Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU datorzinātņu studiju programmas ir pārakreditētas Latvijā un Eiropā

27.11.2017

Ir noslēdzies Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes (LU DF) studiju programmu pārakreditācijas process, un visas DF piedāvātās studiju programmas ir pārakreditētas līdz 2023. gadam, savukārt bakalaura un maģistra studiju programmas ir pārakreditētas arī Eiropas līmenī un jau kopš 2012. gada saglabā Eiropas kvalitātes zīmi “Euro-Inf Quality Label”.

“Gatavojoties akreditācijai, mēs izvērtējām, kā mūsu piedāvātās programmas atbilst gan akadēmiskās programmas mērķiem un rezultātiem, gan reālai Latvijas tirgus situācijai – vai absolventi, ko mēs izlaižam tirgū, ir pietiekami kvalificēti, lai spētu tajā iekļauties un arī prastu ātri apgūt kādas specifiskas zināšanas, kas nepieciešamas darba vietā, bet nav iekļautas studiju programmā. Esam pārskatījuši programmu struktūru un modernizējuši studiju kursus. Ir svarīgi, lai, pirmo reizi nonākot darba tirgū - ražošanas praksē, studentam jau būtu fundamentālas pamatzināšanas, tāpēc esam sakārtojuši studiju kursus tā, lai pēc iespējas vairāk pamatzināšanu students apgūtu jau pirmajos divos gados, pēc tam sekotu prakse un tad specializācijas izvēle. Mūsdienu tehnoloģijas un IT vide mainās ļoti ātri, tāpēc gribējām pēc iespējas ātrāk ieviest izmaiņas arī studiju programmā, līdz ar to programmu pārakreditāciju veicām divus gadus agrāk – kārtējā akreditācija sākotnēji bija plānota 2019. gadā. Tagad mums ir iespēja studiju programmu īstenot arī angļu valodā, līdz ar to plānojam no nākamā gada rudens uzņemt arī ārvalstu studentus,” stāsta Datorikas fakultātes dekāns profesors Guntis Arnicāns.

“Šobrīd pasaulē ir 312 studiju programmas, kas ir starptautiski akreditētas un ieguvušas “Euro-Inf Quality Label” kvalitātes zīmi, no tām tikai divas ir Latvijā – Latvijas Universitātē. Turklāt no Baltijas valstīm šajā sarakstā ir vēl tikai viena programma – Kauņas Tehnoloģiju universitātē. LU ir pasaulē pati pirmā, kuras datorikas programmas ir pārakreditētas uz otro termiņu. Lai iegūtu “Euro-Inf Quality Label”, noteikumi ir daudz bargāki nekā mūsu nacionālajai akreditācijai, piemēram, jāpierāda, ka studiju programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents būs ieguvis visas Eiropas informātikas programmu vērtēšanas aģentūras EQANIE noteiktās zināšanas un prasmes. Ārvalstu eksperti par ļoti labu esam atzina mūsu sadarbību ar tautsaimniecības partneriem. Tomēr esot jāuzlabo mācībspēku un studentu informētība par pastāvošo fakultātes kvalitātes sistēmu un viņu iespējām iniciēt uzlabojumus fakultātes darbā,” atzīst Datorikas fakultātes prodekāns, LU studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" vadītājs profesors Juris Borzovs.

Eiropas kvalitātes zīmi “Euro-Inf Quality Label” piešķir nevalstiska organizācija “European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE)”, kura darbojas kopš 2009. gada ar mērķi uzlabot studiju kvalitāti un ieviest sistēmu informācijas tehnoloģiju, informātikas un datorikas studiju programmu salīdzināšanai un novērtēšanai. Latvijas Universitātes datorzinātņu bakalaura un maģistra studiju programmas šo kvalitātes zīmi  patur kopš 2012. gada.

LU Datorikas fakultātes piedāvā studijas četros studiju līmeņos – pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības programmu “Programmēšana un datortīklu administrēšana”, 2,5 gados iegūstot kvalifikāciju “programmētājs” vai “datortīklu administrators”, bakalaura studiju programmu “Datorzinātnes”, maģistra studiju programmu “Datorzinātnes” un doktora studiju programmu “Datorzinātnes”. 2017. gadā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” atzīta par darba devēju ieteiktāko studiju programmu Latvijā.

Studiju programmas akreditācijai sagatavoja LU studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" vadītājs profesors Juris Borzovs, pirmā līmeņa profesionālās augstākas izglītības programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktors profesors Jānis Zuters, bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” iepriekšējais direktors, dekāns profesors Guntis Arnicāns, bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktore profesore Laila Niedrīte, maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” direktors profesors Kārlis Podnieks un doktora studiju programmas “Datorzinātnes” direktors profesors Andris Ambainis.

DF studiju programmu modernizāciju atbalstīja SIA “Mikrotīkls”, ziedojumu administrēja Latvijas Universitātes fonds.