Jau 2024. gada pavasara semestrī Latvijas Universitātes (LU) studentiem būs iespēja sākt apgūt studiju moduļa “Kvantu skaitļošanas pamati” studiju kursus, kuri sagatavoti projekta “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva” ietvaros. Modulī iekļauti pieci studiju kursi, kas veicinās nākotnes darba tirgum noderīgu augsta līmeņa digitālo prasmju apguvi. Trīs no moduļa kursiem Latvijas Universitāte sāks aprobēt un studenti varēs tos apgūt jau no šī gada februāra.

“Kvantu tehnoloģijas šobrīd pasaulē piedzīvo strauju izaugsmi. Parādījušies vidēja izmēra kvantu datoru prototipi, uz kuriem iespējams eksperimentēt un izmēģināt dažādus algoritmus. Tas vairo interesi par kvantu datoriem gan no zinātnieku, gan no biznesa puses. Latvijai šajā nozarē ir gadu desmitiem veidota pieredze kvantu algoritmu izstrādē. Lai nodoto šo pieredzi plašākam interesentu lokam, esam izveidojuši studiju moduli, kurā iepazīstināsim gan ar kvantu skaitļošanas pamatiem, gan jaunākajiem sasniegumiem šajā jomā," stāsta LU profesors, projekta “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva” zinātniskais vadītājs Andris Ambainis.


Studiju modulis ietver uzlabotus un jaunus LU studiju programmas “Datorzinātnes” studiju kursus. Studiju modulī iekļauti pieci kursi: “Kvantu skaitļošana”,  “Programmēšanas prakse kvantu skaitļošanā”, “Lineārā algebra II”, “NISQ Kvantu datori” un “Skaitļošanas sarežģītība”. Katra kursa apjoms ir 2 kredītpunkti. Studiju kursi sniegs ieskatu matemātiskajās tehnikās, kas nepieciešamas kvantu skaitļošanai, iepazīstinās ar teorētisko bāzi un dos praktisku pieredzi kvantu skaitļošanas uzdevumos, kā arī sniegs iespēju apgūt kvantu programmēšanu uz īstiem kvantu datoriem.

 
2024. gada pavasara semestrī, kas sāksies februārī un ilgs līdz jūnijam, apguvei būs pieejami trīs studiju kursi: “Kvantu skaitļošana”, “Lineārā algebra II” un “Programmēšanas prakse kvantu skaitļošanā”. Kurss “Kvantu skaitļošana” ir ievadkurss par kvantu skaitļošanas matemātisko modeli un galvenajiem algoritmiem, ko var izmantot uz kvantu datora, savukārt kursā "Programmēšanas prakse kvantu skaitļošanā" tiek dota iespēja šos algoritmus noprogrammēt un izmēģināt uz reāla kvantu datora. Kursā "Lineārā algebra II" iespējams papildināt lineārās algebras zināšanas par tēmām, kas būtiskas kvantu skaitļošanas dziļākai apguvei.


2024. gada rudens semestrī, būs apgūstami kursi “NISQ Kvantu datori” un “Skaitļošanas sarežģītība”. Kursā "NISQ kvantu datori" tiks analizētas šobrīd pieejamie kvantu datoru prototipi, kurus zinātniskajā sabiedrībā sauc par NISQ jeb Noisy Intermediate Scale Quantum (trokšņaini vidēja izmēra kvantu datori). Kursā "Skaitļošanas sarežģītība" varēs apgūt vispārīgo skaitļošanas teoriju, kas ietver gan klasisko, gan kvantu skaitļošanu.


Studiju moduļa kopējais sasniedzamo kompetenču līmenis atbilst Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara DigiComp 2.2 ietvara 7. līmenim, kas nosaka spēju risināt
sarežģītas problēmas, izmantojot ierobežotus risinājumus un spēju integrēties, lai veicinātu profesionālas darbības. Tas nozīmē, ka studiju modulis ne tikai nodrošina prasmju attīstību problēmu risināšanā, bet arī stimulē jaunu ideju radīšanu un inovācijas procesu izpratni attiecīgajā profesionālajā jomā.  


LU Datorikas fakultātes studenti kursus var izvēlēties no atbilstošajā semestrī pieejamiem B daļas kursiem LUIS sistēmā vai jautājot studiju metodiķei. Studiju kursus iespējams apgūt arī klausītāja statusā, atbilstoši Latvijas Universitātes noteikumiem. Plašāka informācija par iespējām Latvijas universitātē apgūt kursus kā klausītājs. Interesenti, kuri nav LU studenti, aicināti aizpildīt pieteikšanās anketu turpmākai informācijas saņemšanai par reģistrēšanās procesu.  


Lai uzzinātu vairāk par studiju moduli un kursiem, visi interesenti aicināti uz tiešsaistes jautājumu un atbilžu sesiju, otrdien, 30. janvārī, plkst. 16.00 Zoom platformā (pieslēgšanās saite). 


Lai stiprinātu Latvijas konkurētspēju kvantu tehnoloģiju jomā, Latvijas Universitāte kopā ar partneriem no Rīgas Tehniskās Universitātes, LU Cietvielu fizikas institūta un LU Matemātikas un informātikas institūta īsteno projektu “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva”. Tas ļaus sagatavot augsta līmeņa speciālistus, attīstīt zināšanas un prasmes augsto tehnoloģiju jomā, īstenot augsta līmeņa pētniecību un veicināt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju inovāciju virzienā. Projektu “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva” (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001) finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds un valsts budžets.

Plašāka informācija par studiju moduli lasāma Latvijas Kvantu iniciatīvas tīmekļa vietnē www.quantumlatvia.lu.lv
 

Dalīties