Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Datorzinātnes – starp iekārotāko studiju programmu līderiem

10.07.2019.

Datorzinātņu bakalaura studiju programma ar tajā pilnībā integrēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Programmēšana un datortīklu administrēšana" Latvijas augstskolu vienotajā uzņemšanā šogad saņēmusi 389 pirmās prioritātes pieteikumus (337 pirmās prioritātes pieteikumus uz 220 vietām bakalaura programmā un 52 pirmās prioritātes pieteikumus uz 40 vietām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai), tādējādi arī šogad saglabājot iekārotāko studiju programmu pozīciju kopā ar bakalaura studiju programmu “Tiesību zinātnes”, kas arī saņēmusi 389 pirmās prioritātes pieteikumus.

Starp vienotajā uzņemšanā iesaistītajām augstskolām LU kopumā ir saņēmusi visvairāk pieteikumu – 16 139, bet kā pirmo prioritāti LU atzīmējuši 4 062 reflektanti.

Ar 11 862 pieteikumiem kopumā un 2270 pirmās prioritātes pieteikumiem seko Rīgas Tehniskā universitāte, bet trešajā vietā ierindojas Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar 2675 pieteikumiem un 781 pirmajā prioritātē. Kopumā šogad studijām pieteikušies 8 638 reflektanti. 

Latvijas augstskolu piedāvāto IT programmu vidū populārākās programmas ir LU Datorzinātnes ar 337pirmās prioritātes pieteikumiem, RTU Datorsistēmas ar 248 pirmās prioritātes pieteikumiem un RTU Informācijas tehnoloģija ar 198 pirmās prioritātes pieteikumu.

Konkursa 1. kārtas rezultāti tiek paziņoti 12. jūlijā no plkst. 16.00, konkursa 2. kārtas rezultāti tiek paziņoti 16. jūlijā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

 

Līgumu slēgšana un reģistrācija Datorikas fakultātē - studiju programmās “Datorzinātne” un “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana notiek divās kārtās - 15. un 16. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā, bet no 17. līdz 19. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā.

1.kārta

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

15.07.  9.30 - 13.30 un 14.30 - 18.30
16.07.  9.30 - 14.00

2. kārta

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

17.07.  14.00 - 18.00
18.07.  9.30 - 12.00
19.07.  9.30 - 10.30

Reģistrēties un parakstīt studiju līgumu var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Reģistrējoties studijām, līdzi jāņem dokumenti:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2019./2020. akadēmiskajā gadā.