Datorikas fakultātē turpinās pētījumu projekts "Kvantu algoritmi: no sarežģītības teorijas līdz eksperimentam" (vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/A/020). Projekta mērķis ir atrast jaunus piemērus, kur kvantu datori ir labāki par tradicionālajiem datoriem praktiski svarīgu skaitļošanas uzdevumu risināšanā.

Projekta vadošais pētnieks Jevgēņijs Vihrovs ir izstrādājis jaunu metodi, kā ar kvantu algoritmu risināt ģeometriskas problēmas (piemēram, atrast, kurš no vairākiem punktiem pieder vienai no vairākām taisnēm). Šajā pētījumā integrētas dažādas kvantu algoritmu metodes. Otrā pētījumā ar "smalkās sarežģītības" (fine-grained complexity) metodēm izveidoti kvantu algoritmi virknei grafu teorijas problēmu un pierādīta šo algoritmu optimalitāte.

Pēdējos projekta mēnešos plānots izstrādāt programmatūras prototipu kvantu datoram, izmantojot vienu no projektā izveidotajām metodēm.

Dalīties