Projekts „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”
Līguma Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044

LU reģistrācijas Nr. ESS 2009/82
Projekta izpildes termiņš: 2009. gada 01. decembris – 2012.gada 30. novembris
Projekta kopējais finansējums: 1 242 000 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Ambainis, e-pasts: ambainis@lu.lv
Projekta koordinatore: Dace Mileika,  e-pasts: dace.mileika@lu.lv

Izveidota jauna, starpdisciplināra zinātniska grupa datorzinātnēs un fizikā. Grupā tiks iesaistīti 28 zinātnieki, tai skaitā 4 zinātnieki, kas atgriezušies Latvijā no ārzemēm, 8 jaunie zinātnieki, 9 doktoranti un 3 maģistranti. Grupa pētīs plašu datorzinātņu problēmu spektru, no ļoti praktiskiem pētījumiem, kas būs lietderīgi Latvijas IT industrijai, līdz pētījumiem, kas orientēti uz tālāku nākotni.

Tiks veikti pētījumi šādos apakšvirzienos:

  • kvantu datori (mērķis – izstrādāt skaitļošanas metodes datoriem, kas darbosies saskaņā ar kvantu mehānikas likumiem).
  • kvantu tehnoloģiju fizikālie aspekti (mērķis – labākas metodes kvantu mehānisku sistēmu modelēšanai uz tradicionālā datora un jaunas zināšanas kvantu fizikā).
  • datu noliktavas (mērķis – metodes, kā pārvaldīt datus, kuru struktūra mainās laikā un pielietot tos biznesa procesu pārvaldībā);
  • modeļu bāzētās arhitektūras (mērķis – jauni datorprogrammu modeļi, kas ļautu veidot viegli lietojamas lietotāja saskarsnes);
  • programminženierija (mērķis – pārvaldības metodes, kas ļautu efektīvi pārvaldīt programmētāju kolektīvus, kuri atrodas dažādās pasaules valstīs). 

28. februārī Raiņa bulvārī 19, Lielajā aulā tika atklāta izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007–2013”. Mūsu projekta sasniegtos rezultātus varēja aplūkot 7 plakātos.