Krājumā publicēti divi apjomīgi un fundamentāli pētījumi par mūzikas formāli semantisko struktūru. Formālā semantika ir matemātiski orientēta nozīmes teorija un uzsver semantisko struktūru kompozicionalitāti un rekursivitāti. Nozīmīgs Francijas un ASV zinātņu pārstāvis loģiķis un lingvists prof. F. Šlenkers (Philippe Schlenker) bija viens no pamatlicējiem nozīmes matemātiskai izpētei arī mūzikas un dejas, kā arī citu neverbālo formu semantikā. Prof. Šlenkers ir arī šī krājuma galvenais sakārtotājs un Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmas laboratorijas organizētās Roberta Blumberga kognitīvo zinātņu izcilības lekcijas autors 2021. gadā.

Utrehtas Universitātes pētnieks O. Oludare (Olupemi Oludare) savā pētījumā sniedz laika dimensijas analīzi ritma struktūrā Āfrikas mūzikas paveidos, kas ir būtiski atšķirīgi no Rietumu mūzikas ritma struktūras. Pētot tradicionālos Āfrikas dejotājus un bundziniekus, tika izveidots fundamentāls apraksts metriskai un ritma struktūrai, kas izpaužas kustības un dejas formās.


Otrs gadagrāmatā publicētais pētījums veltīts mūzikas nozīmes matemātisko struktūru definēšanai. Tā autors ir Amsterdamas Universitātes pētnieks, profesionāls čellists Miks De Nēve (Mick de Neeve), kurš apraksta mūzikas notikumu struktūras un skaniskos grupējumus un notikumus. Mūzikas notikumu struktūra tiek definēta matemātiski kā kartējums (funkcija) uz ārējas pasaules notikumiem. Kopumā šis ir viens no pirmajiem matemātiski precīziem un mūsdienu nozīmīgāko autoru devumu apvienojošiem skaidrojumiem par to, kas — matemātiski skatot — ir mūzikas notikums. 

Abi raksti ir daudzu gadu ilga darba rezultāts un balstījušies uz referātiem, kas tika prezentēti 2021. gadā notikušajā 15. kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijā.

Krājuma sakārtotāji ir Prof. Filipe Šlenkers (Žana Niko Institūts, Parīze, Francija / Ņujokas Universitāte, ASV)

Krājums tapis ar Latvijas Republikas goda konsula Ilinoijas štatā Roberta Blumberga un A. Eglītes kunga atbalstu, ko administrē Latvijas Universitātes fonds, kā arī Latvijas Universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalstu. 

Gadagrāmata lasāma: http://thebalticyearbook.lu.lv/ 

Dalīties