Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Nāc studēt doktorantūrā!

01.07.2019.

Pieteikumu iesniegšana doktora studiju programmām Latvijas Universitātē šogad notiks no 12. līdz 16. augustam, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Savukārt iestājpārrunas studiju programmā “Datorzinātnes” norisināsies 2. septembrī plkst. 10.30, Raiņa bulvārī 19., 319. telpā.

Plašāk par doktora studiju programmu “Datorzinātnes”

Pieteikumu iesniegšana notiek Rīgā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā no 12.08.2019. līdz 16.08.2019

Lai uzsāktu studijas doktora studiju programmā “Datorzinātnes”, nepieciešama iepriekšējā izglītība: maģistra grāds dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Iesniedzot pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti:

  • Aizpildīta noteikta parauga veidlapa
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods
  • Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; paraugs - Curriculum Vitae 
  • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir)
  • Promocijas darba tēmas pieteikums; veidlapa
  • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; 
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs
  • Reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.)

Iestājpārrunas studiju programmā “Datorzinātnes” norisināsies 2019. gada 2. septembrī plkst. 10.30, Raiņa bulvārī 19., 319. telpā. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). 

Rezultāti tiek paziņoti līdz 20.09.2019.

Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā no 23.09.2019. līdz 26.09.2019. Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums. 

Detalizēta informācija par uzņemšanas kārtību