LU Datorzinātņu promocijas padomē aizstāvēto promocijas un habilitācijas darbu SARAKSTS, sākot ar 1992. gadu