Programmē savu nākotni pats! Izvēlies Eiropas ekspertu akreditētas un Latvijas darba devēju ieteiktas studijas, kas paver bezgalīgas iespējas plašajā un aizraujošajā IT pasaulē. Studē datorzinātnes Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē!

Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes (DF) bakalaura un maģistra studiju programmas ir ne tikai akreditētas Latvijā, bet arī atkārtoti ieguvušas akreditāciju Eiropas līmenī un kvalitātes zīmi “Euro-Inf Quality Label”. Latvijas Universitāte šobrīd ir vienīgā Latvijā ar šādu kvalitātes zīmi.

Jau četrus gadus pēc kārtas LU bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā. Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla “Prakse.lv” ikgadējā aptaujā darba devēji kopumā augstu novērtē studijas IT virzienā un iesaka studēt IKT studiju programmās, taču par labāko atzīst LU bakalaura studiju programmu “Datorzinātnes”, turklāt ne tikai IT programmu vidū, bet arī starp visu nozaru studiju programmām.

“Datorzinātnes šobrīd ir ļoti aktuāls studiju virziens, jo pieprasījums pēc IKT profesionāļiem ir izteikti augsts un potenciālās karjeras iespējas ir ļoti plašas. Datorzinātnes ir ienākušas gandrīz ikvienā nozarē – biznesā un tirdzniecībā, medicīnā un citās dabaszinātņu jomās, publiskajā sektorā un cilvēku izklaidē – visas šīs jomas ir pilnas ar izaicinājumiem un iespējām uzbūvēt savu sapņu karjeru. Datorikas fakultātes piedāvātajās studiju programmās ir iespējams izvēlēties sev tuvāko specializāciju, piemēram, programmēšanas, informācijas sistēmu, kvantu skaitļošanas vai citu sev tuvāko ceļu," uzsver LU DF dekāns profesors Guntis Arnicāns.

Datorikas fakultāte lepojas ar saviem pasniedzējiem – visiem akadēmiskajos amatos ievēlētiem pasniedzējiem ir doktora grāds, daudziem ir arī pasaules universitāšu izglītība un darba pieredze. Pasniedzējiem ir arī reāla pieredze darbā industrijā, daudzi savieno darbu industrijā un pasniedzēja darbu. Vieslekcijas studentiem lasa arī augsta līmeņa speciālisti no nozares.

Viena no DF piedāvāto studiju programmu priekšrocībām ir programmās iekļautā obligātā prakse industrijā, kurp studenti dodas jau 2. kursā. Pēc bakalaura programmas absolvēšanas visiem absolventiem ir jau reāla darba pieredze. Salīdzinājumā ar daudzu ārzemju universitāšu absolventiem, kas darba gaitas uzsāk tikai pēc absolvēšanas, DF absolventi pēc diploma saņemšanas jau gūst paaugstinājumus un darbojas sarežģītos starptautiskajos projektos. Fakultātei katru gadu ir sadarbība ar 50-80 uzņēmumiem, kur studenti dodas praksē.

Fakultāte īpaši lepojas ar studentu dalību prestižajās pasaules studentu komandu programmēšanas sacensībās (ICPC) un lieliskiem sasniegumiem tajās. Jau sešas reizes LU studentiem izdevies iekļūt šo sacensību finālā, kurā iekļūst vien 120-140 spēcīgākās komandas no visas pasaules.

Studiju programmas

Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina jau divreiz iegūtā Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīme "Euro-Inf Label". Studiju programma jau vairākkārt atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Studiju programmas mērķis ir 2,5 gadu laikā sagatavot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju industrijā strādāt spējīgus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē vai datoru tīklu izveidē un datoru sistēmu administrēšanā.

Studiju programmas angļu valodā (uzņemšana caur apply.lu.lv)

Jauna iespēja!
Dubultdiploma studiju programma datorzinātnēs izstrādāta, izmantojot Latvijas Universitātes un Linkolnas Universitātes (Lielbritānija) ilggadējo pieredzi, lai nodrošinātu studentus ar darba tirgū nepieciešamām zināšanām un prasmēm. Abu universitāšu datorzinātņu bakalaura studiju programmu saturs un sasniedzamie studiju rezultāti tika rūpīgi salīdzināti un izvērtēti. Rezultātā studējošie gūs iespēju apgūt ne tikai LU piedāvātos studiju kursus, bet arī Linkolnas Universitātes studiju kursus, kā arī iegūs piekļuvi Linkolnas Universitātes mācībspēku konsultācijām, bibliotēkai, dažādiem pasākumiem, kopīgiem projektiem ar studentiem, kuri studē Lielbritānijā, un studiju noslēgumā arī Linkolnas Universitātes diplomu.

Datorikas fakultāte piedāvā iespēju studēt bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” arī angļu valodā. Šī ir mūsdienīga, Eiropas ekspertu atzīta studiju programma, ko apliecina jau divreiz iegūtā Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīme "Euro-Inf Label". Studiju programma jau vairākkārt atzīta arī par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

 

Iepazīsti savu nākotnes fakultāti video stāstos

 

Elektroniskā pieteikšanās studijām un pieteikumu elektroniskā apstiprināšana portālā www.latvija.lv norisināsies no 28. jūnija līdz 11. jūlijam. Savukārt elektronisko pieteikumu klātienē varēs apstiprināt no 6. jūlija līdz 12. jūlijam, bet pieteikumu izveidot un apstiprināt klātienē vienā no augstskolu uzņemšanas punktiem varēs no 6. jūlija līdz 12. jūlijam.

Aicinām iepazīties ar uzņemšanas kārtību LU mājaslapā.

 

Ja radušies jautājumi par iestāšanos LU: 

Zvani: 67034444.

Raksti: studijas@lu.lvWhatsapp 24789066 vai Facebook: @latvijasuniversitate.  

Izvēlies panākumus! Studē LU!

Dalīties