Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No kreisās: RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps, "Exigen Services Latvia" Biznesa attīstības direktore Ivonna Bibika, ZIBIT laureāts, 1. vietas ieguvējs maģistru kategorijā Nauris Dorbe, "Accenture Latvia" Inovāciju vadītājs Kristaps Banga.
No kreisās: RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps, "Exigen Services Latvia" Biznesa attīstības direktore Ivonna Bibika, ZIBIT laureāts, 1. vietas ieguvējs maģistru kategorijā Nauris Dorbe, "Accenture Latvia" Inovāciju vadītājs Kristaps Banga.
No kreisās: RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps, "Exigen Services Latvia" Biznesa attīstības direktore Ivonna Bibika, ZIBIT laureāts, 1. vietas ieguvējs maģistru kategorijā Nauris Dorbe, "Accenture Latvia" Inovāciju vadītājs Kristaps Banga. No kreisās: "Accenture Latvia" Inovāciju vadītājs Kristaps Banga, RTU Attīstības prorektors Artūrs Zeps, ZIBIT laureāta darba vadītājs Pēteris Paikens, ZIBIT laureāts, 3. vietas ieguvējs bakalauru kategorijā Artūrs Kurzemnieks, "Exigen Services Latvia" Biznesa attīstības direktore Ivonna Bibika. LU pārstāvji un konkursa ZIBIT mecenāti. ZIBIT laureāts, 3. vietas ieguvējs bakalauru kategorijā Artūrs Kurzemnieks. ZIBIT laureāts, 1. vietas ieguvējs maģistru kategorijā Nauris Dorbe.
DF absolventi iegūst 1. vietu starp maģistriem un 3. vietu starp bakalauriem Latvijas augstskolu noslēguma darbu konkursā "ZIBIT"

01.12.2017

30. novembrī norisinājās Latvijas augstkolu noslēgumu darbu konkursa "ZIBIT" apbalvošanas pasākums, kurā sešiem datorzinātnes studentiem no piecām Latvijas augstskolām par izciliem 2016./2017. studiju gadā izstrādātiem noslēguma darbiem pasniegtas "ZIBIT 2017" stipendijas. Konkursu "ZIBIT" rīko uzņēmumi "Exigen Services Latvia' un "Accenture Latvia" sadarbībā ar nodibinājumu "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds", un tā kopējais stipendiju un balvu fonds ir 7600 eiro.

Stipendiju konkursa "ZIBIT" mērķis ir materiāli atbalstīt un novērtēt Latvijas augstākās izglītības iestāžu datorzinātnes studentus un veicināt viņu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkurss norisinājās bakalaura un maģistra darbu kategorijā. Bakalaura darbu kategorijā pirmo vietu ieguva Transporta sakaru institūta students Dmitrijs Anohins par darbu "Viedo luksoforu kontroles sistēmu izstrāde", otro vietu – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) students Aleksandrs Koršunovs par darbu "Ultraskaņas sensoru izmantošana robotu karšu automātiskai sastādīšanai", bet trešo vietu – Latvijas Universitātes (LU) students Artūrs Kurzemnieks par darbu "Automatizēta tekstūru ģenerēšana".

Maģistra darbu kategorijā pirmao vietu izcīnīja LU students Nauris Dorbe ar darbu "Bezpilotu mašīnu apmācība, izmantojot stimulētās mācīšanās mākslīgos dziļos neironu tīklus kooperatīvās braukšanas sistēmā", otrajā vietā – Latvijas Lauksaimniecības universitātes students Lauris Liepiņš ar darbu "Ģeogrāfiski pielāgojama autovadīšanas simulatora izstrāde", bet trešajā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente Olga Petrova ar darbu "Bitmonētu kriptovalūtas integrēšana Latvijas elektronisko komersantu norēķinu sistēmā".

Kopumā konkursam tika izvirzīti darbi no astoņām augstākās izglītības iestādēm – 22 bakalaura darbi un 21 maģistra darbs. Studiju noslēguma darbus konkursam varēja izvirzīt jebkura Latvijā akreditēta augstākās izglītības iestāde, kurā tiek sagatavoti datorzinātnes studenti. Katra izglītības iestāde konkursam varēja izvirzīt ne vairāk kā trīs bakalaura darbu autorus un ne vairāk kā trīs maģistra darbu autorus, kuri 2016./2017. studiju gadā izstrādājuši un aizstāvējuši interesantākos un inovatīvākos noslēguma darbus datorzinātnē.

Konkursa laureātu svinīgā apbalvošana notika 30. novembrī RTU Zinātniskajā bibliotēkā, un tajā piedalījās gan konkursa uzvarētāji, gan konkursa pirmajai kārtai izvirzīto darbu autori un vadītāji, izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti. Apbalvošanas pasākumā uzvarētāji prezentēja savus izstrādātos darbus.