Sacensību norise

 • Savā starpā sacenšas studentu komandas 3 dalībnieku sastāvā. Nepilnas komandas arī ir atļautas.
 • Vienai komandai atļauts lietot tieši vienu datoru.
 • Sacensību ilgums ir 5 stundas.
 • Risināšanai tiek piedāvāts komplekts no 8 līdz 13 uzdevumiem. Katram uzdevumam ir jāizveido programma, kas efektīvi risina aprakstīto problēmu.
 • Ieteicamās programmēšanas valodas ir C, C++ vai Java.

Vērtēšana

 • Uzdevumu risinājumi (programmas kods) tiek iesūtīti tiešsaistē uz serveri. Pēc brīža komanda saņem atskaiti par savu iesūtījumu. Uzdevums tiek ieskaitīts, ja programma izvada pareizās atbildes uz visiem testiem, strādā atļautajās laika un atmiņas robežās. Ja kaut vienam testam programma neizpilda šīs prasības, uzdevums netiek ieskaitīts un mēģinājums tiek uzskatīts par neveiksmīgu.
 • Komandas tiek sakārtotas pēc atrisināto uzdevumu skaita.
 • Ja ir vienāds atrisināto uzdevumu skaits, komandas tiek sakārtotas pēc iegūtā laika soda.
 • Laika sodus piešķir katram atrisinātam uzdevumam. Ja uzdevums tika atrisināts T minūtes pēc sākuma un neveiksmīgo iesūtījumu skaits ir x, tad par šo uzdevumu tiek piešķirts sods T + 20x. Neieskaitīto uzdevumu soda minūtes gala rezultātu neiespaido.

Sacensību etapi

 • Atlases sacensības starp Latvijas Universitātes komandām. Atlase notiek rudenī, ne vairāk kā divas labākās komandas piedalās reģionālajās sacensībās.
 • Centrālās Eiropas reģionālās sacensības CERC (½-fināls). Pusfināls notiek rudens beigās vai ziemas sākumā. Piedalās komandas no Austrijas, Horvātijas. Čehijas, Ungārijas, Latvijas, Polijas, Slovākijas un Slovēnijas.
 • Reģiona labākās komandas tiek uz fināla sacensībām, kurā piedalās studentu komandas no visas pasaules. Fināla sacensības parasti notiek pavasara beigās, katru gadu citā valstī. 

Nianses

 • Atlases kārtā komanda drīkst startēt ar savu datoru.
 • Sacensību laikā var izmantot savus sagatavotos materiālus drukātā veidā, piemēram, ar algoritmiem (līdz 25 A4 formāta lapām). Elektroniskos materiālus izmantot nedrīkst (piemēram, faili uz zibatmiņas vai sava datora). Sacensību laikā internetu drīkst izmantot tikai sacensību programmatūras darbināšanai. Godīgu sacensību principu ievērošana ir obligāta.
 • Neskaidros jautājumus precizē un gala lēmumu pieņem sacensību žūrija: Guntis Arnicāns, Jevgēnijs Vihrovs.
 • Sīkāka informācija par vispārējiem noteikumiem atrodama: ICPC Regional Rules, Northen Eurasia Regional Contest Rules, ICPC World Finals Rules.

Sacensību oficiālā tīmekļa vietne