Līguma Nr.: 2012/0007/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/010
Projekta nosaukums: „Programmatūras risinājumu testēšanas laboratorija”

SIA „DPA” un Latvijas Universitāte nodibināja jaunu SIA „Programmatūras testēšanas laboratorija” (PTL), lai startētu ERAF darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2.atklātajā projektu konkursā.

Startējām un projekts „Programmatūras testēšanas risinājumu laboratorija” tika apstiprināts.

Projekta mērķis ir attīstīt programmatūras risinājumu testēšanas infrastruktūru ES reģionā, izveidojot inovatīvu, modulāru, autonomu un multifunkcionālu pētnieciskās testēšanas laboratoriju.

Projekta aktivitātes:

a) Konteinera tipa programmatūras risinājumu testēšanas laboratorijas iekārtu kompleksa iegāde, piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un instruktāža darbam ar laboratoriju;

b) Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma kompleksa iegāde un uzstādīšana.

Konteinera izvietošana, projekta īstenošanas vieta: Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” ēkas, Kaiju ielā 9, Ventspilī,

Laiks: 14 mēneši  laikā, no 2012. gada I cet. līdz 2013. gada I cet.

Finansējums: Projekta plānotās attiecināmās izmaksas: 3’510’449 LVL.

Pieprasītais ERAF finansējuma apmērs: 59 % jeb 2’071’165 LVL.

Stāsts: Projekta mērķis ir attīstīt programmatūras risinājumu testēšanas infrastruktūru ES reģionā, izveidojot inovatīvu, modulāru, autonomu un multifunkcionālu pētnieciskās testēšanas laboratoriju. Pētnieciskā laboratorija tiks izmantota sekojošiem programmatūras risinājumu testēšanas pētnieciskajiem pakalpojumiem: (1) pētniecības darbi par programmatūras rīkiem un tehnoloģijām specializētās datorzinātnes jomās, (2) matemātiskie pētījumi; (3) pētniecības darbi attiecībā uz programmatūras un rīku tehnoloģiskās neskaidrības novēršanu un atrisināšanu; (4) pētniecības darbi programmatūras projektēšanas, izstrādes, izvēršanas un uzturēšanas metožu jomā; (5) pētniecības darbi jaunu problēmu risināšanas paņēmienu jomā; (6) pētniecības darbi IKT sistēmu orientētās izpētes jomā; (7) pētniecības darbi reakcijas optimizēšanas jomā; (8) pētniecības darbi pieejamo IKT zināšanu izvērtēšanas un paplašināšanas jomā; (9) pētījumi jaunu programmatūras testēšanas metožu meklējumos. Laboratorijas izveides rezultātā un sadarbībā ar valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskajām institūcijām attīstīt un sekmēt augstāku un eksportspējīgāku pētnieciskā pakalpojuma pieejamību programmatūras risinājumu testēšanas segmentā. Projekta realizācijas un pētniecisko aktivitāšu rezultātā izstrādāt jaunu, līdz šim tirgū neapgūtu pētniecisko testēšanu, kas veicinās šāda pētnieciskā pakalpojuma sektora attīstību un iegūto zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.