2021./2022. akadēmiskais gads

Specsemināru klātienes reklamēšanas pasākums, kas tradicionāli notiek 1. studiju nedēļas ceturtdienā, šogad nenotiks. Pasniedzēji piesaka savus specseminārus vēl līdz 8. septembrim.

Studentiem ceturtdienā, 9. septembrī, jāiepazīstas ar piedāvājumu un semināru aprakstiem šajā tīmekļa vietnes sadaļā.

Studenti pēc tam kontaktējas ar pasniedzējiem, piesakās specsemināriem pie vadītāja, reģistrācijas kārtība uz specsemināriem uzrakstīta datnē virs saraksta, vietu skaits katrā seminārā ierobežots – max 20 studenti (ja nav norādīts citādi), ja piesakās maz dalībnieku (līdz 6 studentiem) – specseminārs var tikt atcelts. 

Rudens semestrī plānoto specsemināru SARAKSTS (atjaunināts 13.09.2021)
Saraksts tiek papildināts!

Papildu informācija: