Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss

Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē

 

Datorikas fakultātes akadēmiskā etiķete

Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksā ir noteikts, ka jāievēro akadēmiskā etiķete, taču nav precizēts, kāda tā ir.

Mūsu etiķetei ir ieteikumu raksturs.

"Lūdzu", "Paldies", "Ņemiet par labu!"

Šīs ikdienišķās pieklājības frāzes, kas kopā ar neskaitāmām citām veido savstarpējās attiecības universitātē, kas ir balstītas uz trim pamatprincipiem: cieņu, godīgumu un patiesumu. Šie pamatprincipi sniedz iespējas plaši variēt ar pieklājību, ļauj studentiem, mācību spēkiem un darbiniekiem stiprināt neformālu un brīvprātīgu vienošanos, savstarpēji iegūstot labas manieres, konservatīvu smalkjūtību un patīkamu gaisotni.

 

1. Uzrunas forma

Datorikas fakultātē gan akadēmiskais personāls, gan darbinieki, gan studenti ir kolēģi.
Ir labi zināt pasniedzēju vārdus un to, kā tos izrunā. Ja neesat pārliecināts, jautājiet.
Vispārpieņemtā  uzrunas forma ir ‘Jūs”. Tāpat pieņemamas ir arī šādas uzrunas formas.

students : docētājs

{profesor/-e ! docent/-e ! lektor/e ! asistent/e ! pasniedzēj/a}  [<uzvārds>] !

Piezīme. Asociētos profesorus uzrunā tāpat kā profesorus.

students : darbinieks

[<uzvārds>] kungs/kundze!

docētājs/darbinieks : students

student/-e [<vārds>] [<uzvārds>] !

 Savstarpēji vienojoties šaurā lokā, ir pieļaujamas arī citas uzrunas formas.

 

2. Pieklājība [e-]vēstulēs

E-vēstules un vēstules uz papīra jāraksta un pirms nosūtīšanas jāpārlasa vienlīdz rūpīgi. Pareizrakstības ievērošana ir pieklājības sastāvdaļa.

Uzruna e-pasta vēstulēs

Lietojot uzrunā amata nosaukumu, jālieto vai nu vārds un uzvārds, vai “kungs”/“kundze”. Piemēram:

–        Ļ. cien. prezidente Anna Kaniņa! Ļ. cien. prezidentes kundze!

–        A. god. direktor Jāni Bērziņa kungs! (nepareizi)

Lietojot uzrunā tikai amata nosaukumu, tas jālieto kopā ar ievadītājvārdu. Piemēram:

–        Ļ. cien. prezidente!

–        A. god. direktor!

Ja dokumentu sūta daudzām vienveida iestādēm, adresātu var norādīt vispārināti:

–        Universitātes pasniedzējiem!

E-pasta adreses

Vēlams lietot e-pastus, kuru adrese ir formātā <vārds>.<uzvārds>@<...>.<valsts abreviatūra>, vai arī Universitātes piedāvātās e-pastu adreses.

E-pasta maiņas gadījumā vēlams nosūtīt paziņojumu par adreses maiņu.

Adresāti

Sūtot daudziem adresātiem, jāpiedomā, vai visiem vajag redzēt citu saņēmēju adreses. Šādos gadījumos var sūtīt, piemēram, sev, bet pārējiem Bcc:.

Tāpat jāpārbauda, vai visiem saņēmējiem sūtītā informācija ir aktuāla.

E-pasta pārsūtīšana

Pārsūtot vēstuli, 1-3 teikumos jāpasaka, kāpēc tā tiek pārsūtīta. Pārsūtāmās vēstules tekstu nedrīkst mainīt, bet pieļaujami t.s. rediģējumi ar labiem nodomiem. Ja vēstule iepriekš bieži pārsūtīta, der saīsināt vēsturi. Nesūtiet ķēdes vēstules un izvairieties no Fw: Fw: Fw: Fw: Fw: virsrakstā!

E-pasta vēstules virsraksts (Subject)

Virsrakstam jābūt pēc iespējas īsākam, kodolīgākam un jāapkopo vēstules nosūtīšanas mērķi. Lielos burtus izmanto tikai, lai pievērstu īpašu uzmanību. Ja virsrakstā tiek norādīts laiks, tad jālieto precīzs laika apzīmējums, piem., „termiņš - 20.05.2010”; nelieto apzīmējumus „šodien”, „rīt”, „pēc nedēļas” u.tml.

E-pasta saturs

Saturam ir jābūt kodolīgam, lakoniskam un labi strukturētam. Nepārtraukts teksts nav viegli lasāms, tas jāstrukturē. Katra atšķirīga doma ir jānoformē ar jaunu rindkopu.
Jālieto numerācija, kur, piem., ir jāuzskaita nepieciešamas darbības.
Vietas, kuras pieprasa īpašu uzmanību, var ne tikai atdalīt ar jaunu rindkopu, bet arī iezīmēt treknā fontā, kursīvā vai izcelt ar LIELO BURTU PALĪDZĪBU.
Jāatceras, ka šo līdzekļu izmantošana ir lietderīga tikai gadījumos, kad vēstules teksta fragments tiešām ir svarīgs.

Atbildes noformējums

Vēstuli uzsāk ar uzrunu. Dienā atbildot tam pašam adresātam vairākkārt, uzrunu var izlaist.
Vēlams atbildēt ar paplašinātu teikumu. Uz jautājumu nesūtiet atpakaļ īsu atbildi “jā” vai ”nē”, izdzēšot sākotnējo vēstuli. Ja vēstulē daudz blakusteksta, vēlams citēt sākotnējo jautājumu. Jautājumu jāatdala ar „>” simbolu. Piemērs:

–        > Vai bibliotēkā ir pieejami materiāli?

Jā! Tie brīvi pieejami Raiņa 19. bibliotēkā.

E-pasta parakstīšana

Ar cieņu,

<Vārds>  <Uzvārds>

[<pilns paraksts, t.i., amats/n. kursa students, e-pasta adrese, telefons u.tml.>]

 

Paraksta varianti:

Ar cieņu,
Ar sveicieniem,
Ar laba novēlējumiem,
Vēlot veiksmi,
u.c.
Paraksta garumam nevajadzētu pārsniegt 4 rindas.

E-pasta vēstules valoda

Ja neesat pārliecināts, ka vēstules saņēmējs saprot jūsu valodas kodējumu, izmantojiet latīņu alfabēta burtus. Šī ierobežojuma dēļ var lietot diakritisko zīmju aizvietošanas paņēmienus, piemēram, ā – aa, ē – ee, ķ – kj, ļ – lj, č – ch u.tml.
Oficiālajā universitātes sarakstē e-pastā un universitātes resursos internetā būtu pieklājīgi izturēties atbilstoši Netiquette Guidelines (RFC 1855).

 

3. Priekšā stādīšana konferencēs, noslēguma darbu aizstāvēšanā u.c. oficiālos pasākumos

Akadēmiskos pasākumos stādot priekšā prezentētāju vai pieminot klātesošu personu, lietojama tāda pati izteiksmes forma, kā uzrunājot. Sevišķi nepieņemama ir uzrunas/pieminēšanas formu nesistemātiska lietošana. Pasākuma vadītājam ir iepriekš jānoskaidro akadēmiskie tituli un grādi un tie konsekventi jālieto. 

 

4. Tīrība

Personīgā higiēna vietās, kur slēgtā telpā pulcējas daudz cilvēku, ir nediskutējama lieta. Rokām, tāpat kā matiem, vienmēr jābūt tīriem un koptiem. Ik rīta tualete un svaigs apģērbs katru dienu ir elementāra pieklājība. (Svaigs apģērbs nozīmē, ka ikviens apģērba gabals, arī blūze, krekls, žakete u.tml. ir tīrs un ar svaigu aromātu. Divas dienas pēc kārtas nevajadzētu vilkt nevienu apģērba sastāvdaļu.)

 

5. Apģērbs

Apģērbam jābūt atbilstošam situācijai, nevienam nevajadzētu rasties šaubas par cilvēka atbilstību videi, kurā viņš atrodas.

Mums patiktu, ka docētāji ierastos uz nodarbībām uzvalkā (pieļaujama žakete, pogājams krekls un tumšas bikses). Dabiska uzvalka sastāvdaļa ir kaklasaite. Kaklasaiti velk tikai pie uzvalka vai žaketes. Tajā vajadzētu parādīties tikai ģeometriskas figūras ornamentiem. Par piederību Datorikas fakultātei liecinās kaklasaite „zinātnes zelta” (Science Gold – RGB=(213,163,0)) tonī. Kājās ādas vai tās imitācijas kurpes.

Docētājām apģērbam ir jābūt atbilstošam tieši darbam. Apģērba izvēle ir daudz plašāka, tā var būt kleita, bikškostīms, svārki ar žaketi vai blūzi. Apģērbam var būt pieskaņotas neuzkrītošas rotas un/vai šalle. Par piederību Datorikas fakultātei liecinās lakatiņš/šalle „zinātnes zelta” (Science Gold – RGB=(213,163,0)) tonī. Kurpēm jābūt ar slēgtu purnu, vasarā var būt arī ar vaļēju aizmuguri, ar vidēji augstu papēdi.  

Apaviem vienmēr jābūt tīriem un koptiem. It sevišķi rudenī un pavasarī atkušņa laikā jāseko līdzi apavu tīrībai.

Ieteicamais apģērbs studentiem

Students universitātē ierodas, pēc izvēles, lietišķā vai brīvā apģērbā. Jāatceras, ka studiju nodarbības pārsvarā nenotiek ne pludmalē, ne sporta laukumā, tāpēc pludmales čības, šorti, krekls bez piedurknēm vai sporta tērps nav pieļaujams. Tāpat apģērbā nevajadzētu būt nekam tādam, kas novērstu domas no studiju procesa.

Apģērbs svinīgos pasākumos

Oficiālos un svinīgos pasākumos velkams apģērbs, kas noteikts pasākuma apģērba kodeksā (dress code). Ja tas nav noteikts - svinīgs apģērbs, vīriešiem - uzvalks, sievietes ierodas, attiecīgi pieskaņojoties vīriešiem.

Apģērbs izlaidumā

Fakultātes izlaidumā  gan darbinieki, gan studenti ierodas mantijās un četrstūrcepurēs ar pušķi. Rektors, prorektori, dekāns uzvelk īpašus akadēmiskos amata tērpus. 

 

6. Sasveicināšanās

Universitātē

Visas telpas ārpus auditorijām ir uzskatāmas kā Raiņa bulvāra turpinājums un, kā jau pieņemts, sasveicināmies katru reizi, kad ejam garām.

Auditorijā

Gadsimtiem sena, dažviet piemirsta tradīcija: lektoram pirmoreiz dienā  auditorijā satiekot konkrēto studentu grupu, tie viņu sveicina pieceļoties. Lektors padod labdienu, lūdz studentus apsēsties un uzsāk nodarbību.

 

Ja lektors jau atrodas auditorijā(telpā), bet vēlas sasveicināties ar auditoriju(studentiem), viņš brīdi pirms lekcijas sākuma iziet no auditorijas un, ienākot vēlreiz, parāda vēlmi sasveicināties.

 

7. Nodarbības laika ievērošana

Laikā sākt un laikā, kaut vai pusvārdā, pabeigt nodarbību ir lektora pieklājība. Netraucēt nodarbības uzsākšanu un tās norisi ir studenta pieklājība.

Tā kā Datorikas fakultātē nodarbības sākumu un beigas, kā arī starpbrīžus neiezvana, viena no iespējām ir zvana vietā izmantot mobilā telefona modinātājzvanu.

 

8. Ienākšana-iziešana auditorijā nestandarta laikā

Uz lekciju jāierodas laikā. Pasniedzējs var jūs aizturēt  lekcijā ilgāk, kas studentiem var likt nedaudz nokavēt nākamo lekciju vai starpbrīdī neizdarīt iecerēto. Ja jūs neierodaties laikus uz lekciju, atvainojieties pasniedzējam un ieņemiet pirmo brīvo vietu auditorijā. Sagatavojieties darbam, cik vien klusi iespējams. Centieties netraucēt pārējiem auditorijā esošiem.

Studentu kurss/plūsma/grupa darītu gudri, atstājot ieejai tuvākos krēslus/solus neaizņemtus, lai nokavējušies varētu tos ieņemt, minimāli traucējot nodarbību.

 

9. Elektronisko saziņas līdzekļu [ne]lietošana

Pirms dodaties uz lekciju, izslēdziet savu mobilo tālruni vai vismaz skaņu tam. Retos gadījumos ir pieļaujams atstāt ieslēgtu mobilā tālruņa skaņas signālu, bet to būtu nepieciešams saskaņot ar pasniedzēju pirms lekcijas sākuma. Tas ir pieļaujams tikai ārkārtas situācijās. Zināšanai: "'Čau, kā iet?", nav ārkārtas saruna.

 

10. Nodarbības vadītāja neierašanās

Ja pasniedzējs kavē lekcijas sākumu, nepieciešams nogaidīt, līdz pasniedzējs vai kāda oficiāla persona no fakultātes administrācijas ierodas un paziņo, ka lekcija tiek atcelta. Jūsu pasniedzējs, iespējams, tiekas ar studentu vai personisku iemeslu dēļ aizkavējas, tādēļ nepieciešams uzgaidīt. Jums taču tik un tā šajā laikā bija jābūt auditorijā.

Ja 15 minūšu laikā lektors tomēr nav ieradies, kursa/grupas vecākajam vēlams noskaidrot stāvokli dekanātā/maģistrantūras sekretariātā.

Ārkārtas gadījumā lektors izmanto visas iespējas savlaicīgi brīdināt studentus, piemēram, nosūtot informāciju caur MOODLE. 

 

11. Vēl daži vispārīgi ieteikumi studentiem

Apmeklējiet lekcijas. Ātrākais veids uz akadēmisku katastrofu ir darīt pretēji. Katram pasniedzējam ir sava apmeklējuma politika un visi pasniedzēji zina, kas viņu lekcijas apmeklē regulāri un kas nē.

Nesāciet kravāt mantas, pirms pasniedzējs ir beidzis lekciju. Daži pasniedzēji pārsniedz sev atvēlēto laiku, bet citi beidz lekciju pirms laika. Jāļauj pasniedzējam pabeigt lekciju. Ja ir absolūti nepieciešams pamest lekciju pirms tās beigām, klusu, netraucējot citiem, savāciet savas mantas un ar galvas mājienu atvadieties no pasniedzēja, dodoties prom. Ja savlaicīgi zināt, ka nāksies pamest lekciju pirms tās beigām, ieņemiet vietu tuvāk izejai un pirms lekcijas paziņojiet arī savam pasniedzējam.

Lekcijas laikā neuzdodiet jautājumu "Vai tas būs pārbaudes darbā?" Visa informācija, kas tiek pasniegta, ir noderīga, bet priekš pārbaudījumiem kāda daļa vairāk, kāda mazāk. Jūsu pienākums, kā studentam, ir veikt savus pierakstus un savienojumā ar pārējiem mācību materiāliem noteikt, kas ir nepieciešams pārbaudījumā. Jūsu interesēs nav izrādīt, ka atzīmes ir svarīgākas nekā iegūtās zināšanas. Tas aizskar jūsu pasniedzēju un citus studentus, kam ir patiesa interese par studiju kursu.

Pēc neierašanās uz lekciju nejautājiet pasniedzējam "Vai es kaut ko palaidu garām?" Protams, ka palaidāt! Jūs palaidāt garām veselu lekciju/semināru/aktivitāšu kopumu.

Ja Jums ir neskaidrības par vērtējumu, sarunājiet tikšanos ar pasniedzēju, lai izrunātu šo jautājumu. Neskrieniet pie pasniedzēja uzreiz pēc nodarbības,  tā vietā sarunājiet tikšanos, dodieties mājās un pārskatiet savu pārbaudījumu vai uzdevumu un sagatavojiet savu viedokli par vērtējumu. Uz tikšanos ar savu pasniedzēju ierodieties ar attieksmi, ka vēlaties mācīties no savām kļūdām, nevis tikai uzlabot savu atzīmi.