Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Datorikas fakultātes dome rektora amatam izvirza Gundaru Bērziņu

11.03.2019.

Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes dome šodien, 11. martā, nolēma atbalstīt LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) dekāna un profesora Gundara Bērziņa kandidatūru un izvirzīt viņu rektora amatam.

Vērtējot Gundara Bērziņa LU attīstības izklāstu, LU Datorikas fakultātes domes priekšsēdētājs profesors Juris Borzovs atklāj: “Profesora Gundara Bērziņa redzējums par Latvijas Universitātes turpmāko attīstību ir līdzsvarots un balstīts uz finansiālo risku mazināšanu. Atzīstama ir rektora amata kandidāta nostāja, ka primārās struktūras ir fakultātes un institūti, bet administrācijai nāktos darīt visu saprātīgi iespējamo, lai tie justos labi. Kaut tas neskar Datorikas fakultāti, simpātiska bija ideja par nekustamo īpašumu apsaimniekošanā iegūto līdzekļu novirzīšanu fakultātēm ar saspringtiem budžetiem.”

“Augstu vērtēju Datorikas fakultātes pausto atbalstu. Mūs vieno kopēja izpratne par akadēmisko brīvību un atklātību, kurā visu nosaka domas dziļums un profesionalitāte. Tas vienlīdz attiecas gan uz LU pētniecības, studiju, kā arī saimniecisko darbību. Uzskatu – ir iespējams panākt, ka līdz 2023. gadam Latvijas Universitāte kļūst par vienu no labākajām, studiju, pētniecības un darba vietām Baltijas reģionā,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš.

Šī gada 5. martā Gundaru Bērziņu rektora amatam izvirzīja Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Datorikas fakultāte ir otrā fakultāte, kas Gundaram Bērziņam pauž atbalstu.

Profesors Gundars Bērziņš ir dzimis 1971. gadā. Absolvējis LU Ekonomikas un vadības fakultāti (tagad – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), iegūstot doktora grādu vadības zinātnē (Dr.admin.). G. Bērziņš līdz 2002. gadam sekmīgi darbojies privātajā biznesā, kad LU Ekonomikas un vadības fakultātes (EVF) dekāna prof. Edgara Vasermaņa aicināts kļuva par fakultātes lektoru, vēlāk docentu, asociēto profesoru un profesoru. No 2003. līdz 2008. gadam ieņēmis LU EVF izpilddirektora amatu, bet no 2008. līdz 2009. gadam bijis LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors. LU rektora prof. Mārča Auziņa laikā no 2009. bijis LU kanclers, bet kopš 2016. gada ir LU BVEF dekāns. G.Bērziņš ir LU vadošais pētnieks un Latvijas Zinātnes akadēmijas korespondētājloceklis, piedalījies daudzos starptautiskos un valsts mēroga pētniecības projektos. Ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Pēdējo sešu gadu laikā publicējis 23 zinātniskos rakstus starptautiskos recenzētos izdevumos, no tiem 11 ir iekļauti SCOPUS vai Web of Science.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes Satversmi rektoru uz četriem gadiem amatā ievēl LU Satversmes sapulce. Rektoru var ievēlēt amatā divus amata termiņus pēc kārtas. Šogad vēlēšanas notiks 24. maijā. Rektora amata kandidātu izvirzīšana turpināsies līdz 18. aprīlim.