotrovs, LU
prof. Māris Vītiņš, LU
prof. Imants Fridrihs Freibergs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
prof. Jānis Grabis, RTU
prof. Jānis Grundspeņķis, RTU
prof. Jurijs Merkurjevs, RTU
prof. Boriss Mišņevs, TSI
prof. Pēteris Rivža, LLU
prof. Uldis Sukovskis, RTU

Senāta lēmums par Profesoru padomēm 27.01.2020.

Prof. Andris Ambainis
Asoc. prof. Edgars Celms
Prof. Ģirts Karnītis
Prof. Kārlis Podnieks
Asoc. prof. Darja Solodovņikova
Prof. Uldis Straujums
Doc. Viesturs Vēzis
Prof. Māris Vītiņš

Prof. Juris Borzovs