SIA „TILDE” un Latvijas Universitāte kā projekta sadarbības partneris darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otrās projektu iesnieguma atlases kārtas ietvaros saņems Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) līdzfinansējumu projekta „Lielapjoma statistisko modeļu optimizācijas metodes inovatīvām mašīntulkošanas tehnoloģijām” (id.nr. 2DP/2.1.1.1/13/APIA/VIAA/029) īstenošanai. 2013.gada 13. decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA TILDI kā finansējuma saņēmēju ir noslēgts Līgums par ERAF projekta īstenošanu nr. 2013/0038/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/029.

Projekta mērķis - izmantojot jaunas, projektā izpētītas metodes un programmatūras rīkus, izstrādāt inovatīva mašīntulkošanas rīka prototipu, kas efektīvi apstrādā liela apjoma datus un nodrošina būtisku ātrdarbības un tulkošanas kvalitātes uzlabojumu, salīdzinot ar pašreizējiem risinājumiem.

Projekta rezultāts būs jaunas metodes darbam ar ļoti lieliem monolingvāliem un multilingvāliem valodas datiem un to statistiskajiem modeļiem. Šīs metodes: (1) ļaus iegūt augstākas kvalitātes tulkojumu mašīntulkošanas risinājumos; (2) samazinās liela apjoma datu analīzei un statistisko modeļu aprēķināšanai nepieciešamo laiku; (3) samazinās statistiskajai mašīntulkošana nepieciešamo laiku.

Pēc projekta realizācijas projekta ietvaros veikto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes aktivitāšu rezultātā iegūtās programmatūras metodes tiks ieviestas jaunā produktā - mašīntulkošanas pakalpojums tīmekļa vietnes platformas veidā.

Projekta īstenošanas vieta – Vienības gatve 75a, Rīga, Latvija un Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586.

Projekts tiks īstenots 20 mēnešu laikā, no 2014.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veidos LVL 433’156 un tās tiks finansētas ar ERAF finansējumu LVL 270’505 apmērā, kas sastāda 62,45% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un privāto finansējumu LVL 162’651 apmērā jeb 37,55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.