Valsts pētījumu programmas projekts

Nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)

Programmas vadītājs: prof. Andris Ambainis, Dr.sc.comp., Latvijas Universitāte
Projekta dalībnieki: Agnis Āriņš, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Jānis Iraids, Jevgēņijs Vihrovs

Programmas mērķis: attīstīt zinātnisko kompetenci nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu jomā, veidojot jaunas konkurētspējīgas pieejas fizikālās un virtuālās pasaules integrēšanai kiberfizikālās sistēmās, attīstot konkurētspējīgas viedo sensoru un to tīklu inovatīvas aparatūras un programmatūras platformas, izpētot un tālāk attīstot konkurētspējīgas, uz modeļiem balstītas jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, to lietojumu mūsdienu tīmekļa vidē.

LU Datorikas fakultātē programmā tiks veikti pētījumi par kvantu datoriem un kvantu informācijas pārraidi ar lietojumiem datu drošības jomā. Kvantu datori un citas kvantu ierīces ir principiāli jauna pieeja skaitļošanai. Tie izmanto kvantu fizikas efektus, lai veiktu daudz ātrāku skaitļošanu (kvantu datori) vai datu pārraidi ar drošības pakāpi, kas nav sasniedzama ar tradicionālajām metodēm (kvantu šifrēšanas ierīces).

Kvantu tehnoloģijas tiek uzskatītas par vienu no iespējamām "disruptive technologies" ("revolucionārajām tehnoloģijām") - tehnoloģijām, kas atver jaunu tehnoloģisko ciklu, radot tirgus principiāli jaunā jomā. Kvantu datori šobrīd eksistē prototipu līmenī, bet jau ir radījuši interesi no daudzu valstu valdībām un vairākām lielām kompānijām (Lockheed Martin, Google, Amazon), kas ir investējušas to izstrādē vai iegādājušās kādu no šiem prototipiem. Kvantu šifrēšanas ierīces jau ir komerciāli pieejamas un notiek eksperimenti ar to lietošanu dažādās jomās, no finanšu datu aizsardzības līdz e-medicīnai.

Izmantojot Latvijas zinātnieku pieredzi un ļoti augsto starptautisko atpazīstamību šajā jomā, tiks veikti pētījumi par algoritmiem kvantu datoriem (ietverot gan pozitīvos rezultātus kvantu algoritmu formā, gan arī negatīvos rezultātus kvantu apakšējo novērtējumu formā), efektīvu kvantu informācijas pārraidi un kvantu šifrēšanu, kā arī par fundamentālajām matemātiskajām problēmām, kas saistītas ar kvantu stāvokļiem kā matemātisku objektu (to atrisināšana bieži ir lietderīga, piemēram, kvantu šifrēšanai). Sadarbībā ar datu drošības nozares komersantiem, tiks identificēti izgudrojumi, kurus iespējams patentēt.