Foto: Kaspars Filips Dobrovoļskis

Lai atbalstītu spējīgākās un sekmīgākās studentes, kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā, Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultāte aicina Latvijas augstskolu studentes pieteikties “Lēdijas Adas Lavleisas balvai”. Savukārt, lai rosinātu studentu iesaistīšanos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā, LU Matemātikas un informātikas institūts izsludina pieteikšanos “Čārlza Bebidža balvai”. Pieteikties balvām iespējams līdz 2020. gada 30. novembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu LU Datorikas fakultātes tīmekļa vietnē www.df.lu.lv.

Pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes Lēdijas Adas Lavleisas vārdā nosauktajai balvai var pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju vai maģistra programmas studente (sieviete), kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā. Balvu ik gadu piešķir jau kopš 1986. gada.

Paziņojums par "Lēdijas Adas Lavleisas balvu"

Pasaulē pirmās programmējamās rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža vārdā nosauktajai balvai LU Matemātikas un informātikas institūts aicina pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju vai maģistra programmas studentu (vīrieti), kurš veic aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā. Balvu LU Matemātikas un informātikas institūts piešķir jau kopš 1991. gada.

Paziņojums par "Čārlza Bebidža balvu"

Lai pieteiktos balvām, līdz 2020. gada 30. novembrim ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa LU Datorikas fakultātes tīmekļa vietnē www.df.lu.lv. Balvai pretendenti var pieteikties paši vai pretendentus balvai var izvirzīt Latvijas augstskolās akadēmiskā amatā ievēlēti darbinieki vai pretendentu zinātniskā darba vadītāji. Pieteikuma anketai jāpievieno pretendenta darba/motivācijas pārskats, divas atsauksmes un izziņa par studējošā statusu.

Pieteikšanās anketa

Visus pieteikumus izvērtēs komisija. Balvu laureāti iegūs vienreizēju stipendiju EUR 400 apmērā un mākslinieka Jāņa Strupuļa veidotu medaļu. Balvu laureāti tiks paziņoti 2020. gada 10. decembrī. Skatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, par apbalvošanas iespējām tiks paziņots atsevišķi.

Dalīties