Projekta nosaukums: Uztvere modalitāšu dažādībā un valencē

Projekta īstenošanas laiks: 2020-2023

Projekta vadītājs: prof. Dr. Jurģis Šķilters, pētnieki: Dr. Līga Zariņa, Dr. Solvita Umbraško, Santa Bartušēvica

Starptautiskais projekts tiek veikts LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijai sadarbībā ar vadošiem Lielbritānijas, Itālijas un citu valstu pētniecības centriem, kā arī industriālajiem un pētnieciskajiem partneriem no Latvijas.

 

Projekta mērķis:

Šķērsmodālu saikņu izpētīšana starp dažādām sensorām un uztveres modalitātēm un ar tām saistītās emocionālās reakcijas un intensitāte. Paredzēta pētījumu veikšana un aprobācija, kuriem ir fundamentāla un lietišķa nozīme pētniecības nozarēs kā dizains, medicīna, pārtikas tehnoloģijas, virtuālās realitātes modelēšana.

 

Lai gan ir pētījumi par dažādu maņu saistījumiem un to ietekmi, piem., uz telpas uztveri, tomēr nav skaidrs, kā dažādas maņas un valences detalizēti ietekmē viena otru.

Saprotot uztveres modalitāšu ietekmējošos faktorus un to veidojošās emocionālās reakcijas un preferences, iespējams būtiski uzlabot gan saskarņu sistēmas, gan apkārtējās vides izkārtojuma principus. Piem., apaļi stūri ir patīkamāki un cilvēki tiem dod priekšroku salīdzinājumā ar lauztiem / angulāriem stūriiem (Bar & Neta, 2006, Leder et al., 2011).

Tomēr līdzšinējie pētījumi viennozīmīgi neparāda, kā konkrētas uztveres īpašības ietekmē valences mērījumus (emociju veidus un to intensitāti). Tāpat iepriekšējie pētījumi nesniedz atbildi, kā vizuālā uztvere papildina un integrē citas uztveres modalitātes (gan taustes, garšas, smaržas, skaņas) un veido vienotu uztveres rezultātu.

Vairāku eksperimentu gaitā paredzēts precīzi testēt to, kā cilvēka dažādas maņas ir savstarpēji saistītas un kā tās viena otru ietekmē, piemēram, kā tauste ietekmē redzi vai krāsa garšu, kā arī dažādu mijiedarbību rezultātā veidojušos vērtējošo reakciju, respektīvi, emocijas un to intensitāti. 

Pētījumā vēlamies veikt arī testus ar klīniskām populācijām un tādējādi veikt pienesumu uztveres izpētei cilvēkiem ar neirāliem vai cita veida klīniskiem traucējumiem.

Projekts ir unikāls ar tā starpdisciplināro pieeju - tas apvieno fizioloģiskās, sensorās un ķīmiskās analīzes, matemātiskās un topoloģikās analīzes metodes, kā arī uztveres eksperimentu metodoloģiju. 

Projekta gaitā paredzēts veikt ne tikai pētījumus un tos aprobēt starptautiskajā zinātniskajā apritē, bet veidot arī tematisku publicitātes pasākumus un nodrošināt dialogu ar sabiedrību.