Jau 2024. gada pavasara semestrī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē būs pieejams jauns studiju modulis “Valodu tehnoloģiju modulis datorzinātnes BSP”. Moduli sastāda divi studiju kursi: “Valodu tehnoloģiju pamati” un “Dziļās mašīnmācīšanās pamati”, kuru apguvei februārī aicinām reģistrēties jau tagad!


Moduļa mērķis ir bakalaura studiju programmas (BSP) ietvaros sagatavot augsta līmeņa speciālistus valodu tehnoloģijās (VT), kas spēj radīt risinājumus VT problēmām un lietojumiem un ir labi sagatavoti nozares mainīgai attīstībai. 


Studiju kursu “Dziļās mašīnmācīšanās pamati” (DatZ3299) pasniedz asoc. profesors Pēteris Paikens piektdienās plkst. 12.30-14.10. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par dziļās mašīnmācīšanās risinājumu uzbūvi un lietojumu, attīstīt praktiskas iemaņas dziļās mašīnmācīšanās satvaru lietošanā, lai studējošie spētupatstāvīgi izstrādāt risinājumus tipiskiem mašīnmācīšanās uzdevumiem – teksta un attēlu klasifikācijai, teksta un attēlu apstrādei.


Studiju kursu “Valodu tehnoloģiju pamati” (DatZ1373) pasniedz profesore Inguna Skadiņa un asoc. profesors Normunds Grūzītis trešdienās plkst. 12.30-14.10. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par dabiskās valodas apstrādes problēmām un to risināšanas metodēm, lai studējošie spētu patstāvīgi izmantot atvērtā pirmkoda VT, veikt ar VT saistītus pētījumus, kā arī izstrādāt jaunus, praktiskus VT risinājumus.


Valodu tehnoloģiju iniciatīva ir konsorcija, kurā sadarbojas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūts, uzņēmums “Tilde’ un LU Latvijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Projekta mērķis ir radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu valodu tehnoloģiju jomā, palielinot speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kas spēj lietot augstās tehnoloģijas šajā jomā, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs. Projektu (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002) finansē Eiropas Savienības Atveseļošanās fonds un Valsts budžets. 


Vairāk informācijas par studiju moduli un Valodu tehnoloģiju iniciatīvu meklē https://vti.lu.lv !

Dalīties