Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Aleksandrs Belovs

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra
Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

fakultātes katedras vadītājs
docents

aleksandrs.belovs@lu.lv

Andris Ambainis

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

profesors

67034517

andris.ambainis@lu.lv

Kārlis Podnieks

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

profesors

67224363

karlis.podnieks@lu.lv

Juris Smotrovs

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

profesors

67034375

juris.smotrovs@lu.lv

Kaspars Balodis

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

docents

kaspars.balodis2@lu.lv

Kārlis Freivalds

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

docents

karlis.freivalds@lu.lv

Abuzer Yakaryilmaz

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

docents

abuzer.yakaryilmaz@lu.lv

Sergejs Kozlovičs

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

docents

sergejs.kozlovics@lu.lv

Līga Zariņa

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

docents

liga.zarina@lu.lv

Valdis Saulespurēns

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra

pasniedzējs

valdis.saulespurens@lu.lv