Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Nāc studēt datorzinātnes bakalaura un koledžas studiju programmās!

01.07.2019.

Līdz 9. jūlijam norisinās pieteikšanās bakalaura un koledžas (1. līmeņa profesionālā) studiju programmām – elektroniski portālā www.latvija.lv un no 2. jūlija klātienē Latvijas Universitātē vai kādā citā vienotās uzņemšanas punktā. Piesakoties studijām elektroniski, reflektantam pieteikums no 2. līdz 9. jūlijam jāapstiprina klātienē.

Datorikas fakultāte reflektantiem piedāvā studijas bakalaura programmā "Datorzinātnes" un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Programmēšana un datortīklu administrēšana".

 

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisinās portālā Latvija.lv no 25. jūnija līdz 9. jūlijam. Savukārt no 2. līdz 9. jūlijam reflektantam ir jāierodas LU vai kādā no citā vienotās uzņemšanas punktā personiski, lai savu elektronisko pieteikumu apstiprinātu. Līdzi jāņem visi nepieciešamie dokumenti (vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums, nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, personu apliecinošs dokuments, priekšrocību apliecinošs dokuments (ja ir) un reģistrācijas maksa 35 EUR).

Darba laiks Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, Rīga: 

02.07. 09:00 - 18:00
03.07. 09:00 - 18:00
04.07. 09:00 - 18:00
05.07. 09:00 - 18:00
06.07. 09:00 - 13:00
08.07. 09:00 - 18:00
09.07. 09:00 - 18:00

Kā pieteikties studijām?

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana notiek divās kārtās - 15. un 16. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā, bet no 17. līdz 19. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā.

1.kārta

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

15.07.  9.30 - 13.30 un 14.30 - 18.30
16.07.  9.30 - 14.00

2. kārta

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

17.07.  14.00 - 18.00
18.07.  9.30 - 12.00
19.07.  9.30 - 10.30

Reģistrēties un parakstīt studiju līgumu var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Reģistrējoties studijām, līdzi jāņem dokumenti:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Detalizēta informācija par uzņemšanas kārtību un nepieciešamiem dokumentiem