Zinātniskie semināri

Domēnspecifisku valodu izmantošana modeļos sakņotu sistēmu izveidē un modeļu pārlūki

Semināra referenti un tēmas:

·  Jānis Bičevskis „DSL un to lietošana”

·  Ģirts Karnītis, Inga Medvedis „DSL aprobācija informatīvās sistēmās”

·  Guntis Arnicāns "Universālā datu pārlūka izveide relāciju datubāzēm"

·  Jānis Bičevskis  „Valsts attīstības plānošanas informatīvais modelis”

·  Ģirts Karnītis „Pārlūks valsts attīstības plānošanas informatīvajam modelim”

2. seminārs (01.03.2010)

Aktivitāte: "Pētījumi programminženierijā"

Seminārs notika par tēmu: Programmainženierijas pētījumi un ar tiem saistītie izaicinājumi
Semināra laikā tika prezentēti divi virzieni programminženierijas pētījumu apakšprojektā, kā arī plānotās un paveiktās aktivitātes. Īpaša uzmanība tika veltīta šo pētījumu specifikai - starpdisciplinārai pētniecībai, kuras izpētes objekti ir projekti, projektu izstrādes komandas un individuālie programmatūras izstrādātāji. Diskusijā aktīvi piedalījās visu pētniecisko virzienu pārstāvji.

Semināru vadīja: asoc.prof. Darja Šmite

Aktivitāte: "Pētījumi kvantu skaitļošanā"

 

 *** Marats Golovkins, Maksims Kravcevs, Vasilijs Kravcevs "Kāda ir regulāro valodu klase, ko pazīst kvantu automāti? "

Aktivitāte: "Pētījumi par datu noliktavām"

Aktivitāte: "Modeļu bāzēta arhitektūra"

V. Arnicāne, G. Arnicāns, J. Bičevskis. Kompleksas sistēmas un to modeļu izmantošana

Aktivitāte: "Pētījumi kvantu skaitļošanā"

Andris Ambainis „Kvantu algoritmi un apakšējie novērtējumi"
Maksims Kravcevs, Marats Golovkins „Valodas, ko atpazīst kvantu galīgie automāti”
Aleksandrs Rivošs, Nikolajs Nahimovs „Kvantu klejošana uz 2D režģa”

ESF projektu "Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku" un "Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem" zinātnisko grupu zinātniskais seminārs

 

Latvijas universtitātes Datorikas fakultātes un Cietvielu fizikas institūta ESF projektu "Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku" un "Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem" zinātniskās grupas aicina visus interesentus uz kopīgo zinātnisko semināru.

Laiks: Ceturtdien, 2012. gada 10. maijā no 10:00 līdz 15:00
Vieta: LU Cietvielu fizikas institūts (Ķengaraga iela 8), konferenču zāle

Programma:

CFI grupa (10:00 - 12:00)

A1. Nanostrukturētie materiāli fotonikai (L. Dimitročenko, P. Kūlis) - 30 min.

A2. Optiskie nanostrukturētie materiāli sensoru pielietojumiem (A. Fedotovs, A. Šarakovskis, K. Šmits) - 30 min.

A3. Elektrovadošu un fotokatalītisku oksīdu nanosistēmas pētījumi (A. Kuzmins, L. Grīnberga) - 30 min.

A4. Teorētiskie nanomateriālu pētījumi (G. Zvejnieks, R. Eglītis) - 30 min.

Pārtraukums

DF grupa (13:00 - 15:00)

B1. Kvantu algoritmi algebriskiem uzdevumiem (A.Ambainis) - 20 min

B2. Meklēšanas algoritmi, izmantojot kvantu klejošanu (A. Rivošs) - 20 min.

B3. Kvantu nelokaalitāte un kvantu spēles (A. Škuškovniks) - 20 min.

B4. Cietvielu kvantu punkti un informācija (V.Kaščejevs) - 20 min.

B5. Elektronu kvantu sūkņi (J. Timošenko) - 20 min.

B6. Liela mēroga kvantu ķīmijas skaitļošana (S. Piskunovs) - 20 min.