Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Andris Ambainis, profesors
Guntis Arnicāns, profesors
Aleksandrs Belovs, asociētais profesors
Jānis Bičevskis, profesors
Kārlis Čerāns, profesors
Maksims Dimitrijevs, pētnieks
Normunds Grūzītis, docents;
Abuzer Yakaryilmaz, pētnieks
Ģirts Karnītis, vadošais pētnieks;
Mārtiņš Kālis, pētnieks
Laila Niedrīte, profesore
Raivis Skadiņš, pētnieks
Uldis Straujums, profesors
Jurģis Šķilters, vadošais pētnieks
Viesturs Vēzis, docents - Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Vītiņš, vadošais pētnieks
Jānis Zuters, profesors - Domes priekšsēdētājs

Vispārīgā personāla pārstāvji: 

Ārija Sproģe, vecākā metodiķe

Studentu pārstāvji:

Rolands Baumanis
Maksims Ivanovs
Alens Aleksandrs Čerņa
Emīls Sjundjukovs (Emil Syundyukov)
Ronalds Turnis

Sadarbības partneri:

Rihards Balodis Bolužs, LUMII
Aldis Gulbis, LATA

Rīkojums par Domes sastāva apstiprināšanu 20.04.2021
Rīkojums par izmaiņām Domes sastāvā 16.06.2021
Domes lēmums par izmaiņām Domes sastāvā 11.10.2021
Rīkojums par grozījumiem Domes sastāvā 04.07.2022

Rīkojums par grozijumu Domes sastāvā 24.08.2023

 

Prof. Andris Ambainis, doktora studiju programmas “Datorzinātne un matemātika” direktors
Prof. Svetlana Asmuss, doktora studiju programmas “Datorzinātnes un matemātika” apakšprogrammas “Matemātika” vadītāja
Rolands Baumanis, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne” students, studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” priekšsēdētājas vietnieks
Prof. Zane Bičevska, Datorikas fakultātes dekāne, studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” padomes priekšsēdētāja
Prof. Juris Borzovs, Datorikas fakultātes prodekāns, studiju virziena “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” vadītājs
Dr. Dainis Dosbergs, ZZDats direktora vietnieks
Maksims Ivanovs, doktora studiju programmas “Datorzinātne” students
Aigars Jaundālders, WeAreDots pētniecības un attīstības vadītājs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis
Maksims Jegorovs, Accenture Latvia izpilddirektors, LU Goda biedrs
Pēteris Krastiņš, Emergn valdes priekšsēdētājs, LU Goda biedrs
Prof. Laila Niedrīte, Datorikas fakultātes profesore
Prof. Kārlis Podnieks, maģistra studiju programmas “Datorzinātne” direktors
Konstantīns Romanovs, maģistra studiju programmas “Datorzinātne” students
Tomass Ruža, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne” students
Dr. Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijas valstīs, Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācijas valdes locekle
Prof. Leo Seļāvo, bakalaura studiju programmas “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” direktors
Prof. Jānis Zuters, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

Norādījums par grozījumiem padomes sastāvā 14.04.2023
Grozījumi padomes sastāvā 02.10.2022
Padomes sēdes protokols 15.07.2022
Grozījumi padomes sastāvā 25.04.2022
Grozījumi padomes sastāvā 07.01.2022
Norādījums par grozījumiem padomes sastāvā 14.09.2021

 

 

Padomes locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš – padomes priekšsēdētājs
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr.sc.comp. Andris Ambainis 
Dr.habil.sc.comp. Jānis Visvaldis Bārzdiņš 
Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs 
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns 
Dr.sc.comp. Ģirts Karnīts 
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte 
Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa 
Dr.sc.comp. Juris Vīksna 
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš 
Dr.sc.comp. Jānis Zuters 
Dr.sc.ing. prof. Jānis Grabis (RTU)
Dr.sc.ing. vad. pētn. Modris Greitāns (EDI) 
Dr.sc.ing. vad. pētn. Roberts Kadiķis (EDI)
Dr.sc.comp. prof. Zane Bičevska
Dr.sc.comp. prof. Darja Solodovņikova
Dr.phil. prof. Jurģis Šķilters

Sekretāre:

Ruta Ikauniece, tālr. 26112741; e-pasts: ruta@latnet.lv

Padomes priekšsēdētājs:

Dr.sc.comp. Andris Ambainis

Priekšsēdētāja vietnieks:

Dr.sc.comp. Ģirts Karnītis

Locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns
Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis
Dr.sc.comp. Juris Borzovs
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns
Dr.sc.ing. Jānis Grabis
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte
Dr.sc.comp. Leo Seļāvo
Dr.sc.comp. Juris Smotrovs
Dr.phil. Jurģis Šķilters
Dr.sc.comp. Juris Vīksna
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš
Dr.sc.comp. Jānis Zuters 

Padomes sekretāre:

Katrīna Degro, e-pasts: doktoranturadf@lu.lv 

Padomes locekļi:

prof. Jānis Bičevskis, LU - padomes priekšsēdētājs
prof. Guntis Arnicāns, LU - padomes priekšsēdētāja vietnieks
prof. Andris Ambainis, LU
prof. Guntis Bārzdiņš, LU
prof. Jānis Visvaldis Bārzdiņš, LU
prof. Juris Borzovs, LU
prof. Kārlis Čerāns, LU
prof. Audris Kalniņš, LU
prof. Laila Niedrīte, LU
prof. Kārlis Podnieks, LU
prof. Juris Smotrovs, LU
prof. Māris Vītiņš, LU
prof. Imants Fridrihs Freibergs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
prof. Jānis Grabis, RTU
prof. Jānis Grundspeņķis, RTU
prof. Jurijs Merkurjevs, RTU
prof. Boriss Mišņevs, TSI
prof. Pēteris Rivža, LLU
prof. Uldis Sukovskis, RTU

Senāta lēmums par Profesoru padomēm 27.01.2020.
Lēmuma grozījumi 26.04.2021

Prof. Zane Bičevska
Asoc. prof. Edgars Celms
Prof. Ģirts Karnītis
Asoc. prof. Viesturs Vēzis
Prof. Māris Vītiņš

Prof. Zane Bičevska
Doc. Viesturs Vēzis