Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Andris Ambainis, profesors
Vineta Arnicāne, docente
Aleksandrs Belovs, docents
Jānis Bičevskis, profesors
Juris Borzovs, profesors, Domes priekšsēdētājs
Edgars Celms, asociētais profesors
Kārlis Čerāns, profesors
Maksims Dimitrijevs, zinātniskais asistents
Normunds Grūzītis, docents
Abuzer Yakaryilmaz, pētnieks
Laila Niedrīte, profesore
Aleksandrs Rivošs, pētnieks
Uldis Straujums, profesors
Jurģis Šķilters, profesors
Viesturs Vēzis, docents, Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Vītiņš, profesors
Jānis Zuters, profesors

Vispārīgā personāla pārstāvji: 

Ārija Sproģe, vecākā metodiķe

Sadarbības partneri

Rihards Balodis-Bolužs, LU MII
Jānis Treijs, LATA

Studentu pārstāvji:

Deniss Celuiko
Kārlis Andrejs Lācis
Aiva Staņēviča
Emīls Sjundjukovs
Agnese Rumkovska

  • Rīkojums par DF Domes sastāva apstiprināšanu 16.04.2018.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 25.03.2019.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 28.05.2018.
  • Rīkojums par grozījumiem DF Domes sastāvā 23.07.2018.

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

prof. Andris Ambainis
prof. Guntis Arnicāns
prof. Jānis Bārzdiņš
prof. Guntis Bārzdiņš
prof. Jānis Bičevskis
prof. Juris Borzovs
prof. Audris Kalniņš
prof. Laila Niedrīte
prof. Kārlis Podnieks
prof. Leo Seļāvo
prof. Māris Vītiņš
asoc. prof. Jānis Zuters

Studentu pārstāvji:

Deniss Celuiko
Kārlis Andrejs Lācis
Aleksandra Smirnova
Aiva Staņēviča

Darba devēju pārstāvji:

Dr. Zane Bičevska, Datorikas institūts DIVI, direktore
Dr. Mārtiņs Gills, Norvik Banka, vecākais IS auditors
Sanda Linde, eBIT, vecākā funkcionālā konsultante
asoc. prof. Uldis Smilts, Exigen Services Latvia, valdes priekšsēdētāja vietnieks
Inguna Pede, RIX Technologies, izpilddirektore
Jevgeņija Šteinberga, IBM Latvija, servisa piegādes pārvaldniece
Dr. dat. Andrejs Vasiļjevs, Tilde, valdes priekšsēdētājs
Dmitrijs Pozdņakovs, Accenture Latvijas filiāle

Sekretāre:

Rudīte Ekmane, tālr. 67034488; e-pasts: Rudite.Ekmane@lu.lv

Norādījums par Datorzinātņu studiju programmu padomi 27.01.2016
DF Domes lēmums par grozījumiem DZSPP sastāvā 27.03.2018.
DF Domes lēmums par grozījumiem DZSPP sastāvā 30.11.2018.

Padomes locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš, padomes priekšsēdētājs
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dr.sc.comp. Andris Ambainis
Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns
Dr.habil.sc.comp. Jānis Visvaldis Bārzdiņš
Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns
Dr.sc.comp. Audris Kalniņš
Dr.sc.comp. Ģirts Karnītis
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte
Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa
Dr.sc.comp. Uldis Straujums     
Dr.sc.comp. Juris Smotrovs
Dr.sc.comp. Juris Vīksna
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš
Dr.sc.comp. Jānis Zuters

Sekretāre:

Ruta Ikauniece, tālr. 26112741; e-pasts: ruta@latnet.lv

Padomes priekšsēdētājs:

Dr.sc.comp. Andris Ambainis

Priekšsēdētāja vietnieks:

Dr.sc.comp. Ģirts Karnītis

Locekļi:

Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns
Dr.sc.comp. Guntis Bārzdiņš
Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis
Dr.sc.comp. Juris Borzovs
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns
Dr.sc.ing. Jānis Grabis
Dr.sc.comp. Laila Niedrīte
Dr.sc.comp. Leo Seļāvo
Dr.sc.comp. Juris Smotrovs
Dr.phil. Jurģis Šķilters
Dr.sc.comp. Juris Vīksna
Dr.sc.comp. Māris Vītiņš
Dr.sc.comp. Jānis Zuters 

Padomes sekretāre:

Anita Ermuša, tālr. 67224363; e-pasts: secret@mii.lu.lv

Padomes locekļi:

prof. Laila Niedrīte, LU - padomes priekšsēdētāja
prof. Guntis Arnicāns, LU - padomes priekšsēdētāja vietnieks
prof. Andris Ambainis, LU
prof. Guntis Bārzdiņš, LU
prof. Jānis Visvaldis Bārzdiņš, LU
prof. Jānis Bičevskis, LU
prof. Juris Borzovs, LU
prof. Kārlis Čerāns, LU
prof. Audris Kalniņš, LU
prof. Kārlis Podnieks, LU
prof. Juris Smotrovs, LU
prof. Māris Vītiņš, LU
prof. Imants Fridrihs Freibergs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
prof. Jānis Grabis, RTU
prof. Jānis Grundspeņķis, RTU
prof. Jurijs Merkurjevs, RTU
prof. Boriss Mišņevs, TSI
prof. Pēteris Rivža, LLU
prof. Uldis Sukovskis, RTU

Senāta lēmums par Profesoru padomēm 27.01.2020.

Prof. Andris Ambainis
Asoc. prof. Edgars Celms
Prof. Ģirts Karnītis
Prof. Kārlis Podnieks
Asoc. prof. Darja Solodovņikova
Prof. Uldis Straujums
Doc. Viesturs Vēzis
Prof. Māris Vītiņš

Prof. Juris Borzovs