Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konferencei

12.09.2017

Ir sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konferencei, kas notiks 2017. gada 24.novembrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā no plkst. 10:00 līdz 14:00.

KONFERENCES MĒRĶIS  ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi, kā arī noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē ar teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Arī docētāji laipni aicināti piedalīties un prezentēt savas augstskolas pētījumu prioritātes, kas atspoguļojas pētniecībā.

Darbi tiks apkopoti Vidzemes Augstskolas Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājumā.

Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos ViA 11. Studentu pētniecisko darbu konferencē.

Pieteikumi dalībai konferencē jāiesniedz līdz 22. septembrim, rakstot uz e-pastu ieva.gintere@va.lv.

 Darbi jāiesūta līdz 10. oktobrim uz e-pastu liga.cvetkova@va.lv.