Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Dārta Rituma un Nikita Larka
Pasniegtas Lēdijas Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas

27.03.2019.

Trešdien, 27. martā, IKT profesionāļu dienas konferencē pasniegtas Lēdijas Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas. Lēdijas Adas Lavleisas balvu par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē, matemātikā un to popularizēšanā šogad saņēma Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 4. kursa studente Dārta Rituma, savukārt Čārlza Bebidža balvas ieguvējs ir LU maģistra studiju programmas "Datorzinātnes" 2. kursa students Nikita Larka.

Pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes Lēdijas Adas Lavleisas vārdā nosaukto balvu LU Datorikas fakultāte ik gadu pasniedz Latvijas augstskolu  pamatstudiju vai maģistra programmas studentei, kas veiksmīgi veic zinātnisku vai praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā. Balvu piešķir jau kopš 1986. gada.

Lēdijas Adas Lavleisas balvas laureāte Dārta Rituma, jau studējot bakalaura studiju programmas 4. kursā, ir parādījusi teicamus rezultātus pētniecībā – viņa ir līdzautore divām zinātniskām publikācijām bioinformātikas jomā. Dārta darbojas projektā, kur pētījumi tiek veikti vairākās bioinformātikas jomās: proteoma kvantitatīvo raksturojumu iegūšana no gēnu ekspresijas datiem, hromatīna interakcijas tīklu struktūras analīze, gēnu regulācijas tīklu dinamikas un evolūcijas analīze. Dārtas pamatuzdevumi projekta ietvaros ir statistisko analīzes metožu un tām atbilstoša programmatūras nodrošinājuma izstrāde un pielietošana dažādu bioinformātikas datu kopu analīzei.

Savukārt savā bakalaura darbā Dārta pēta kvantu klejošanas īpašības, kas palīdzētu saprast fundamentālu kvantu skaitļošanas procesu uzvedību.

Dārta aizraujas ne tikai ar pētniecību, bet arī ar brīvprātīgo darbu, iesaistoties skolēnu matemātikas olimpiāžu darbu labošanā, un programmēšanu – vairākus gadus viņa piedalījusies arī pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību ceturtdaļfinālos.

Savukārt pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža vārdā nosaukto balvu LU Matemātikas un informātikas institūts jau kopš 1991. gada piešķir pamatstudiju vai maģistra programmas studentam, kurš veic aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā.

Čārlza Bebidža balvas laureāta Nikitas Larkas pētnieciskais darbs saistīts ar kvantu skaitļošanu – bakalaura darbā viņš izpētīja kvantu algoritmu konstruēšanu, izmantojot čaulu programmas, bet maģistra darbā šobrīd viņš pēta kvantu algoritmus, kurus var izmantot algoritmiskas ģeometrijas uzdevumu risināšanai. Papildus pētnieciskajam darbam, Nikita piecus gadus piedalījies pasaules studentu komandu programmēšanas sacensībās un 2018. gadā pārstāvēja Latviju sacensību finālā Ķīnā. Nikita uzskata, ka ir svarīgi ne tikai gūt zināšanas, bet arī dalīties ar tām, tāpēc ir aktīvi piedalījies arī matemātikas olimpiāžu organizēšanā – uzdevumu sagatavošanā un labošanā, kā arī skaitļu teorijas lekciju vadīšanā skolēniem.

Pagājušajā gadā Lēdijas Adas Lavleisas balvu saņēma Latvijas Universitātes studente Anastasija Ņikiforova, bet Čārlza Bebidža balvu – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas students Pāvels Cacivkins.