Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Projekta vadība

 • Projekta plānošana.
 • Darba laika uzskaite.
 • Projekta finansu plūsmas kontrole.
 • Projekta atskaišu sagatavošana.
 • Vienlīdzīgu iespēju (pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes) nodrošināšana projekta gaitā.

2.

Jaunās zinātniskās grupas izveide

 • Zinātniskās grupas izveide.
 • Darbinieku piesaistīšana zinātniskajai grupai.
 • Jaunu darbavietu izveide zinātniskās grupas darbiniekiem.

3.

Informācijas un publicitātes pasākumi

 • Projekta mājas lapas uzturēšana un informācijas ievietošana tajā.
 • Preses relīzes, publikācijas plašsaziņas līdzekļos.
 • Informatīvo semināru par projektu organizēšana.
 • Informācijas piedāvāšana zinātniskajās un profesionālajās konferencēs.

4.

Pētījumi kvantu skaitļošanā (ietver pētījuma projekta 1., 2. un 3. aktivitāti).

 • Zinātniskās literatūras analīze.
 • Jaunu algoritmu konstruēšana kvantu datoriem.
 • Kvantu galīgo automātu izpēte.
 • Kvantu stāvokļu īpašību izpēte.
 • Dalība konferencēs un semināros.
 • Zinātnisku rakstu sagatavošana.

5.

Pētījumi kvantu tehnoloģiju fizikālajos aspektos (atbilst pētījuma projekta 4. aktivitātei).

 • Zinātniskās literatūras analīze.
 • Elektronu korelācijas efektu izpēte ar kvantu saistīto stāvokļu palīdzību
 • Jauno nanoelektronikas komponenšu teorētisko modeļu izstrāde
 • Oglekļa un perovskītu nanocaurulīšu kvantu īpašību modelēšana
 • Dalība konferencēs un semināros.
 • Zinātnisku rakstu sagatavošana.

6.

Modeļu bāzēto arhitektūru attīstība (atbilst pētījuma projekta 5. aktivitātei).

 • Zinātniskās literatūras analīze.
 • Jauna datorprogrammu modeļa izstrāde, apvienojot objektu stāvokļu diagrammas un aktivitāšu diagrammas.
 • Lietotāja saskarņu izstrāde, balstoties uz jauno modeli.
 • Modeļu simulācija un testēšana.
 • Dalība konferencēs un semināros.
 • Zinātnisku rakstu sagatavošana.

7.

Pētījumi par datu noliktavām (ietver pētījuma projekta 6., 7. un 8. aktivitāti).

 • Zinātniskās literatūras analīze.
 • Metožu izstrāde datu noliktavu attīstības problēmu atbalstam.
 • Metožu izstrāde datu noliktavu izmantošanai biznesa procesu pārvaldības ietvarā, 
 • Metožu izstrāde datu noliktavu lietotāju aprakstīšanai, izmantojot lietotāju modeļus un lietotāju iestatījumu definēšanai un pielietošanai datu noliktavās.
 • Dalība konferencēs un semināros.
 • Zinātnisku rakstu sagatavošana.

8.

Pētījumi programminženierijā (atbilst pētījuma projekta 9. aktivitātei).

 • Zinātniskās literatūras analīze.
 • Globāli sadalītu programmatūras projektu izpēte.
 • Spējās projektu vadības metožu adaptēšana globāli sadalītiem projektiem.
 • Dalība konferencēs un semināros.
 • Zinātnisku rakstu sagatavošana.