Datorikas fakultātē norisinās pētījumu projekta "Kvantu datori ar konstantu atmiņu" īstenošana (Vienošanās Nr. 1.1.1.5/19/A/005). Projekta galvenais mērķis ir kvantu skaitļošanas iespēju izpēte situācijām, kur pieejamā atmiņa ir ļoti maza. Laika periodā no 2021. gada janvāra līdz martam, pētnieki ir strādājuši pie vairākiem rakstiem, kuri jau ir tikuši prezentēti un turpmākajos mēnešos tiks prezentēti starptautiskajās konferencēs.

Sadarbībā ar pētniekiem no Tamperes Universitātes Somijā tapušā pētījuma rezultāti tika prezentēti kā plakāts (poster) konferencē “Physics Days 2021”, ko no 24. līdz 26. martam organizēja Jivaskilas Universitāte (University of Jyväskylä) Somijā. Pētījumu “Multi-qubit quantum finite automata using structured photons” kopīgi izstrādāja pētnieki Stephen Plachta, Markus Hiekkamäki, Abuzers Jakarilmazs (Abuzer Yakaryilmaz) un Robert Fickler.

Kopā ar pētniekiem no Turcijas un Slovākijas īstenotais pētījums “Implementing Quantum Finite Automata Algorithms on Noisy Devices” (autori: Utku Birkan, Özlem Salehi, Viktor Olejar, Cem Nurlu, Abuzer Yakaryilmaz) kā plakāts (poster) tika prezentēts šā gada janvārī starptautiskajā zinātniskajā konferencē “QIP2021 (24th Annual Conference on Quantum Information Processing)”. Tāpat raksts ir pieņemts starptautsikās zinātniskās konferences “ICCS 2021 (International Conference on Computational Science)”, tematiskajā virzienā (track)Quantum Computing Thematic Track”, kas no 16. līdz 18. jūnijam norisināsies Krakovā, Polijā. Raksts tiks iekļauts "ICCS 2021" konferences rakstu krājumā (proceedings).

Savukārt raksts “Error-Free Affine, Unitary, and Probabilistic OBDDs” (autori: Rishat Ibrahimov, Kamil Khadiev, Krisjanis Prusis, Abuzer Yakaryilmaz) tiks publicēts žurnālā “International Journal of Foundations of Computer Science”.

Dalīties