Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Līdz 14. martam ir iespējams pieteikties apmaiņas studijām rudens semestrī

19.02.2018.

Līdz 14. martam ir iespējams pieteikties apmaiņas studijām rudens semestrī. Iespējams pieteikties arī praksei ārzemēs, tā var notikt ne tikai augstskolā, bet arī komercsabiedrībā vai valsts institūcijā.

Ar studiju programmas direktora piekrišanu praksei pieteikties var arī studenti, kuru LU programmā prakse nav paredzēta (piemēram, maģistra vai doktora programma).

Noteikta termiņa prakses pieteikumiem nav, tomēr jārēķinās ar 1-2 mēnešiem dokumentu nokārtošanai.

Prakses vietu jāsameklē patstāvīgi.

Doktorantiem patlaban ir vakantas prakses vietas Pensilvānijas pavalsts universitātē ASV, Telavivas Universitātē Izraēlā, Ģentes Universitātē Beļģijā, Tallinas Universitātē Igaunijā, Salerno Universitātē Itālijā, Viļņas Universitātē Lietuvā, Groningenas Universitātē Beļģijā, Bülenta Ecevita Universitātē Turcijā.

LU vidēji studiju gadā studijām un praksei ārzemēs dodas attiecīgi 200 un 50 studentu.