Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Egils Kārkliņš

Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs

laboratorijas vadītājs

67034764

egils.karklins@lu.lv

Ieva Lapiņa

Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs

zinātniskais asistents

ieva.lapina2@lu.lv

Leo Trukšāns

Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs

inženieris

leo.truksans@lu.lv

Ingrīda Cinkmane

Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs

datora operators

ingrida.cinkmane@lu.lv

Sintija Vilemsone

Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs

datora operators

sintija.sica@lu.lv