MS PowerPoint vienkāršotā prezentācijas sagatave ar LU simboliku (latviski) - LEJUPLĀDĒT

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (latviski) - LEJUPLĀDĒT

MS PowerPoint vienkāršotā prezentācijas sagatave ar LU Akadēmiskā centra simboliku (latviski) - LEJUPLĀDĒT

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (angliski) - LEJUPLĀDĒT