1. Eiropā atpazīstams diploms un kvalitātes zīme

Datorikas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas ir ne tikai ieguvušas Latvijas akreditāciju, bet arī jau atkārtoti akreditētas Eiropas līmenī un ieguvušas kvalitātes zīmi “Euro-Inf Quality Label”. Latvijas Universitāte šobrīd ir vienīgā Latvijā ar šādu kvalitātes zīmi.

Eiropas kvalitātes zīme ir ieviesta, lai veicinātu datorikas/informātikas studiju programmu kvalitāti un caurredzamību, nodrošinātu vienotus akreditācijas standartus datorikas/informātikas studiju programmām visā Eiropā, noteiktu vienotus kvalifikācijas standartus un palielinātu studentu mobilitāti. Šo zīmi, balstoties uz starptautiskas ekspertu grupas slēdzienu, piešķir 2009. gadā Vācijā dibināta nevalstiskā organizācija „European Quality Assurance Network for Informatics Education” (EQANIE), kas izveidota datorikas/informātikas studiju programmu, kā arī datorikas fakultāšu vai departamentu izvērtēšanai. Zīme tiek piešķirta bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmām, kas atbilst Eiropas kvalitātes zīmes izvirzītajiem standartiem.

2. Darba devēji iesaka studēt datorzinātnes LU

Jau kopš 2017. gada, katru gadu LU datorzinātņu bakalaura studiju programma atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā. Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla “Prakse.lv” katru gadu rīkotā aptaujā darba devēji kopumā augstu novērtē studijas IT virzienā un iesaka studēt IKT studiju programmās, taču par labāko atzīst LU bakalaura studiju programmu “Datorzinātnes”, turklāt ne tikai IT programmu vidū, bet arī starp visu nozaru studiju programmām.

3. Pasniedzēji ar doktora grādu un pasaules universitāšu izglītību un pieredzi

Vairāki Datorikas fakultātes profesori ir guvuši izglītību ārzemju universitātēs, piemēram, prof. Andris Ambainis – Bērklijas Universitātē, prof. Leo Seļāvo - Pitsburgas Universitātē, prof. Jurģis Šķilters Maincas Universitātē. Pasniedzēji regulāri dodas apmaiņā uz citām universitātēm, piemēram, jau četri no mūsu pasniedzējiem bijuši semestri garās apmācībās Bufalo Universitātē Ņujorkas štatā ASV un šo pieredzi pielieto arī savu studiju kursu lasīšanā. Lai gūtu starptautisku pieredzi, pasniedzēji arī dodas lasīt lekcijas ārzemju universitātēs. Tāpat studentiem vieslekcijas lasa arī pasniedzēji no citām universitātēm, piemēram, Blekingas Tehnoloģiju institūta un Stokholmas Universitātes Zviedrijā. Pasniedzējiem ir arī reāla pieredze darbā industrijā, daudzi savieno darbu industrijā un pasniedzēja darbu. Visiem akadēmiskos amatos ievēlētiem pasniedzējiem ir doktora grāds. Lekciju lasīšanā tiek iesaistīti arī augsta līmeņa speciālisti no nozares.

4. Studentiem ir reāla darba pieredze jau studiju laikā

Datorikas fakultātes studiju programmās ir iekļauta obligāta prakses industrijā, un studenti tajā dodas jau 2. kursā, tāpēc pēc bakalaura programmas absolvēšanas visiem absolventiem ir jau reāla darba pieredze. Salīdzinājumā ar daudzu ārzemju universitāšu absolventiem, kas darba gaitas uzsāk tikai pēc absolvēšanas, DF absolventi pēc diploma saņemšanas jau gūst paaugstinājumus un darbojas sarežģītos starptautiskajos projektos. Fakultātei katru gadu ir sadarbība ar 60-80 uzņēmumiem, kur studenti dodas praksē.

5. Studentiem teicami panākumi pasaules programmēšanas sacensībās

Jau sešas reizes LU studentiem izdevies iekļūt prestižo pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālā, kurā ik gadu no visas pasaules piedalās 120-140 komandas. Ik gadu šajās sacensībās piedalās vairāk nekā 50 tūkstoši dalībnieku, kas pārstāv vairāk nekā 3,5 tūkstošus universitāšu no 110 valstīm. Sacensību ceturtdaļfināli un pusfināli norisinās reģionos visos apdzīvotajos kontinentos. Līdz šim augstākie LU sasniegumi bija dalītā 18. vieta un 20. vieta. 2019. gada finālā norisinājās arī mākslīgā intelekta izaicinājums, kurā trīs stundu laikā dalībniekiem bija jāatrisina problēmas, kas saistītas ar mākslīgo intelektu un neironu tīkliem. LU studentu komanda šajā izaicinājumā ieguva augsto 6. vietu (Challenge Silver) 135 komandu konkurencē. Savukārt 2019. gada LU komanda izcīnīja uzvaru ceturtdaļfinālā un bronzas medaļu pusfinālā, bet 2020. gada finālistu komandas dalībnieks Aleksejs Zajakins tiešsaistē notikušo sacensību “Day Zero” Huawei individuālajā izaicinājumā ieguva bronzas medaļu. 

6. Studentu konkurētspējīgās zināšanas, ko apliecina godalgas

DF studenti katru gadu gūst godalgotas vietas Latvijas augstskolu bakalaura un maģistra darbu konkursā “ZIBIT”, kurā nozares eksperti vērtē un izvēlas vislabākos darbus no Latvijas augstskolu iesūtītajiem labākajiem darbiem. Apbalvoti tiek 3 labākie bakalaura un 3 labākie maģistra darbi. 2020. gadā DF studenti ieguva 2. vietu maģistru kategorijā un 3. vietu bakalauru kategorijā, 2019. gadā DF studente ieguva 1. vietu maģistru kategorijā, savukārt 2018. gadā 4 no 6 godalgām ieguva LU studenti.

Pierādot savas zināšanas un prasmes, DF studenti piedalās arī dažādos hakatonos un konkursos. Piemēram, 2018. gadā DF absolventu un studentu komanda Eiropas lielākajā hakatonā "Junction", kurā piedalījās 1500 dalībnieku, ieguva 2. vietu, bet 2017. gadā guva uzvaru šī hakatona veselības tehnoloģiju izaicinājumā.

7. Vieni no līderiem Eiropā kvantu skaitļošanā

Datorikas fakultātē nodibinātais Kvantu datorzinātnes centrs, kura vadītājs ir pasaules līmeņa zinātnieks profesors Andris Ambainis, ir viens no četriem nozīmīgākajiem centriem Eiropā (vēl ir Parīzē, Amsterdamā un Bristolē), kur norisinās pētījumi kvantu skaitļošana. Šobrīd pētniecisko grupu veido gandrīz 20 cilvēki. Regulāri grupai pievienojas arī pēcdoktorantūras (postdoc) pētnieki no dažādām valstīm, tostarp, Amerikas Savienotajām Valstīm, Brazīlijas, Turcijas, Polijas, Indijas, Krievijas u.c. Pētījumos iesaistās arī studenti un raksta publikācijas jau studiju laikā. Centra pētnieki darbojas ne tikai zinātniskajos projektos, bet arī industrijai nozīmīgos tautsaimniecības pētījumos.

8. Kvantu programmēšanas izglītošanas tīkls un zināšanu eksports

Līdz ar kvantu datora izveidošanu un iespējām mēģināt kaut ko uz tā uzprogrammēt, DF pētniekiem radās ideja par interesentu grupas izveidi un savu zināšanu nodošanu citiem. Šādi radās “QLatvia” iniciatīva, kurā iesaistījās mūsu pētnieki un 2019. gada vasarā ar automašīnu devās “QDrive” aktivitātē uz dažādām Eiropas valstīm un kopumā, mērojot 10 tūkstošus kilometru, novadīja 11 darbnīcas 8 valstīs. Arī valstīs, kur mūsu pētnieki viesojās, darbnīcu dalībnieki ļoti vēlējās turpināt sadarbību un šobrīd visas šīs valstis ir apvienojušās lielā projektā “QWorld”, kas organizē dažādus kvantu programmēšanas pasākumus un nodrošina zināšanu apriti. Šobrīd jau ir notikuši 59 pasākumi un apmācību diplomus ieguvuši 2139 cilvēki.

9. Baltijā vienīgais Eiropas līmeņa pētniecības centrs uztveres un kognitīvajos pētījumos

Datorikas fakultātē ir izveidota Uztveres un kognitīvos sistēmu laboratorija, kuras vadītājs ir prof. Jurģis Šķilters. Viņa vadībā norisinās pētījumi par cilvēka uztveres procesiem, krāsu un emociju uztveri, vizuāli-telpisko uztveri u.c, kas ir nozīmīgi un tiek izmantoti mākslīgā intelekta attīstīšanā un tehnoloģiju uzlabošanā. Laboratorija ir nozīmīgs pētniecības centrs un pasaulē nozīmīgākie savu jomu eksperti regulāri sadarbojas ar laboratorijas pētniekiem un apmeklē laboratorijas organizētos simpozijus, seminārus un konferences.

10. Dubultdiplomu programmas

Jau nākošajā studiju gadā studentiem ir iespēja studēt dubultdiploma bakalaura studiju programmā datorzinātnēs sadarbībā ar Linkolnas Universitāti Lielbritānijā. Studijas notiks angļu valodā un studiju noslēgumā absolventi iegūs gan Latvijas Universitātes, gan Linkolnas Universitātes diplomu.

Savukārt Sadarbībā ar RTU, RBS un Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā, ASV studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt Baltijas IT līderu programmā “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas” un iegūt gan LU, gan RTU, gan RBS, gan Bufalo Universitātes diplomu. Vairāki Datorikas fakultātes maģistrantūras studenti ir veiksmīgi ieguvuši dubulto diplomu, studējot Latvijas Universitātē un Blekingas Tehnoloģiju institūtā Zviedrijā, šobrīd tiek veiktas darbības šīs dubultdiploma programmas līguma pagarināšanai.

11. Iespējas studentiem realizēt savus projektus “DF LAB”

Jau vairākus gadus fakultātē darbojas ar  dažādām tehnoloģijām aprīkota projektu studija DF LAB, kur studentiem ir iespēja veidot ne tikai dažādus prototipus saviem studiju projektiem, bet arī iesaistīties dažādos veselības tehnoloģiju projektos. Piemēram, krūts veselības platformas “skrinings.lv” izstrādē bija iesaistīti gan DF studenti, gan absolventi. Arī Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projektos bija iesaistīti studenti, kuri DF LAB darbojās pie sensoru un programmatūras izstrādes Covid-19 izplatības risku novērtēšanai.

12. Starptautiskajās konferencēs atzīti pētījumi

Datorikas fakultātes pasniedzēji un pētnieki darbojas ne tikai kvantu skaitļošanas un uztveres pētniecība, bet ir arī nozīmīgu valodu tehnoloģiju, lielo datu, mākslīgā intelekta, datu kvalitātes, lietu interneta, semantiskā tīmekļa u.c. mūsdienas aktuāli tēmu starptautisko publikāciju autori. Šajos pētījumos tiek iesaistīti arī spējīgākie studenti.

13. Fakultātē regulāri organizē pasaules nozīmes konferences

Kā viens no starptautiskās atpazīstamības apliecinājumiem un uzticēšanās organizēt Eiropā un pasaulē atzītas konferences. Datorikas fakultāte ir organizējusi vairākus ļoti atzīstamus un nozīmīgus pasākumus, piemēram, ICALP 2013 (The 40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming), CCC 2017 (Computational Complexity Conference), ESSLLI 2019 (The European Summer School in Logic, Language and Information), otrā nozīmīgākā pasaulē konference kvantu skaitļošanā - TQC 2020 (15th Conference on the Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography), ko COVID-19 dēļ organizēja tiešsaistē. 2021. gadā DF atkal ir uzticēta iespēja organizēt TQC konferenci tiešsaistē, kā arī organizēt konferenci Spatial Cognition 2020, kura no 2020. gada tika pārcelta uz 2021. gada vasaru.

14. Sadarbība ar industriju

Ļoti būtiska mums ir sadarbība ar industrijas uzņēmumiem, jo tieši šī sadarbība palīdz attīstīt gan studiju programmas, gan piedāvāt studentiem mūsdienīgu studiju saturu un radīt pievienoto vērtību zināšanām.

Uzņēmumu pārstāvji darbojas gan noslēgumu darbu komisijās, padomēs, kvalitātes izvērtēšanā, studiju programmu un kursu satura izveidē un lasa vieslekcijas. Ļoti nozīmīga mums ir arī uzņēmumu iesaistīšanās pasniedzēju kvalifikācijas celšanā, nodrošinot iesaisti dažādos projektos uzņēmumā. Tāpat uzņēmumi regulāri atbalsta studentu iniciatīvas – gan pasākumu organizēšanā, gan dažādu studiju procesam nepieciešamo lietu iegādi. Savukārt maģistra studiju programmā ir izveidots “Lielo datu analītiķa modulis”, kurā klausītāja statusā papildu zināšanas var gūt nozarē strādājošie profesionāļi.

15. Savs zinātniskais žurnāls – Baltic Journal of Modern Computing

Žurnāls “Baltic Journal of Modern Computing” ik ceturksni elektroniski iznāk kopš 2013. gada un to kopīgi izdod Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola. Žurnālā tiek publicēti raksti par datorzinātnes, programmatūras inženierijas, informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, datoru inženierijas, datorikas didaktikas un ar to saistītām tēmām. Žurnāla publikācijas šobrīd indeksē abi prestižākie zinātnisko publikāciju indeksatori – Web of Science un Scopus.

 

Apskati un izvēlies sev atbilstošāko studiju programmu!

Bakalaura un koledžas līmeņa studijas

Maģistra līmeņa studijas

Doktorantūra

 

Lasi plašāk par uzņemšanu

Dalīties