Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No kreisās: Ināra Tetereva, Jānis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Boriss Teterevs. Foto: Ilmārs Znotiņš.
No kreisās: Ināra Tetereva, Jānis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Boriss Teterevs. Foto: Ilmārs Znotiņš.
No kreisās: Ināra Tetereva, Jānis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Boriss Teterevs. Foto: Ilmārs Znotiņš. Profesors Jānis Visvaldis Bārzdiņš. Foto: Jānis Brencis No kreisās: Tālavs Jundzis, Jānis Visvaldis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Jānis Stradiņš, Ojārs Spārītis, Ināra un Boriss Teterevi, Andrejs Krasņikovs. Foto: Ilmārs Znotiņš. Foto: Jānis Brencis Foto: Ilmārs Znotiņš.
Profesoram Jānim Visvaldim Bārzdiņam pasniegta LZA Lielā medaļa

24.11.2017

23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē akadēmiķim, DF profesoram, LUMII vadošajam pētniekam Jānim Visvaldim Bārzdiņam par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā pasniegta LZA Lielā medaļa.

Akadēmiķis Jānis Visvaldis Bārzdiņš ir viens no datorzinātnes celmlaužiem Latvijā. Pateicoties viņa ilggadīgai nesavtīgai darbībai, Latvijas Universitātē (LU) pēdējās desmitgadēs ir izveidojusies spēcīga datorzinātnes skola, kuru atzīst un ciena nozares speciālisti visā pasaulē.

Viņa vadībā apmācīti tūkstošiem informātikas un datorzinātņu nozares studentu, izstrādātas un aizstāvētas vairāk nekā 20 doktora disertācijas datorzinātnēs. Šie zinātnieki šobrīd ir Latvijas vadošie informācijas tehnoloģijas nozares vadītāji un valsts informācijas sabiedrības aktīvi veidotāji.

Neskatoties uz cienījamo vecumu (šā gada janvārī atzīmējām akadēmiķa 80. jubileju), Jānis Bārzdiņš joprojām aktīvi darbojas gan zinātnē, gan jaunās paaudzes izglītošanā, lasot lekcijas LU Datorikas fakultātē un vadot bakalaura, maģistra un promocijas darbus.

Viņš ir uzskatāms par Latvijas  vadošo  speciālistu  algoritmu  teorijā, pēdējā  laikā  īpašu ieguldījumu devis datorizētās semantikas jomā, tai skaitā sekmīgi vadot valsts pētījumu programmas SOPHIS 2. projektu. J. Bārzdiņa aktīvais zinātniskais darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu dabas un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes atpazīstamību pasaulē.

LZA Lielā medaļa šogad pasniegta arī akadēmiķei Baibai Rivžai par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir augstākais apbalvojums, ko akadēmija piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir atlieta bronzā, tās aversā attēlots LZA ģerbonis ar uzrakstu “Academia Scientiarum Latviensis”, reversā tiek iegravēts apbalvotā vārds, uzvārds un medaļas piešķiršanas datums.

Lielās medaļas laureāti saņem arī naudas prēmiju, pateicoties mecenātu Borisa un Ināras Teterevu atbalstam.