LU Datorikas fakultātē turpinās pieteikšanās bakalaura un koledžas studiju programmu maksas vietām. Pieteikumus varēs iesniegt klātienē 29., 30. un 31. augustā fakultātes norādītajos laikos Raiņa bulvārī 19, 328.telpā.

Pieteikšanās laiki:

 • 29. augustā no 9:00 līdz 12:00
 • 30. augustā no 13:00 līdz 16:00
 • 31. augustā no 9:00 līdz 12:00

Raiņa bulvārī 19, 3.stāvā, 328.telpā.

Līdzi jāņem dokumenti (oriģināli un kopijas):

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Maksas vietām iespējams pieteikties studiju programmās:

 • Datorzinātnes – bakalaura studiju programma
 • Programmēšana un datortīklu administrēšana – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
 • Datorzinātnes - dubultdiploma bakalaura studiju programma sadarbībā ar Linkolnas Universitāti

Dalīties