01.12.2009 – 28.02.2010
 

A. Ambainis. "QMA with unique witnesses: impossibility result?”. 13th International Workshop on Quantum Information Processing (QIP’2010), Rump Session, Cīrihe, Šveice, 21.01.2010.

K. Balodis, R. Freivalds, L. Pretkalniņa, I. Rumkovska and M. Virza. Nonconstructive Language Recognition by Finite Automata. SOFSEM 2010, the 36th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, 27.01.2010.

A. Ambainis. Kvantu skaitļošana: datoriķa skatījums. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 05.02.2010.

R. Freivalds. Galīgi automāti, kas lieto uzrakstītus nejaušus bitus. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 12.02.2010.

M. Golovkins, M. Kravcevs, V. Kravcevs. R-triviālu valodu klašu ģenerēšana ar varbūtiskiem apgriežamiem un kvantu galīgiem automātiem. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 12.02.2010.

N. Nahimovs, A. Rivošs. Kvantu meklēšana ātrāka, ja to pārtrauc priekšlaicīgi. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 19.02.2010

V. Kaščejevs, Progress nanoelektroniskā strāvas etalona modelēšanā, Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Nanotehnoloģijas un mīkstie materiāli” 04.02.2010.

V. Kaščejevs, Daudzelektronu korelācijas efekti kvantu punktos, Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 05.02.2010.

D. Bočarovs, D . Grjaznovs, J. Žukovskis,  E. Kotomins, Virsmas un zemvirsmas vakances urāna nitrīdā: aprēķini no pirmajiem principiem, Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Struktūra un fāžu pārejas” 18.02.2010.

I. Medvedis, J.Ceriņa-Bērziņa. Problēmorientēta valoda VSAA DSL. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 05.02.2010.

E. Karnītis, Ģ. Karnītis, G.Arnicāns, J.Bičevskis. Valsts attīstības plānošanas ontoloģija. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 19.02.2010.

J. Bičevskis, E. Karnītis, Ģ. Karnītis. Valsts attīstības plānošanas sistēma: Šodienas situācija un iespējamais progress, LU 68. Zinātniskā konference, plenārsēde, Rīga, 2010

N. Kozmina, L. Niedrīte, D. Solodovņikova. OLAP personalizācijas pētījumu virzieni. Referāts LU 68. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas” 19.02.2010.

 

01.03.2010 – 31.05.2010

 

Cīrulis J. Weak relative pseudocomplementation. „Zastosowania Algebry w Logice i InformatyceXIV / Applications of Algebra XIV” (Zakopane, 8-14 III, 2010)

Cīrulis J. Semiring-valued fuzzy sets and monads over a category. Latvijas Matemātikas 8. konference (Valmiera, 9.-10. IV, 2010)

Cīrulis J. On associatively augmented nearlattices. „Algebra and its applications” (Kaariku, Igaunija, 30.IV—2.V, 2010)

Ambainis A. "Quantum Lovasz local lemma". Heilbronn Quantum Algorithms Day, Bristol, UK, 2010.g. 18. maijs.

J. Timoshenko, A. Kuzmin, J. Purans, „MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS OF EXAFS IN GERMANIUM”, Starptautiskā Baltijas reģiona konference “Functional materials and nanotechnologies-2010”, 16.03.2010. - 19.03.2010., Rīgā (stenda referāts)

S. Piskunov, E.A. Kotomin, Yu.F. Zhukovskii and V. Alexandrov, First-principles modeling of oxygen interaction with  ABO3  type perovskite surfaces. Abstracts:38 p. International conference "Functional materials and nanotechnologies" FM&NT 2010(Riga, Latvia, March, 2010)

Janis Bicevskis, Edvins Karnitis, Girts Karnitis. Informative model for national development management. 6 th International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT 2010. May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania

 

01.06.2010 – 31.08.2010

Andris Ambainis. Two random matrix problems inspired by quantum information theory. Workshop on Random Matrix Techniques in Quantum Information Theory, Waterloo, Kanāda, 2010.g. jūlijs.

Andris Ambainis. Some olympiad problems in combinatorics and their generalizations. Congress of World Federation of National Mathematics Competitions (WFNMC), Rīga, Latvija, 2010.g. jūlijs.

Andris Ambainis. New Developments in Quantum Algorithms. 35th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS'2010), Brno, Čehija, 2010.g. augusts.

Ruben Agadzanyan, Rūsiņš Freivalds. Finite state transducers with intuition. International Conference on Unconventional Computation (UC'2010), Tokija, Japāna, 2010.g. jūnijs.

Oksana Scegulnaja-Dubrovska, Lelde Lāce, Rūsiņš Freivalds. Postselection finite quantum automata. International Conference on Unconventional Computation (UC'2010), Tokija, Japāna, 2010.g. jūnijs.

Abuzer Yakaryılmaz, Rūsiņš Freivalds, A.C. Cem Say, Ruben Agadzanyan. Quantum Computation with Devices Whose Contents Are Never Read. International Conference on Unconventional Computation (UC'2010), Tokija, Japāna, 2010.g. jūnijs.

Aleksandrs Rivošs. A quantum algorithm for function reconstruction, Central European Workshop on Quantum Information Processing (CEQIP'2010), Valtice, Čehija, 2010.g. jūnijs.

Aleksandrs Rivošs, Nikolajs Nahimovs. A quantum algorithm for function reconstruction. 9. Igaunijas vasaras skola datorzinātnē (ESSCaSS’10), Pedase, Igaunija, 2010.g. augusts.

B. Kaestner, C. Leicht, P. Mirovsky, V. Kashcheyevs, E. V. Kurganova, U. Zeitler, K. Pierz, and H. W. Schumacher, Constructive role of non-adiabaticity for quantized charge pumping, 30th International Conference of Physics of Semiconductors, July 25 – 30, 2010, Seoul, Korea.

D. Bocharov, D. Gryaznov, Yu.F. Zhukovskii, and E.A. Kotomin, „Ab initio modeling of oxygen impurities incorporated within UN (001) surface and subsurface vacancies”. Spring European Materials Research Society (E-MRS) Meeting (Strasbourg, France, June, 2010). Abstracts: NPVI-23.

Janis Bicevskis, Jana Cerina-Berzina, Girts Karnitis, Inga Medvedis, Lelde Lace, Sergejs Nesterovs, Domain Specific Business Process Modeling in Practice, Ninth International Baltic Conference Baltic DB&IS 2010, 2010, Riga

Edgars Diebelis, Janis Bicevskis, An Implementation of Self-Testing, Ninth International Baltic Conference Baltic DB&IS 2010, 2010, Riga

A. Niedritis & L.Niedrite „The Adaptation of a Web Information System: a Perspective of Organizations.  19. starptautiskajā ISD konferencē ( Prāga, 2010. gada  25. – 27. augusts, International Conference on Information Systems Development) .

N.Kozmina & L.Niedrite „Research Directions of OLAP Personalization”. 19. starptautiskajā ISD konferencē ( Prāga, 2010. gada  25. – 27. augusts, International Conference on Information Systems Development)

D.Solodovnikova & L.Niedrite „Evolution-Oriented User-Centric Data Warehouse”. 19. starptautiskajā ISD konferencē ( Prāga, 2010. gada  25. – 27. augusts, International Conference on Information Systems Development)

 

01.09.2010 – 30.11.2010

 

Jānis Cīrulis. A construction of an orthomodular poset with quantifiers. SUMMER SCHOOL ON GENERAL ALGEBRA AND ORDERED SETS 2010: Malenovice (Czech Republic),  Sept. 4—10, 2010.  

Andris Ambainis. New developments in quantum algorithms. Latvian-Estonian Theory Days, Salacgrīva, 30.09.2010-3.10.2010.

Marats Golovkins. R-trivial idempotent languages recognized by quantum finite automata. Latvian-Estonian Theory Days, Salacgrīva, 30.09.2010-3.10.2010.

Nikolajs Nahimovs. Constant factor improvement of the Grover's algorithm. Latvian-Estonian Theory Days, Salacgrīva, 30.09.2010-3.10.2010.

Juris Smotrovs. Tutorial on quantum computing. Latvian-Estonian Theory Days, Salacgrīva, 30.09.2010-3.10.2010.

Agnis Škuškovniks. Bell inequalities and game theory. Latvian-Estonian Theory Days, Salacgrīva, 30.09.2010-3.10.2010.

Natālija Kozmina "OLAP Personalization with User-Describing Profiles" BIR2010 -   9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR2010) September 29th - October 1st , 2010, Rostock, Germany (foto)

 

01.12.2010 – 28.02.2011

 

S. Aaronson, A. Ambainis, The need for structure in quantum speedups, Innovations in Computer Science - ICS 2011, Tsinghua University, Beijing, China, 2011.g. 8. janvāris.

D. Kravchenko. Symmetric nonlocal games. 14th workshop on Quantum Information Processing - QIP 2011, Singapūra, 2011.g. 12. janvāris.

A. Ambainis. Variable time amplitude amplification and a faster quantum algorithm for systems of linear equations. 14th workshop on Quantum Information Processing - QIP 2011, Singapūra, 2011.g. 13. janvāris.

A. Ambainis. Kvantu algoritmi lineāru vienādojumu sistēmu risināšanai. LU 69. konference, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apvienotā sekcija, 2011.g. 4. februāris.

J. Cīrulis  „Orthoposets: a construction of quantifiers.”81. Arbeitstagung Allgemeine Algebra / 81st Workshop on General Algebra, Salzburg, Feb. 3--6, 2011, dmg.tuwien.ac.at/aaa81/

J. Timošenko, V. Kaščejevs "Virknē slēgtu neadiabātisku kvantu sūkņu modelēšana" , LU 69. konference, 2011. gada 2. februāris, Rīga.

P. Nazarovs , V. Kaščejevs „Dinamiskā kvantu punkta uzlādēs modelēšana ar kinētiskā vienādojuma palīdzību”, LU 69. konference, 2011. gada 2. februāris, Rīga.

V. Kaščejevs „Viena variācijas uzdevuma divas sejas: apgriezto kvadrātu likums atsperei un lielas amplitūdas svārsts”, LU 69. konference, 2011. gada 2. februāris, Rīga.

D. Bocharov, Yu.F. Zhukovskii, G. Gryaznov, and  E.A. Kotomin, "Oxygen diffusion processes on UN (001) surface”, 27th ISSP Conference (Riga, Latvia, February, 2011). Abstracts: p. 23.

A. Sorokin, D. Bocharov, S. Piskunov, and V. Kashcheyevs, „Quantum chemistry simulations of LaAlO3/SrTiO3 interface electronic structure”, 27th ISSP Conference (Riga, Latvia, February, 2011), Abstracts: p. 133a.

A.Sorokin, S. Piskunov, D. Bocharov, and V. Kashcheyevs, „Electronic charge redistribution in LaAlO3(001) thin films deposited at SrTiO3(001) substrate: predictions from first principles”, International Workshop "Towards Reality in Nanoscale Materials'10" (Levi, Finland, December, 2010). Abstracts: p. 44-45.

V.Arnicāne, G.Arnicāns, J.Bičevskis. Testēšana kā kompleksa sistēma. Referāts LU 69. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas”, 04.02.2011.

G. Arnicāns, V. Arnicāne, J. Bičevskis, Ģ. Karnītis, I. Medvedis. Fakultātes informatīvais modelis. Referāts LU 69. zinātniskās konferences sekcijā “Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas”, 11.02.2011.

N.Kozmina, D.Solodovņikova, L.Niedrīte „Datu noliktavu pētījumi Latvijas Universitātē”, LU 69. zinātniskā konference, prezentēts 11. februārī, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotajā sekcijā (uzstājās N.Kozmina)

 

01.03.2011 – 31.05.2011

 

J. Cīrulis. Orthoposets with quantifiers. Zastosovania Algebry w Logice i Informatyce: Zakopane (Polija), 7.-13. marts.  http://ajd.czest.pl/~aalcs/index.php

J. Cīrulis.  A topological representation of residuation subreducts of residuated integral pogroupoids. Workshop Algebra and its applications, Daugavpils, 29 aprīlis – 1. maijs. http://www.de.dau.lv/aa2011/

A. Ambainis. Variable time amplitude amplification and quantum algorithms for linear algebra. QCS workshop, Rīga, 2011.g. 19. maijs.

V. Kaščejevs. Prezentēts ielūgts mutisks referāts ar nosaukumu “Single-gate non-adiabatic quantized charge pumps” konferencē “Quantum Metrology 2011” Polijā, Poznaņā, 2011. gada 11.-13. maijs. http://www.kwant.et.put.poznan.pl

LU CFI 27. zinātniskā konference, 14.-16.02.2011 Rīgā, Latvijā: Nolasīts referāts: A.Sorokins, D.Bočarovs, S.Piskunovs un V.Kaščejevs: „LaAlO3/SrTiO3 robežvirsmas elektroniskās struktūras kvantu ķīmijas aprēķini”.

G. Arnicans, V. Arnicane, Simplified design of test cases based on models, 12th International Conference Theory and Practice of Software Testing (TAPOST 2011), Riga, 2011

Я. Бичевскис, Г. Карнитис, Э. Карнитис, М. Кучинскис, Методы и ИТ-решения для государственного планирования, XVIII Международный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям ТИБО-2011, XVIII  БЕЛОРУССКИЙ     КОНГРЕСС по технологиям информационного общества, Минск. 2011.

Darja Šmite uzstājās ar referātu "Transaction Cost Economics in Offshoring: From Naïve To Realistic View on Associated Costs" Global Sourcing Workshop seminārā, kas notika 2011. gada martā Francijā, Kuršavelā. Darbs izstrādāts sadarbojoties ar Emīlu Numminenu.

Darja Šmite uzstājās ar referātu "Towards an Understanding of Sourcing Decisions" Global Sourcing Workshop seminārā, kas notika 2011. gada martā Francijā, Kuršavelā. Darbs izstrādāts sadarbojoties ar Aibuke Aurum, Klāsu Volīnu, Ronaldu Džabangve un Emīlu Numminenu.

Yu.F. Zhukovskii, D. Bocharov, D. Gryaznov, and E.A. Kotomin, “First-principles simulations on initial stage of uranium nitride surface oxidation”, FMNT-2011 konference (5.-8.aprīlis, 2011).

D. Bocharov, Yu.F. Zhukovskii, D. Gryaznov, and E.A. Kotomin, “UN (110) surface properties: ab initio calculations”, FMNT-2011 konference (5.-8.aprīlis, 2011).

N.A.Zaporina, J. Grabis, A. Krumina, M. Maiorov, G. Heidemane, and D. Bocharov, "Methods of obtaining nanodisperse Ni ferrite, their structure and magnetic properties", FMNT-2011 konference (5.-8. aprīlis, 2011).

 

01.06.2011 – 31.08.2011

 

Alexander Rivosh, Nikolajs Nahimovs. Quantum walks on two dimentional grid without amplitude amplification, 8th Central European Quantum Information Procesing workshop (CEQIP 2011), 2011.g. 3. jūnijs.

Agnis Škuškovniks, Kaspars Balodis. N-player nonlocal games with worst-case distribution on inputs, 8th Central European Quantum Information Procesing workshop (CEQIP 2011), 2011.g. 3. jūnijs.

Jānis Cīrulis. Glivenko operators on Hilbert algebras.Second International Conference on Order, Algebra, and Logics, OAL2.0 Krakova, 2011.g. 6.-10. jūnijs.

Andris Ambainis. Quantum finite automata. 3rd International Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA11), Milāna, Itālija, 2011.g. 19. jūlijs.

Andris Ambainis. New methods for quantum algorithms. 11th Asian Quantum Information Science Conference, Busana, Dienvidkoreja, 2011.g. 23. augusts.

Marats Golovkins, Maksim Kravtsev and Vasilijs Kravcevs. Quantum Finite Automata and Probabilistic Reversible Automata: R-trivial Idempotent Languages. Varšava, Polija, 2011.g. 24. augusts.

Juris Smotrovs. Ievads kvantu skaitļošanā. LU un LMT datorzinātņu dienas, Ratnieki, Latvija, 2011.g. 9. augusts.

Agnis Škuškovniks. Klasiskā un kvantu spēļu teorija. LU un LMT datorzinātņu dienas, Ratnieki, Latvija, 2011.g. 9. augusts.

Aleksandrs Rivošs. Meklēšana ar kvantu klejošanu divdimensionālā režģī bez amplitūdas amplifikācijas.  LU un LMT datorzinātņu dienas, Ratnieki, Latvija, 2011.g. 9. augusts.

Andris Ambainis. Kvantu algoritmi un apakšējie novērtējumi. LU un LMT datorzinātņu dienas, Ratnieki, Latvija, 2011.g. 9. augusts.

Geir K. Hanssen, Darja Smite, Nils Brede Moe "Signs of Agile Trends in Global Software Engineering Research: A Tertiary Study", presented in the Globagile 2011 workshop collocated with the IEEE International Conference on Global Software Engineering, Helsinki, Finland, August 15-19, 2011.

Līva Šteinberga, Darja Šmite "Towards Understanding of Software Engineer Motivation in Globally Distributed Projects: Research proposal" presented in the Doctoral Consortium collocated with the IEEE International Conference on Global Software Engineering, Helsinki, Finland, August 15-19, 2011. (posteris)

 

01.09.2011 – 30.11.2011

 

J. Cīrulis. Structure of quantum logics: a computer science view. Summer School on General Algebra and Ordered Sets Svratkā (Čehija), 3.—9. sept.. math.muni.cz/~ssaos/

J. Cīrulis. Quantum logic like structures arising in computer science. Workshop on Algebraic Methods in Quantum Logic , 8.—9. sept. ameql.math.muni.cz/workshop.html (ar pavadošo semināru)

D. Bocharov, Yu.F. Zhukovskii, D. Gryaznov, and E.A. Kotomin: A comparative study of the UN (100) and (110) surfaces: first principles DFT calculations.  International School „Synergy between modelling and experiments for the investigation of nuclear fuels”, Kembridža, Lielbritānija, 2011. g. 19.-23. septembris.

Vineta Arnicane, End-User Development Framework with DSL for Spreadsheets, In:Laila Niedrite, Renate Strazdina, Benkt Wangler (Eds.), Perspectives in Business Informatics Research, Local Proceedings, 10th International Conference, BIR 2011 Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga Technical University, 2011, October 6.

Aivars Irmejs and Guntis Arnicans. Practical Issues of Integrating Advertising Data from the World Wide Web. In: Laila Niedrite, Renate Strazdina, Benkt Wangler (Eds.), Perspectives in Business Informatics Research, Local Proceedings, 10th International Conference, BIR 2011 Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga Technical University, 2011, October 6.

Guntis Arnicans and Girts Karnitis. A Data Browsing from Various Sources Driven by the User’s Data Models. In: Laila Niedrite, Renate Strazdina, Benkt Wangler (Eds.), Perspectives in Business Informatics Research, Local Proceedings, 10th International Conference, BIR 2011 Associated Workshops and Doctoral Consortium, Riga Technical University, 2011, October 6.

V. Arnicāne, G. Arnicāns, J. Bičevskis „Programmatūras testēšanas sarežģītība” Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, sekcija „Tehniskās zinātnes”, Rīga, Latvija, RTU, 2011.gada 25.okt.

Z. Bičevska, J. Bičevskis, K. Rauhvargers. „Viedo tehnoloģiju pētījumi Latvijā” Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, sekcija „Tehniskās zinātnes”, Rīga, Latvija, RTU, 2011.gada 25.okt.

G. Arnicāns, J. Bičevskis, J. Ceriņa-Bērziņa, Ģ. Karnītis. „Modelēšana un tās pielietojumi”. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, sekcija „Tehniskās zinātnes”, Rīga, Latvija, RTU, 2011.gada 25.okt.

J. Bicevskis, J. Cerina-Berzina, G. Karnitis. Improvement of Business Processes by Modelling. International conference „Influence of the Humanities and Social Sciences on Business and Society Change”, Vilnius, 201, November 17.

G. Arnicāns, Ģ. Karnītis. Datu bāzes pārlūkošana. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, sekcija „Tehniskās zinātnes”, Rīga, Latvija, RTU, 2011.gada 25.okt. Stenda referāts

A.Niedritis, L. Niedrite, N. Kozmina,  Performance Measurement Framework with Formal Indicator Definitions, referāts nolasīts BIR 2011 konferencē, 2011. gada 7. oktobrī. Uzstājās Laila Niedrīte

A.Niedritis, L.Niedrite, N.Kozmina,  Integration Architecture of User Models, referāts nolasīts BIR 2011 konferences UOII darbnīcas ietvaros, 2011. gada 6. oktobrī, . Uzstājās Laila Niedrīte

A.Niedritis „Delivery of Consistent and Integrated User’s Data within a Multi-Tenant Adaptive SaaS Application”, referāts nolasīts BIR 2011 konferences UOII darbnīcas ietvaros, 2011. gada 6. oktobris. Uzstājās Aivars Niedrītis

J.Zuters. “Near Real-time Data Warehousing with Multi-stage Trickle & Flip”,  referāts nolasīts BIR 2011 konferencē, 2011. gada 8. oktobrī.  Uzstājās Jānis Zuters

N. Kozmina, D. Solodovņikova, “Determining Preferences from Semantic Metadata in OLAP Reporting Tool”, referāts nolasīts BIR 2011 konferences UOII darbnīcas ietvaros, 2011. gada 6. oktobrī. Uzstājās Natālija Kozmina

N. Kozmina, D.Solodovnikova. “On Implicitly Discovered OLAP Schema-Specific Preferences in Reporting Tool”, referāts nolasīts BIR 2011 konferencē, 2011. gada 7. oktobrī. Uzstājās Darja Solodovņiko

 

01.12.2011 – 29.02.2012

 

A. Ambainis, A. Bačkurs, N. Nahimovs, R. Ozols, A. Rivošs. Search by quantum walks on two dimensional grid without amplitude amplification. 15th International Workshop on Quantum Information Processing, 2011.g. 12. decembris

A. Ambainis, A. Bačkurs, K. Balodis, D. Kravčenko, R. Ozols, J. Smotrovs, M. Virza. Quantum strategies are better than classical in almost any XOR game. 15th International Workshop on Quantum Information Processing, 2011.g. 12. decembris

A. Ambainis, A. Bačkurs, K. Balodis, D. Kravčenko, R. Ozols, J. Smotrovs, M. Virza. Random non-local games. Workshop on geometry of quantum entanglement. Marseļa, Francija, 2012.g. 9.janvāris.

A. Ambainis, A. Bačkurs, J. Smotrovs. Kvantu algoritmi nejaušām Būla funkcijām. Latvijas Universitātes 70. Konference, 2012.g. 3. februāris.

A. Ambainis, A. Bačkurs, N. Nahimovs, R. Ozols, A. Rivošs. Kvantu klejošana uz divdimensiju režģa. Latvijas Universitātes 70. konference, 2012.g. 10. februāris.

R. Freivalds. Quantum finite automata on infinite words. Dagstuhl Seminar, Design of Reversible and Quantum Circuits, 2011.g. 11.-14. decembris.

R. Freivalds. Quantum finite automata on infinite words. Igaunijas datorzinātņu teorijas dienas, 2012.g. 28. janvāris.

J. Timošenko „Enerģijas-laika nenoteiktības ietekme uz dinamisko kvantu punktu apdzīvotības dinamiku”. LU 70. konferences teorētiskās fizikas sekcija, 2012. gada 3. februārī.

P. Nazarovs „Temperatūras efekti neadiabātiskajos vienparametra elektronu sūkņos”. LU 70. konferences teorētiskās fizikas sekcija, 2012. gada 3. februārī.

V. Kaščejevs „Fermi sadalījuma vispārinājums kvantu sistēmām ar diskrētu spektru”. LU 70. konferences teorētiskās fizikas sekcija, 2012. gada 3. februārī.

D. Bočarovs, J. Žukovskis , D. Grjaznovs un J. Kotomins. „UN un citu aktinīdu virsmas modelēšana: šodienas stāvoklis un perspektīva”. LU Cietvielu fizikas institūta 28. konference 2012. gada 8. februārī.

P. Žguns, A. Kuzmins, D. Bočarovs un S. Piskunovs. „ScF3 struktūras ab initio aprēķini”. LU Cietvielu fizikas institūta 28. konference 2012. gada 8. februārī.

Z. Galviņa, D. Šmite. "Sadalītās izstrādes projekta uzturēšanas fāzes izaicinājumi", Latvijas Universitātes 70. Konference, 2012.g. 3. februāris.

G. Arnicāns, Ģ. Karnītis. Datu bāzes pārlūkošana. Latvijas Universitātes 70. Konference, posteru sesija "Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.", Rīga, Latvija, LU, 2012.gada 28.febr.

Ģ. Karnītis, J. Ceriņa-Bērziņa, J. Bičevskis. Modeļi un to lietojumi. Latvijas Universitātes 70. konference, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija, Rīga, Latvija, LU, 2011.gada 3.febr.

V. Arnicāne, G. Arnicāns, J. Bičevskis. Sarežģītības vadīta testēšana. Latvijas Universitātes 70. konference, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija, Rīga, Latvija, LU, 2011.gada 3.febr.

J. Bičevskis, A. Gaujēns, J. Kalniņš, O. Ozols. Autonomu sistēmu testēšanas problēmas. Latvijas Universitātes 70. konference, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija, Rīga, Latvija, LU, 2011.gada 10.febr.

 

01.03.2012 – 31.05.2012

 

A. Ambainis. Variable time amplitude amplification and quantum algorithms for linear algebra. Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), Parīze, Francija, 2012.g. 1. marts.

J. Cīrulis. "RIGHT NORMAL BANDS DERIVED FROM ND-AUTOMATA". Applications of Algebra in Logic and Computer Science XVI , Zakopane, February 27 -- March 4, 2012

J. Cīrulis. Papildinājumi S.Gudera teorēmai par sakārtojumu kvantu novērojamajiem. Latvijas Matemātikas biedrības 9. konference, Jelgava, 2012.g. 30.-31. marts.

J. Cīrulis. Orthonearsemilattices: examples and some structure theorems. Seminārs „Algebra and its applications”, Sokka, Igaunija, 2012.g. 27.-29. aprīlis.

A. Ambainis. Quantum lower bounds and group representation theory. Theory of Quantum Computation (TQC), Tokija, Japāna, 2012.g. 17. maijs.

A. Ambainis. New models for non-local games. Quantum Information Theory (QIT), Fukui, Japāna, 2012.g. 20. maijs.

R. Freivalds. Multiple usage of random bits by finite automata. Theory and Applications of Models of Computing (TAMC), Pekina, Ķīna, 2012.g. 20. maijs.

A. Ambainis. Classical cryptography that is secure against quantum computers? Kripto Diena 2012, LU, Rīga, 2012.g. 30. maijs.

S. Piskunov and E. Spohr, "SrTiO3 nanotubes with negative strain energy predicted from first principles". 10. starptautiskā konference "Information Technologies and Management",  IT&M'2012 (Riga, 2012. g. 12.-13. aprīlī), Abstracts: p. 22.

O. Lisovski, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii, and J. Ozolins, "Quantum chemical simulations of doped TiO2 nanotbes for photocatalyic hydrogen generation". 10. starptautiskā konference "Information Technologies and Management",  IT&M'2012 (Riga, 2012. g. 12.-13. aprīlī), Abstracts: p. 23.

P. Zhgun, D. Bocharov, S. Piskunov, A. Kuzmin, and J. Purans, Electronic structure and lattice dynamics of ScF3 from ab initio LCAO calculations. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī), Abstract: p. 125.

O. Lisovski, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii, and J. Ozolins, Quantum chemical simulations of doped TiO2 nanotubes for photocatalytic hydrogen generation. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī), Abstract: p. 275.

J. Kazerovskis, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii, P.N. Dyachkov, S. Belucci, and M. Utinans, Atomic electronic properties and of Ni filament encapsulated inside single-walled carbon nanotubes of different chiralities. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī)  Abstract: p. 276.

J. Begens, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii, E. Spohr, and M. Utinans, Quantum chemical simulations of doped SrTiO3 nanotubes for application in photocatalytic reactions. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī) Abstract: p. 277.

D. Bocharov, Yu.F. Zhukovskii, D. Gryaznov, and E.A. Kotomin, Ab initio modeling of uranium nitride grain boundary interfaces. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī) Abstract: p. 304.

J.Timoshenko, V. Kashcheyevs, Modeling of Non-Adiabatic Quantum Pumping. 8. starptautiskā konference "Functional Materials and Nanotechnologies" FM&NT-2012 (Rīga, 2012. g. 17.-20. aprīlī)

Yu.F. Zhukovskii, D. Bocharov, D. Gryaznov and E.A.Kotomin, First-principles simulations on surface properties and oxidation of uranium mononitrde. Starptautiskā konference „13th International V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry” (Astana, Kazahstana, 2012. g. 23.-27. aprīlī) Abstract: p. 53.

E.A. Kotomin, D. Gryaznov, D. Bocharov, and Yu.F. Zhukovskii, Ab initio simulations of oxygen adsorption and migration upon uranium nitride surfaces. Spring European Materials Research Society (E-MRS) Meeting (Strasburga, Frāncija,  2012. g. 14.-18. maijā), Abstract: E2-2.

S. Bellucci, Yu.F. Zhukovskii, J. Kazerovskis, S. Piskunov, P.N. Dyachkov, Atomistic simulations of defect containing tubular nanostructures. Starptautiskā konference “Fundamental and Applied NanoElectroMagnetics” (FANEM’2012, Minskā, Baltkrievijā, 2012. g. 22.-25. maijā), Abstract: 41.

 

01.06.2012 – 31.08.2012

 

Darja Šmite, Zane Galviņa “Socio-Technical Congruence Sabotaged by a Hidden Onshore Outsourcing Relationship: Lessons Learned from an Empirical Study", PROFES konference, 2012. gada 15. jūnijā, Madride, Spānija

Darja Šmite „Sadalītās programmatūras izstrādes izaicinājumi”, LU un LMT Datorzinātņu dienas, 2012. gada 8. augustā, Ratnieki, Latvija

A.Niedritis, L.Niedrite, J.Zuters „Performance Measurement Framework with Indicator Life-cycle Support”, DB&IS2012 konference, 2012. g. 11. jūlijs, Viļņa, Lietuva

D.Solodovnikova, L.Niedrite, and A.Niedritis, „Query-Driven Method for Improvement of Data Warehouse Conceptual Model”, ISD2012 konference, 2012. gada 30. augusts ,Prato, Itālija

J. Bicevskis, G. Karnitis, J, Cerina-Berzina, „Integration of business modeling and IT modeling”, Baltic DB & IS 2012, 2012. gada 9. jūlijs, Viļņa, Lietuva

G. Arnicans, D. Romans, U. Straujums „Semi-automatic Generation of a Software Testing Lightweight Ontology from a Glossary Based on the ONTO6 Methodology”, Baltic DB & IS 2012, 2012. gada 11. jūlijs, Viļņa, Lietuva

R. Bundulis, G. Arnicans „Architectural and technological issues in the field of building high-resolution display walls” Baltic DB & IS 2012, 2012. gada 11. jūlijs, Viļņa, Lietuva

A. Ambainis. Cryptography that is secure against quantum computers? Tartu Universitāte, 2012.g. 7. jūnijs.

A. Ambainis. Quantum strategies are better than classical for almost any non-local game. International Colloqium on Automata, Languages and Programming, Vorvika, Anglija, 2012. g. 12. jūlijs.

A. Ambainis. Ievads kvantu skaitļošanā. Kvantu nelokalitāte. LU un LMT Datorzinātņu dienas, "Ratnieki", Līgatnes novads, 2012.gada 7. augusts.

A. Ambainis. Theory of quantum computing. Starptautiskā konference "Fotonikas tehnoloģijas - Rīga 2012", Rīga, 2012.g. 27. augusts.

R. Freivalds. Ultrametric versus Archimedean automata. Computability in Europe 2012 (CiE 2012), Cambridge, UK, 2012.g. 22. jūnijs

R. Freivalds. Ultrametric automata and Turing machines. Tokyo Institute of Technology, 2012.g. 25. jūlijs.

R. Freivalds. Ultrametric automata and Turing machines. Kyoto university, 2012. g. 27. jūlijs.

M. Golovkins. "Kvantu operāciju dinamika", LU un LMT Datorzinātņu dienas,  "Ratnieki", Līgatnes novads, 2012.gada 7. augusts.

N. Nahimovs. Better algorithms for search by quantum walks on two-dimensional grid. Central European Workshop on Quantum Information Processing (CEQIP), 2012.g. 8. jūnijs.

A. Škuškovniks. Worst case analysis of non-local games. Computability in Europe 2012 (CiE 2012), Cambridge, UK, 2012.g. 23. jūnijs.

J.Timoshenko, A. Kuzmin, J. Purans „An efficient implementation of the Reverse Monte Carlo (RMC) method for EXAFS analysis in crystalline materials”, 15. starptautiskā konference "Conference on X-ray Absorption Fine Structure", XAFS15, Pekinā, Ķīnā, 2012. g. 22.-28.jūlijs

 

01.09.2012 – 30.11.2012

 

J. Cīrulis, Regular double Stone algebras and inversion domains. The 50th Summer School on Algebra and Ordered Sets, Novy Smokovec, Slovakia, Sept. 2 - 7.

R. Freivalds, Ultrametric automata and Turing machines. ERATO laboratorijā Sapporo universitātē, Japāna, Sept. 12.

A. Ambainis: What is the smallest possible quantum query complexity for a total function? Joint Estonian-Latvian Theory Days, Lilaste, Latvia, Sept. 27-30.

J. Cīrulis, Some algebraic structures related with ND-automata. Joint Estonian-Latvian Theory Days, Lilaste, Latvia, Sept. 27-30.

M. Golovkins, Quantum operation dynamics. Joint Estonian-Latvian Theory Days, Lilaste, Latvia, Sept. 27-30.

J. Smotrovs. Quantum complexity of random Boolean functions. Joint Estonian-Latvian Theory Days, Lilaste, Latvia, Sept. 27-30.

N. Nahimovs. Grovers algorithm with errors. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'2012), Znojmo, Czech Republic, Oct. 25-28.

S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii, J. Kazerovskis, and S. Bellucci, „First principles calculations of Ni filament encapsulated inside single-walled carbon nanotube”, mutiskais referāts Staptautiskā konference „International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology”, N&N-2012 (Frascati, Italy, 2012. g.1.-4. oktorbrī)

P. Zhgun, D. Bocharov, S. Piskunov, A. Kuzmin, J. Purans, „Electronic structure and lattice dynamics of ScF3 from firts-princiles LCAO calculations”, stenda referāts Starptautiskā skola-konference "First Baltic School on Application of Neutron and Synchrotron Radiation in Solid State Physics and Material Science", BSANS-2012 (Rīgā, 2012. g. 1.-4.oktobrī)

Yu.F. Zhukovskii and S. Piskunov, „Ab initio simulations on perefect and defective inorganic nanotuves and nanowires”. Starptautiskā skola-konference "First Baltic School on Application of Neutron and Synchrotron Radiation in Solid State Physics and Material Science", BSANS-2012 (Rīgā, 2012. g. 1.-4.oktobrī)

G. Arnicans, U. Straujums, Transformation of the Software Testing Glossary into a Browsable Concept Map, International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 12), 2012.

Aivars Niedrītis „Adaptation of the Presentation in a Multi-tenant Web Information System”. ICIST 2012 konferencē Kauņā, Lietuvā, 2012. gada 13.-14. septembris

Darja Šmite “Low Degree of Separation does not Guarantee Easy Coordination", Euromicro konferencē, 2012. gada 6.-8. septembris, Češmē, Turcijā

Līva Šteinberga “Measuring Software Engineer Motivation in Globally Distributed Projects”, Euromicro konferencē, 2012. gada 6.-8. septembris, Češmē, Turcijā