Tartu Universitātes galvenā ēka. Foto: VisitEstonia.com, Erakogu

Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 15.30 interesenti, jo īpaši doktora studiju programmu docētāji un zinātnisko darbu vadītāji, ir aicināti piedalīties pieredzes stāstu pēcpusdienā “Doktorantūra = LU”. Pasākumā, kas norisināsies tiešsaistē, par savu pieredzi doktorantūras studijās Tartu Universitātē stāstīs Marta Jemeljanova un Artūrs Pokšāns.

“Pieredzes stāstus nereti min kā vienu no efektīvākajām informācijas nodošanas formām, tāpēc LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmā esam uzsākuši pieredzes stāstu sēriju par mūsu, Latvijas Universitātes absolventu gaitām, studējot doktorantūrā citās universitātēs. Šoreiz divi mūsu absolventi, kas aizvien turpina aktīvu sadarbību arī ar savu alma mater, dalīsies savā pieredzē, studējot Tartu Universitātē,” pasākuma ideju skaidro LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas vecākā eksperte Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne. “Marta Jemeljanova un Artūrs Pokšāns stāstīs par Tartu Universitātes pieeju sadarbībā ar zinātniskajiem vadītājiem, studiju un pētniecības norisi. Ceram, ka mūsu pasniedzējiem šāda informācija noderēs, vai nu gūstot pārliecību, ka ejam pareizo ceļu uz izcilību, vai arī dos papildu iedvesmu ieviest atsevišķas aktivitātes studiju kursos un sadarbībā ar doktorantu.”

Marta Jemeljanova šoruden ir uzsākusi otrā gada studijas doktorantūrā Tartu Universitātē, par savu studiju jomu, izvēloties dzīvības un Zemes zinātnes: ģeogrāfiju ar specializāciju ģeoinformātikā: “Sākot ar pagājušo gadu, Tartu Universitātes doktorantūras studenti tiek pieņemti pilna laika jeb 40 stundu slodzē darbā jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka pozīcijā (junior research fellow). Programmas pluss ir tas, ka kursu izvēli nosaka doktorants un vadītāji, vairāk veltot laiku tam, kas nepieciešams pētījuma tēmai. Doktorantūra ir balstīta uz kompetenču attīstīšanu, nevis uz konkrēta skaita kredītpunktu saņemšanu. Kompetences ir gan pētnieciskas, gan saistītas ar mācīšanas prasmēm, gan pētījuma virziena popularizēšanu. Doktoranti arī tiek aktīvi iesaistīti projektu rakstīšanā, lekciju vadīšanā, tomēr darba līgums nosaka, ka aktivitātes, kas tieši neattiecas uz pētniecību, sastāda līdz 20% no darba laika, tas ir, doktoranti netiek pārslogoti.”

Artūrs Pokšāns pašreiz studē Tartu Universitātes Mākslu un humanitārajā fakultātē un ir saistīts ar Kultūras pētniecības institūtu, kur Etnoloģijas departamentā izstrādā disertāciju ar ievirzi antropoloģijā: “Šogad plānoju aizstāvēt jau uzrakstīto disertāciju par vardarbības kontinuumu Latvijas internātskolu sistēmā. Visaugstāk doktorantūrā vērtēju brīvību, kuru sniedz stabils finansējums. Manā studiju pieredzē students saņem pietiekamu stipendiju, lai būtu iespējams veikt neatkarīgu pētījumu, kuram nav jābūt piesaistītam kādam zinātniskam projektam vai citiem no ārpuses uzliktiem mērķiem. Tāpat studentiem viegli pieejams atbalsts arī citām ar doktorantūru saistītām vajadzībām, piemēram, konferenču apmeklēšanai, vai, kas antropoloģijas gadījumā ir īpaši svarīgi, finansējums lauka pētījumam. Šāda pieeja veicina studenta radošumu un brīvību, un mazina studentos pārdegšanas riskus.”

Pieredzes stāstu pēcpusdiena 16. oktobrī plkst. 15.30 notiks attālināti MS Teams platformā.

Pieslēgšanās saite pasākumam ŠEIT.

Pasākums ir viena no LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas aktivitātēm, turpinot darbu pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas Latvijas Universitātē.

Dalīties